Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Fregatten Jylland - verdens lengste treskip
Fregatten Jylland - världens längsta träskepp

Stefan Nielsen

þýtt á sænska frá Anton Bengtsson, Katarina (Schoppe) Bredberg
3
4

Fregatten Jylland er verdens lengste treskip som fortsatt er bevart. Det er 71 meter langt og nesten 14 meter bredt. Skipet ble sjøsatt 20. november 1860.

Fregatten Jylland är världens längsta träskepp, som är bevarat. Den är 71 meter lång och nästan 14 meter bred. Den blev sjösatt den 20 november 1860.


Play audiofile 5
6

Fregatten Jylland var det tredje av fire planlagte skip i Niels Juel-klassen. De andre het ´Niels Juel´, ´Fregatten Sjælland´ og ´Peder Skram´.

Fregatten Jylland var det tredje av fyra planlagda skepp i Niels Juel-klassen. De andra hette Niels Juel, Fregatten Själland och Peder Skram.


Play audiofile 7
8

Fregatten ble bygd som både seilskip og dampskip. Det hadde tre master med 29 seil og en dampmotor med 400 HK.

Fregatten blev byggt både som segelfartyg och ångbåt. Det hade tre master med 29 segel och en ångmotor med 400 HK (hästkrafter).


Play audiofile 9
10

På det tidspunktet var det flåtens raskeste skip. Det kunne seile opp til 15 knop (27 km/t).

Vid den tidpunkten var det flottans snabbaste skepp. Det kunde segla i upp till 15 knop (27 km/tim).


Play audiofile 11
12

Fregatten hadde et mannskap på 437 mann som arbeidet i skiftlag: 4 timers arbeid, 4 timers søvn og 4 timer til mat og avslapping. De yngste var 14 år og ble kalt “krutt-aper”, fordi de skulle hente krutt.

Fregatten hade en besättning på 437 man, som arbetade i skift. 4 timmars arbete, 4 timmars sömn och 4 timmar för mat och avkoppling. De yngsta var 14 år och kallades appulver, för att de skulle hämta krut.


Play audiofile 13
14

Skipet hadde 44 kanoner i alt. 30 svenske jernkanoner og 14 andre.

Skeppet hade totalt 44 kanoner. 33 svenska järnkanoner och 14 andra.


Play audiofile 15
16

I 1862 var skipet på Færøyene og var med på verdensutstillingen i London.

1862 var skeppet på Färöarna och var med på världsutställningen i London.


Play audiofile 17
18

I 1864 ble det krig mellom Danmark på den ene siden og Preussen og Østerrike på den andre. Krigen het den 2. Slesviske krigen. Fregatten var med på ´Slaget ved Helgoland´ den 9. mai.

1864 hamnade Danmark i krig med Preussen och Österrike. Det hette det andra slesviska kriget. Fregatten var med i “Slaget vid Helgoland” den 9 maj.


Play audiofile 19
20

Sjøslaget varte i to timer, og Jylland avfyrte 611 skudd. Det ble skutt hull i siden på fregatten Jylland, og Danmark mistet 14 mann i alt. Disse ble begravet i Kristiansand i Norge.

Sjöslaget varade i två timmar och Jylland avfyrade 611 skott. Det blev skotthål i sidan av Fregatten Jylland och Danmark förlorade 14 man totalt, som är begravda i Kristiansand i Norge.


Play audiofile 21
22

Danmark vant sjøslaget, men tapte krigen. Danmark mistet Slesvig-Holstein i Nord-Tyskland og helt opp til Kongeåen i Sønderjylland.

Danmark vann sjöslaget, men förlorade kriget. Danmark blev av med Schleswig-Holstein (Nordtyskland) – hela vägen upp till Kongeå.


Play audiofile 23
24

Fra 1874-1886 fungerte fregatten som kongeskip for kong Christian den 9. Han besøkte både Island, Færøyene og Russland med skipet.

Mellan 1874-1886 fungerade fregatten som kungaskepp för Christian den nionde. Han besökte Island, Färöarna och Ryssland med skeppet.


Play audiofile 25
26

Fra 1936-1959 lå fregatten i København. Her fungerte det som hotellskip for barn fra landsbygda som var på leirskole i København.

Mellan 1936-1950 låg fregatten i Köpenhamn. I staden fungerade den som ett boende för barn från provinsen, som var på lekskola i Köpenhamn.


Play audiofile 27
28

I 1960 kom fregatten Jylland til Ebeltoft, hvor den ligger i dag. Etter mange års restaurering kunne skipet innvies som museum i 1994.

1960 kom Fregatten Jylland till Ebeltoft, vilket är var den ligger kvar än idag. Efter många års restaurering kunde skeppet invigas 1994 som ett museum.


Play audiofile 29
30

Finnes det berømte skip i landet ditt?

Fregatten Jylland - verdens lengste treskip

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org S4: www.fregatten-jylland.dk S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org S28: Mdj - commons.wikimedia.org Se mere: www.fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X