Skift
sprog
Play audiofilesv
Play audiofilelt
Att vara en ordblind elev i Danmark
Būti mokiniu su disleksija Danijoje

Buster Adam Valeur Madsen, Elias Beyer Crosby & Signe Elmstrøm

Oversat til litauisk af Ugnė Šepetytė
3
4

Denna bok är skriven för elever som just har testats för ordblindhet, klasskamrater, föräldrar och lärare. Den är skriven i samarbete mellan två elever med ordblindhet och en lärare med kunskap om ordblindhet.


Play audiofile

Ši knygelė parašyta mokiniams, kuriems neseniai buvo nustatyta disleksija, jų klasės draugams, tėvams ir mokytojams. Knygelė parašyta bendradarbiaujant su dviem disleksija sergančiais mokiniais ir vienu mokytoju, turinčiu žinių apie disleksiją.


Play audiofile 5
6

Ordblindhet kallas också dyslexi och kan definieras som "en ihållande störning i kodning av skriftspråket, orsakat av fel i det fonologiska systemet". När du är dyslektisk är det svårare att lära sig läsa och stava eftersom hjärnan har problem med att ansluta bokstäver till ljud.


Play audiofile

Disleksija gali būti apibrėžiama, kaip ,,nuolatinis rašomosios kalbos sutrikimas, kurį sąlygoja fonologinės sistemos nebuvimas. Kai turite disleksiją, tampa sunkiau mokytis skaityti ir rašyti, nes smegenims sunku susieti raides su garsais.


Play audiofile 7
8

Ordblindhet har inget med intelligens att göra. Ordblindhet är ofta ärftlig och kan inte botas. Men många ordblinda kan utbilda sig till att bli bra läsare. Det finns cirka 7% dyslektiker i Danmark. Det är ca. två i varje klass.


Play audiofile

Disleksija neturi nieko bendro su intelektu. Disleksija dažnai yra paveldima ir gali būti neišgydoma. Tačiau daugelis disleksikų gali treniruotis, kad taptų gerais skaitytojais. Danijoje yra apie 7% disleksikų. Tai yra maždaug po 2 kiekvienoje klasėje.


Play audiofile 9
10

Alla har rätt att få göra ett dyslexitest under sin skoltid, om du misstänker dyslexi. I Danmark kan du testas för dyslexi från slutet av 3: e klass. Ett nationellt dyslexitest används, som görs av skolans läs-vägledare.


Play audiofile

Kiekvienas asmuo turi teisę į vieną disleksijos testą per mokyklos metus, jei yra įtariama disleksija. Danijoje testas gali būti atliekamas tik nuo 3 klasės. Naudojamas nacionalinis disleksijos testas, kuris laikomas pas mokyklos skaitymo instruktorių.


Play audiofile 11
12

I Danmark har dyslexi studenter möjlighet att få läs- och skrivverktyg (LST) som förfogas av skolan, en introduktionskurs och kan ansöka om extra tid för tentamen. LST är t ex en telefon, surfplatta eller dator med program som kan läsa och lämna ordförslag när du skriver.


Play audiofile

Danijoje mokiniams su disleksija mokykla suteikia galimybę naudotis skaitymo ir rašymo technika (SRT), taip pat įvadinį kursą, kaip naudotis šia technika, gauti papildomo laiko per egzaminums. SRT technika - tai telefonas, planšetinis kompiuteris ar kompiuteris su įdiegtomis programomis, kurios skaito balsu, pasiūlo žodžių, kai rašoma.


Play audiofile 13
14

LST kan hjälpa en när man läser och skriver. Att skriva och läsa med LST tar lite längre tid, och det kan vara svårt att använda. Att använda LST kräver utbildning. Det är trevligt när både dina lärare, kamrater och föräldrar vet vad LST är och kan ge hjälp.


Play audiofile

SRT gali padėti ir skaityti ir rašyti. Rašyti ir skaityti su SRT reikia šiek tiek ilgiau ir tai gali erzinti ir būti sunkiau naudotis. Dėl to tai reikalauja mokėjimo naudotis SRT. Tačiau malonu,kad ir mokytojai ir bendraamžiai ir tėvai žino, kas tai yra ir gali padėti.


Play audiofile 15
16

Det är inte alltid kul att få höra att du är dyslektiker. Vissa blir uttråkade och känner sig ensamma. Andra känner sig lättade över att det finns en anledning till att det är svårt att lära sig läsa och stava. Du får reda på att du inte är dum.


