Skift
sprog
Play audiofilesv
Play audiofilede
Att vara en ordblind elev i Danmark
Schüler in Dänemark mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS)

Buster Adam Valeur Madsen, Elias Beyer Crosby & Signe Elmstrøm

Oversat til tysk af Miriam Inäbnit
3
4

Denna bok är skriven för elever som just har testats för ordblindhet, klasskamrater, föräldrar och lärare. Den är skriven i samarbete mellan två elever med ordblindhet och en lärare med kunskap om ordblindhet.


Play audiofile

Dieses Buch wurde für Schüler geschrieben, die gerade auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche getestet wurden, Mitschüler, Eltern und Lehrern. Es wurde in Zusammenarbeit von zwei Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche und einer LRS-Fachkraft geschrieben.


Play audiofile 5
6

Ordblindhet kallas också dyslexi och kan definieras som "en ihållande störning i kodning av skriftspråket, orsakat av fel i det fonologiska systemet". När du är dyslektisk är det svårare att lära sig läsa och stava eftersom hjärnan har problem med att ansluta bokstäver till ljud.


Play audiofile

Lese- und Rechtschreibschwäche wird auch Dyslexie genannt und kann als  “Werkzeugstörung” bezeichnet werden, “bei der trotz normalen Seh- und Hörvermögens die Fähigkeit eingeschränkt ist, Wörter oder Texte zu lesen und zu verstehen”. Wenn man eine  LRS hat, fällt es einem schwerer zu lesen oder zu buchstabieren, weil das Gehirn Probleme hat, Buchstaben und Laute zu verbinden.


Play audiofile 7
8

Ordblindhet har inget med intelligens att göra. Ordblindhet är ofta ärftlig och kan inte botas. Men många ordblinda kan utbilda sig till att bli bra läsare. Det finns cirka 7% dyslektiker i Danmark. Det är ca. två i varje klass.


Play audiofile

LRS hat nichts mit Intelligenz zu tun. LRS ist häufig erblich und kann nicht geheilt werden. Aber viele Menschen mit LRS können daran arbeiten, gute Leser zu werden. Es gibt ca. 7% Menschen mit einer LRS in Dänemark. Das sind ca. zwei Personen pro Klasse.


Play audiofile 9
10

Alla har rätt att få göra ett dyslexitest under sin skoltid, om du misstänker dyslexi. I Danmark kan du testas för dyslexi från slutet av 3: e klass. Ett nationellt dyslexitest används, som görs av skolans läs-vägledare.


Play audiofile

Alle haben das Recht darauf, mit einem LRS-Test getestet zu werden, falls es während der Schulzeit einen Verdacht auf LRS gibt. In Dänemark kann man auf LRS ab Ende der 3. Klasse getestet werden. Man verwendet einen nationalen LRS-Test, den man mit einer LRS Fachkraft durchführt.


Play audiofile 11
12

I Danmark har dyslexi studenter möjlighet att få läs- och skrivverktyg (LST) som förfogas av skolan, en introduktionskurs och kan ansöka om extra tid för tentamen. LST är t ex en telefon, surfplatta eller dator med program som kan läsa och lämna ordförslag när du skriver.


Play audiofile

In Dänemark haben die Schüler mit einer LRS die Möglichkeit, eine “Lese- und Schreibtechnologie” von der Schule zu bekommen. Es gibt auch einen Intro Kurs und man kann einen Antrag für eine Verlängerung der Examenszeit stellen. LST kann z.B. ein Telefon sein, ein Tablet oder ein Computer mit Programmen, die Vorlesen können und Wortvorschläge machen.


Play audiofile 13
14

LST kan hjälpa en när man läser och skriver. Att skriva och läsa med LST tar lite längre tid, och det kan vara svårt att använda. Att använda LST kräver utbildning. Det är trevligt när både dina lärare, kamrater och föräldrar vet vad LST är och kan ge hjälp.


Play audiofile

LST kann einem helfen, wenn man lesen und schreiben muss. Es dauert länger, zu lesen und schreiben, wenn man LST anwendet. Es kann recht umständlich und kompliziert in der Anwendung sein. LST zu benutzen erfordert Übung. Es ist schön, wenn Lehrer, Freunde und Eltern wissen, was LST ist und helfen können.


Play audiofile 15
16

Det är inte alltid kul att få höra att du är dyslektiker. Vissa blir uttråkade och känner sig ensamma. Andra känner sig lättade över att det finns en anledning till att det är svårt att lära sig läsa och stava. Du får reda på att du inte är dum.


