Skift
sprog
Play audiofilede
Að vera lesblindur nemandi í Danmörku
Schüler in Dänemark mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS)

Buster Adam Valeur Madsen, Elias Beyer Crosby & Signe Elmstrøm

Oversat til tysk af Miriam Inäbnit
3
4

Bókin er skrifuð til nemenda sem hafa nýlega greinst með lesblindu, skólafélaga, foreldra og kennara. Hún er skrifuð sem samvinnuverkefni tveggja lesblindra nemenda og lesráðgjafa með þekkingu á lesblindu.

Dieses Buch wurde für Schüler geschrieben, die gerade auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche getestet wurden, Mitschüler, Eltern und Lehrern. Es wurde in Zusammenarbeit von zwei Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche und einer LRS-Fachkraft geschrieben.


Play audiofile 5
6

Lesblinda kallast líka dyslexía og hægt að skilgreina hana svona ,,viðvarandi truflun í kóðun ritmáls, sem orsakast af veikleika í taugakerfinu.” Þegar maður er lesblindur er erfiðara að læra að lesa og stafa því heilinn á í vandræðum með að tengja stafi við hljóð.

Lese- und Rechtschreibschwäche wird auch Dyslexie genannt und kann als  “Werkzeugstörung” bezeichnet werden, “bei der trotz normalen Seh- und Hörvermögens die Fähigkeit eingeschränkt ist, Wörter oder Texte zu lesen und zu verstehen”. Wenn man eine  LRS hat, fällt es einem schwerer zu lesen oder zu buchstabieren, weil das Gehirn Probleme hat, Buchstaben und Laute zu verbinden.


Play audiofile 7
8

Lesblinda hefur ekkert með gáfur að gera. Lesblinda erfist oft og ekki er hægt að lækna hana. Margir lesblindir geta þjálfað sig til að verða góðir lesarar. Það er ca. 7% lesblindir í Danmörku. Það eru u.þ.b. tveir í hverjum bekk.

LRS hat nichts mit Intelligenz zu tun. LRS ist häufig erblich und kann nicht geheilt werden. Aber viele Menschen mit LRS können daran arbeiten, gute Leser zu werden. Es gibt ca. 7% Menschen mit einer LRS in Dänemark. Das sind ca. zwei Personen pro Klasse.


Play audiofile 9
10

Allir eiga rétt á að taka lesblindupróf á skólagöngunni leiki grunur á lesblindu. Í Danmörku er hægt að prófa mann frá 3. bekk. Notað er alþjóðlegt lesblindupróf sem ráðgjafi skólans leggur fyrir.

Alle haben das Recht darauf, mit einem LRS-Test getestet zu werden, falls es während der Schulzeit einen Verdacht auf LRS gibt. In Dänemark kann man auf LRS ab Ende der 3. Klasse getestet werden. Man verwendet einen nationalen LRS-Test, den man mit einer LRS Fachkraft durchführt.


Play audiofile 11
12

Í Danmörku hafa lesblindir nemendur möguleika að fá tæki (LST) fyrir lestur og skrift, námskeið um notkunina og sækja um lengri próftíma. LST er t.d. sími, tafla eða tölva með forrit sem les og kemur með tillögu að orðum þegar maður skrifar.

In Dänemark haben die Schüler mit einer LRS die Möglichkeit, eine “Lese- und Schreibtechnologie” von der Schule zu bekommen. Es gibt auch einen Intro Kurs und man kann einen Antrag für eine Verlängerung der Examenszeit stellen. LST kann z.B. ein Telefon sein, ein Tablet oder ein Computer mit Programmen, die Vorlesen können und Wortvorschläge machen.


Play audiofile 13
14

LST getur hjálpað þegar maður les og skrifar. Það tekur lengri tíma að skrifa og lesa með LST, stundum veldur það erfiðleikum og erfitt að nota. Það þarfnast þjálfunar að nota LST. Það er gott þegar kennarinn, vinirnir og foreldrarnir vita hvað LST er og geta hjálpað.

LST kann einem helfen, wenn man lesen und schreiben muss. Es dauert länger, zu lesen und schreiben, wenn man LST anwendet. Es kann recht umständlich und kompliziert in der Anwendung sein. LST zu benutzen erfordert Übung. Es ist schön, wenn Lehrer, Freunde und Eltern wissen, was LST ist und helfen können.


Play audiofile 15
16

Það er ekki alltaf notalegt að fá að vita að maður sé lesblindur. Sumir verða leiðir og finnst þeir einmanna. Öðrum léttir að vita hvaða ástæða sé fyrir að maður eigi erfitt með að læra að lesa og stafa. Fólk uppgötvar að það sé ekki heimskt.

