Lærervejledning/ opgaver

Målgruppen for Atlantbibs bøger er elever fra 1.-6. klasse i forhold til frilæsning, faglig læsning, emnelæsning, nabosprogsundervisning, specialundervisning og dansk som 2. sprog. Derudover er siden oplagt til 5.-9. kl. i forhold til tyskundervisningen i skolen. Det er op til den enkelte lærer, hvordan siden bruges alt efter klassetrin. Nedenfor findes opgaver udarbejdet primært til specialskoleelever og indskolingselever i Danmark. Der er en opgave, som kan bruges på alle bøger (øverst) og flere, som er koblet op på bestemte bøger. Opgaverne er struktureret i forhold til før-under-efter læsning. "Under"-opgaverne ligger dog implicit i "efter"-opgavedelen, da under-aktiviteterne kræver styring af en underviser. Endvidere er det for en del elever vigtigt at læse teksten i hele sin sammenhæng.

Formål med før-under-efter læsning:

FØR: inddrage elevens baggrundsviden og aktivere forforståelse på baggrund af f.eks. titel, forside, illustrationer mm. Skabe overblik over teksten og forventning til indholdet.

UNDER: fokusere og rette opmærksomheden på ord, sprog og sammenhænge i teksten. Evt. genfortælle og stille spørgsmål til indholdet.

EFTER: perspektivere og tænke videre; evaluere det læste og evt. sammenligne med andre tekster.

Tryk på pdf-logo for opgave og linket for at komme til bogen.

Har man spørgsmål, finder fejl i tekst - skriv til info@atlantbib.org

Lærervejledning Atlantbib
Trafiklysopgave - rød - gul - grøn
Løb 10 poster - Færøerne (lærerudprint)
Løb 10 poster - Grønland (lærerudprint)
Opgave til udprint (dansk indskoling) 

Opgaver til "De Nordiske lande" (mellemtrin)

Opgaver til FNs 17 verdenmål (mellemtrin)

Opgaver til Astrid Lindgren (dansk mellemtrin)
Opgaver dansk - specialundervisning
"Besøg Andeby
Opgaver dansk - specialundervisning
"Corona - Covid 19"
Opgaver dansk - specialundervisning
"Danske forlystelsesparker
Opgave dansk - mellemtrin 
"De Dansk Vestindiske Øer"

Opgaver dansk - specialundervisning
"Genforeningen - en dansk historie"

Opgaver dansk - specialundervisning
"Hindbærsnitten
Opgaver dansk - specialundervisning
"Kasper Schmeichel"
Opgaver dansk - specialundervisning
"Kim Larsen"

Opgaver dansk - specialundervisning
"Planeterne i vores solsystem"

Opgaver dansk - specialundervisning
"Semlan - Fastelavnsbollen"
Opgaver dansk - specialundervisning
"Tivoli"