Play audiofile

Ne visada malonu, kai tau sako, jog turi disleksiją. Kai kurie dėl to labai nusimenai, o kiti jaučia palengvėjimą, nes sužino priežastį, dėl ko yra sunku išmokti rašyti ar skaityti. Supranti, kad nesi kvailas, o tiesiog turi įgimtą problemą.


Play audiofile 17
18

Det är bäst när ens vänner och lärare vet att du är dyslektiker. Du behöver ofta ta längre tid för att göra en uppgift. Det är inte alltid lätt att ha en vikarie som inte vet att du är dyslektiker, för då måste du förklara det. Men det är viktigt att säga, även om man kan känna sig generad.


Play audiofile

Yra gerai, kad bendraamžiai ir mokytojai žino, jei kažkuris mokinys turi dislekciją. Kartais tokiam žmogui reikia daugiau laiko atlikti užduotį. Ne visada malonu paaiškinti vaduojančiam mokytojui, kai jis nežino, kad sergi disleksija. Tačiau kad ir kaip gėdingai gali jaustis, visada svarbu paaiškinti savo situaciją.


Play audiofile 19
20

Många skolor i Danmark har “Ordblindepatruljer”, där dyslektiska elever möts och delar kunskap om till exempel de senaste apparna och funktionerna för läsning eller tal-till-text. Patrullerna ger också presentationer till andra elever, lärare och föräldrar, så att fler får kunskap om dyslexi.


Play audiofile

Daugelis mokyklų Danijoje turi ,,disleksijos patrulius”, kurie susitinka su mokiniais ir pasidalina žiniomis apie pvz. naujausias programėles, jų funkcijas garsiai skaitant arba įgarsinant tekstus. Patruliai taip pat skaito pranešimus kitiems mokiniams, mokytojams ir tėvams, kad jie įgytų daugiau žinių apie disleksiją.


Play audiofile 21
22

I Danmark finns det cirka 20 dyslexi skolor där du som dyslexi student kan bo och gå i skolan i 9:e eller 10:e klass. Här vet lärarna allt om dyslexi och tar hänsyn till det i undervisningen och slutproven.


Play audiofile

Danijoje yra apie 20 dirbančių su dislekcija mokyklų, kur mokiniai, turintys tokių sutrikimų, gali gyventi 9 ir 10 klasėje. Čia mokytojai žino viską apie disleksiją ir atsižvelgia į ją mokydami bei ruošdami brandos egzaminams.


Play audiofile 23
24

Det viktigaste rådet från andra dyslektiker är: ”Tro på dig själv och acceptera att du är dyslektisk. Du kan - precis som alla andra!”
(Buster och Elias - dyslexi elever)


Play audiofile

Svarbiausias kitų turinčių disleksiją  patarimas yra: ,,Tikėkite savimi ir pripažinkite, kad turite dislekcinių sutrikimų. Jūs galite viską padaryti lygiai taip pat kaip ir visi kiti”.
(Buster ir Elias - disleksiją turintys mokiniai)


Play audiofile 25
26

Det finns många välkända personer som var eller är dyslektiska, till exempel Leonardo da Vinci, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman och Will Smith.


Play audiofile

Yra daug žinomų žmonių, kurie turėjo ar turi dislekciją, pvz: Leonardo da Vinčis, H.C. Andersenas, Albertas Einšteinas, Bilas Geitsas, Tomas Blachmanas ir Wilas Smitas.


Play audiofile 27
28

FN: s världsmål 4 handlar om att alla ska ha lika tillgång till all utbildning - även om du behöver hjälpmedel. Vad kan vi alla göra för att hjälpa, så att en klasskamrat inte känner sig ensam eller generad över att vara ordblind?


Play audiofile

JT Darnaus pasaulio vystymo 4-asis tikslas yra jog visi turėtų vienodas galimybes gauti išsilavinimą, net jei jiems reikia pagalbos. Ką mes visi galime padaryti ir kaip padėti, kad mūsų klasės draugas su disleksija nesijaustų vienas ar sutrikęs dėl savo disleksiškumo.


Play audiofile 29
Att vara en ordblind elev i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Pluslexia.com + S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Willard5 - commons.wikimedia.org + S7: Høien & Lundberg, 2015
S8: Gerd Altmann - pixabay.com + S9: Kilde: nota.dk
S10: ©ordblindetest.nu
S12+16: Piqsels.com
S14: ©Vitec MV
S18+24: Signe Elmstrøm
S20: ©ordblindepatruljen.dk
S22: S. Nielsen
S26: Commons.wikimedia.org + S27: Kilde: etlivsomordblind.dk
S28:  ©globalgoals.org
Man kan læse mere om ordblindhed på www.ordblindeforeningen.dk 
www.elmstroem.dk
Forrige side Næste side
X