Es ist nicht einfach zu erfahren, dass man eine LRS hat. Manche werden traurig und fühlen sich allein. Andere sind erleichtert, wenn sie herausfinden, dass es einen Grund dafür gibt, dass sie Schwierigkeiten beim Lesen und Buchstabieren haben. Man findet heraus, dass man nicht dumm ist.


Play audiofile 17
18

Það er gott þegar vinir og kennari vita að maður sé lesblindur. Oft er þörf að fá lengri tíma til að vinna verkefni. Það er ekki alltaf gott að hafa afleysingakennara sem veit ekki að maður er lesblindur því þá þarf að útskýra það. En það er mikilvægt að segja frá þó maður verði skömmustulegur.
 

Es ist hilfreich, wenn Freunde und Lehrer wissen, dass man eine LRS hat. Man braucht häufig mehr Zeit für eine Aufgabe. Es ist nicht immer einfach, einen Vertretungslehrer zu haben, der nicht weiss, dass man eine LRS hat. Man muss es dann immer selbst erzählen. Aber es ist wichtig, dies zu tun, auch wenn es peinlich ist.


Play audiofile 19
20

Margir skólar í Danmörku hafa ,,Lesblindustöðvar”, þar sem lesblindir nemendur hittast og deila þekkingu t.d. um nýjustu öppin og hvað er nýjast í upplesningu eða tala- til ritunar. Á stöðvunum eru líka erindi til annarra nemenda, kennara og foreldra þannig að fleiri öðlist þekkingu um lesblindu.

Manche Schulen in Dänemark haben eine “LRS-Patrouille”: Hier treffen sich Schüler mit einer LRS und informieren sich über die neuesten Apps und Werkzeuge, die Texte vorlesen können und die eigene Sprache zu einem Text umformen können. Die “Patrouille” hält auch Vorträge für andere Schüler, Lehrer und Eltern, damit viele Wissen über die LRS bekommen.


Play audiofile 21
22

Í Danmörku er um 20 heimavistarskólar fyrir lesblinda þar sem lesblindur nemandi getur búið og verið í 9. eða 10. bekk. Þar vita kennarar allt um lesblindu og taka tillit til þess í kennslu og á lokaprófunum.

In Dänemark gibt es ca. 20 Nachschulen für Schüler mit einer LRS. Hier kann man wohnen und die 9. oder 10. Klasse besuchen. Die Lehrer wissen hier alles über die LRS und nehmen im Unterricht und den Abschlussprüfungen Rücksicht darauf.


Play audiofile 23
24

Mikilvægasta ráð annarra lesblindra er að ,,Trúðu á sjálfan þig og viðurkenndu að þú ert lesblindur. Þú getur- eins og aðrir í heiminum” (Buster og Elias - lesblindir nemendur).

Der wichtigste Rat von Schülern mit einer LRS ist: “Glaube an dich selbst und akzeptiere, dass du eine LRS hast. Du bist so gut - wie alle die anderen!”
(Buster und Elias - Schüler mit einer LRS).


Play audiofile 25
26

Margir þekktir einstaklingar voru og eru lesblindir og má þar nefna Leonardo da Vinchi, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman og Will Smith.

Es gibt viele berühmte Menschen, die eine LRS haben oder hatten. Z.B. Leonardo da Vinchi, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman und  Will Smith.


Play audiofile 27
28

Heimsmarkmið SÞ nr. 4 fjallar um að allir eigi að hafa jafnan aðgang að menntun- líka þegar maður þarf hjálpartæki. Hvað getum við gert til að hjálpa, þannig að samnemanda finnist hann ekki aleinn eða skammast sín fyrir að vera lesblindur?

Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 der UN handelt davon, dass alle den gleichen Zugang zu allen Ausbildungen haben sollen, auch wenn man dabei Hilfsmittel verwendet. Wie können wir am besten einem Klassenkameraden mit einer LRS helfen, damit er sich nicht so alleine oder unsicher fühlt?


Play audiofile 29
Að vera lesblindur nemandi í Danmörku

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Pluslexia.com + S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Willard5 - commons.wikimedia.org + S7: Høien & Lundberg, 2015
S8: Gerd Altmann - pixabay.com + S9: Kilde: nota.dk
S10: ©ordblindetest.nu
S12+16: Piqsels.com
S14: ©Vitec MV
S18+24: Signe Elmstrøm
S20: ©ordblindepatruljen.dk
S22: S. Nielsen
S26: Commons.wikimedia.org + S27: Kilde: etlivsomordblind.dk
S28:  ©globalgoals.org
Man kan læse mere om ordblindhed på www.ordblindeforeningen.dk 
www.elmstroem.dk
Forrige side Næste side
X