Skift
sprog
Play audiofilesv
Play audiofilesv
Att vara en ordblind elev i Danmark
Att vara en ordblind elev i Danmark

Buster Adam Valeur Madsen, Elias Beyer Crosby & Signe Elmstrøm

Oversat til svensk af Susanne Backe
3
4

Denna bok är skriven för elever som just har testats för ordblindhet, klasskamrater, föräldrar och lärare. Den är skriven i samarbete mellan två elever med ordblindhet och en lärare med kunskap om ordblindhet.


Play audiofile

Denna bok är skriven för elever som just har testats för ordblindhet, klasskamrater, föräldrar och lärare. Den är skriven i samarbete mellan två elever med ordblindhet och en lärare med kunskap om ordblindhet.


Play audiofile 5
6

Ordblindhet kallas också dyslexi och kan definieras som "en ihållande störning i kodning av skriftspråket, orsakat av fel i det fonologiska systemet". När du är dyslektisk är det svårare att lära sig läsa och stava eftersom hjärnan har problem med att ansluta bokstäver till ljud.


Play audiofile

Ordblindhet kallas också dyslexi och kan definieras som "en ihållande störning i kodning av skriftspråket, orsakat av fel i det fonologiska systemet". När du är dyslektisk är det svårare att lära sig läsa och stava eftersom hjärnan har problem med att ansluta bokstäver till ljud.


Play audiofile 7
8

Ordblindhet har inget med intelligens att göra. Ordblindhet är ofta ärftlig och kan inte botas. Men många ordblinda kan utbilda sig till att bli bra läsare. Det finns cirka 7% dyslektiker i Danmark. Det är ca. två i varje klass.


Play audiofile

Ordblindhet har inget med intelligens att göra. Ordblindhet är ofta ärftlig och kan inte botas. Men många ordblinda kan utbilda sig till att bli bra läsare. Det finns cirka 7% dyslektiker i Danmark. Det är ca. två i varje klass.


Play audiofile 9
10

Alla har rätt att få göra ett dyslexitest under sin skoltid, om du misstänker dyslexi. I Danmark kan du testas för dyslexi från slutet av 3: e klass. Ett nationellt dyslexitest används, som görs av skolans läs-vägledare.


Play audiofile

Alla har rätt att få göra ett dyslexitest under sin skoltid, om du misstänker dyslexi. I Danmark kan du testas för dyslexi från slutet av 3: e klass. Ett nationellt dyslexitest används, som görs av skolans läs-vägledare.


Play audiofile 11
12

I Danmark har dyslexi studenter möjlighet att få läs- och skrivverktyg (LST) som förfogas av skolan, en introduktionskurs och kan ansöka om extra tid för tentamen. LST är t ex en telefon, surfplatta eller dator med program som kan läsa och lämna ordförslag när du skriver.


Play audiofile

I Danmark har dyslexi studenter möjlighet att få läs- och skrivverktyg (LST) som förfogas av skolan, en introduktionskurs och kan ansöka om extra tid för tentamen. LST är t ex en telefon, surfplatta eller dator med program som kan läsa och lämna ordförslag när du skriver.


Play audiofile 13
14

LST kan hjälpa en när man läser och skriver. Att skriva och läsa med LST tar lite längre tid, och det kan vara svårt att använda. Att använda LST kräver utbildning. Det är trevligt när både dina lärare, kamrater och föräldrar vet vad LST är och kan ge hjälp.


Play audiofile

LST kan hjälpa en när man läser och skriver. Att skriva och läsa med LST tar lite längre tid, och det kan vara svårt att använda. Att använda LST kräver utbildning. Det är trevligt när både dina lärare, kamrater och föräldrar vet vad LST är och kan ge hjälp.


Play audiofile 15
16

Det är inte alltid kul att få höra att du är dyslektiker. Vissa blir uttråkade och känner sig ensamma. Andra känner sig lättade över att det finns en anledning till att det är svårt att lära sig läsa och stava. Du får reda på att du inte är dum.