Play audiofile

Es ist nicht einfach zu erfahren, dass man eine LRS hat. Manche werden traurig und fühlen sich allein. Andere sind erleichtert, wenn sie herausfinden, dass es einen Grund dafür gibt, dass sie Schwierigkeiten beim Lesen und Buchstabieren haben. Man findet heraus, dass man nicht dumm ist.


Play audiofile 17
18

Det är bäst när ens vänner och lärare vet att du är dyslektiker. Du behöver ofta ta längre tid för att göra en uppgift. Det är inte alltid lätt att ha en vikarie som inte vet att du är dyslektiker, för då måste du förklara det. Men det är viktigt att säga, även om man kan känna sig generad.


Play audiofile

Es ist hilfreich, wenn Freunde und Lehrer wissen, dass man eine LRS hat. Man braucht häufig mehr Zeit für eine Aufgabe. Es ist nicht immer einfach, einen Vertretungslehrer zu haben, der nicht weiss, dass man eine LRS hat. Man muss es dann immer selbst erzählen. Aber es ist wichtig, dies zu tun, auch wenn es peinlich ist.


Play audiofile 19
20

Många skolor i Danmark har “Ordblindepatruljer”, där dyslektiska elever möts och delar kunskap om till exempel de senaste apparna och funktionerna för läsning eller tal-till-text. Patrullerna ger också presentationer till andra elever, lärare och föräldrar, så att fler får kunskap om dyslexi.


Play audiofile

Manche Schulen in Dänemark haben eine “LRS-Patrouille”: Hier treffen sich Schüler mit einer LRS und informieren sich über die neuesten Apps und Werkzeuge, die Texte vorlesen können und die eigene Sprache zu einem Text umformen können. Die “Patrouille” hält auch Vorträge für andere Schüler, Lehrer und Eltern, damit viele Wissen über die LRS bekommen.


Play audiofile 21
22

I Danmark finns det cirka 20 dyslexi skolor där du som dyslexi student kan bo och gå i skolan i 9:e eller 10:e klass. Här vet lärarna allt om dyslexi och tar hänsyn till det i undervisningen och slutproven.


Play audiofile

In Dänemark gibt es ca. 20 Nachschulen für Schüler mit einer LRS. Hier kann man wohnen und die 9. oder 10. Klasse besuchen. Die Lehrer wissen hier alles über die LRS und nehmen im Unterricht und den Abschlussprüfungen Rücksicht darauf.


Play audiofile 23
24

Det viktigaste rådet från andra dyslektiker är: ”Tro på dig själv och acceptera att du är dyslektisk. Du kan - precis som alla andra!”
(Buster och Elias - dyslexi elever)


Play audiofile

Der wichtigste Rat von Schülern mit einer LRS ist: “Glaube an dich selbst und akzeptiere, dass du eine LRS hast. Du bist so gut - wie alle die anderen!”
(Buster und Elias - Schüler mit einer LRS).


Play audiofile 25
26

Det finns många välkända personer som var eller är dyslektiska, till exempel Leonardo da Vinci, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman och Will Smith.


Play audiofile

Es gibt viele berühmte Menschen, die eine LRS haben oder hatten. Z.B. Leonardo da Vinchi, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman und  Will Smith.


Play audiofile 27
28

FN: s världsmål 4 handlar om att alla ska ha lika tillgång till all utbildning - även om du behöver hjälpmedel. Vad kan vi alla göra för att hjälpa, så att en klasskamrat inte känner sig ensam eller generad över att vara ordblind?


Play audiofile

Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 der UN handelt davon, dass alle den gleichen Zugang zu allen Ausbildungen haben sollen, auch wenn man dabei Hilfsmittel verwendet. Wie können wir am besten einem Klassenkameraden mit einer LRS helfen, damit er sich nicht so alleine oder unsicher fühlt?


Play audiofile 29
Att vara en ordblind elev i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Pluslexia.com + S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Willard5 - commons.wikimedia.org + S7: Høien & Lundberg, 2015
S8: Gerd Altmann - pixabay.com + S9: Kilde: nota.dk
S10: ©ordblindetest.nu
S12+16: Piqsels.com
S14: ©Vitec MV
S18+24: Signe Elmstrøm
S20: ©ordblindepatruljen.dk
S22: S. Nielsen
S26: Commons.wikimedia.org + S27: Kilde: etlivsomordblind.dk
S28:  ©globalgoals.org
Man kan læse mere om ordblindhed på www.ordblindeforeningen.dk 
www.elmstroem.dk
Forrige side Næste side
X