Play audiofile

Det är inte alltid kul att få höra att du är dyslektiker. Vissa blir uttråkade och känner sig ensamma. Andra känner sig lättade över att det finns en anledning till att det är svårt att lära sig läsa och stava. Du får reda på att du inte är dum.


Play audiofile 17
18

Det är bäst när ens vänner och lärare vet att du är dyslektiker. Du behöver ofta ta längre tid för att göra en uppgift. Det är inte alltid lätt att ha en vikarie som inte vet att du är dyslektiker, för då måste du förklara det. Men det är viktigt att säga, även om man kan känna sig generad.


Play audiofile

Det är bäst när ens vänner och lärare vet att du är dyslektiker. Du behöver ofta ta längre tid för att göra en uppgift. Det är inte alltid lätt att ha en vikarie som inte vet att du är dyslektiker, för då måste du förklara det. Men det är viktigt att säga, även om man kan känna sig generad.


Play audiofile 19
20

Många skolor i Danmark har “Ordblindepatruljer”, där dyslektiska elever möts och delar kunskap om till exempel de senaste apparna och funktionerna för läsning eller tal-till-text. Patrullerna ger också presentationer till andra elever, lärare och föräldrar, så att fler får kunskap om dyslexi.


Play audiofile

Många skolor i Danmark har “Ordblindepatruljer”, där dyslektiska elever möts och delar kunskap om till exempel de senaste apparna och funktionerna för läsning eller tal-till-text. Patrullerna ger också presentationer till andra elever, lärare och föräldrar, så att fler får kunskap om dyslexi.


Play audiofile 21
22

I Danmark finns det cirka 20 dyslexi skolor där du som dyslexi student kan bo och gå i skolan i 9:e eller 10:e klass. Här vet lärarna allt om dyslexi och tar hänsyn till det i undervisningen och slutproven.


Play audiofile

I Danmark finns det cirka 20 dyslexi skolor där du som dyslexi student kan bo och gå i skolan i 9:e eller 10:e klass. Här vet lärarna allt om dyslexi och tar hänsyn till det i undervisningen och slutproven.


Play audiofile 23
24

Det viktigaste rådet från andra dyslektiker är: ”Tro på dig själv och acceptera att du är dyslektisk. Du kan - precis som alla andra!”
(Buster och Elias - dyslexi elever)


Play audiofile

Det viktigaste rådet från andra dyslektiker är: ”Tro på dig själv och acceptera att du är dyslektisk. Du kan - precis som alla andra!”
(Buster och Elias - dyslexi elever)


Play audiofile 25
26

Det finns många välkända personer som var eller är dyslektiska, till exempel Leonardo da Vinci, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman och Will Smith.


Play audiofile

Det finns många välkända personer som var eller är dyslektiska, till exempel Leonardo da Vinci, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman och Will Smith.


Play audiofile 27
28

FN: s världsmål 4 handlar om att alla ska ha lika tillgång till all utbildning - även om du behöver hjälpmedel. Vad kan vi alla göra för att hjälpa, så att en klasskamrat inte känner sig ensam eller generad över att vara ordblind?


Play audiofile

FN: s världsmål 4 handlar om att alla ska ha lika tillgång till all utbildning - även om du behöver hjälpmedel. Vad kan vi alla göra för att hjälpa, så att en klasskamrat inte känner sig ensam eller generad över att vara ordblind?


Play audiofile 29
Att vara en ordblind elev i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Pluslexia.com + S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Willard5 - commons.wikimedia.org + S7: Høien & Lundberg, 2015
S8: Gerd Altmann - pixabay.com + S9: Kilde: nota.dk
S10: ©ordblindetest.nu
S12+16: Piqsels.com
S14: ©Vitec MV
S18+24: Signe Elmstrøm
S20: ©ordblindepatruljen.dk
S22: S. Nielsen
S26: Commons.wikimedia.org + S27: Kilde: etlivsomordblind.dk
S28:  ©globalgoals.org
Man kan læse mere om ordblindhed på www.ordblindeforeningen.dk 
www.elmstroem.dk
Forrige side Næste side
X