Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Fregatten Jylland - tingerlaataannallit nunarsuarmi takinersaat
Fregatten Jylland - världens längsta träskepp

Stefan Nielsen

þýtt á sænska frá Anton Bengtsson, Katarina (Schoppe) Bredberg
3
4

Fregattaen Jylland nunarsuarmi tingerlaataannalinni takinersaavoq suli pigineqartoq. 71meterisut  takitigivoq 14 meteringajaallunilu sanimut. 20. November 1860- mi singinneqaqqaarpoq.

Fregatten Jylland är världens längsta träskepp, som är bevarat. Den är 71 meter lång och nästan 14 meter bred. Den blev sjösatt den 20 november 1860.


Play audiofile 5
6

Fregatten Jylland Niels-Juelip sananiarlugit pilersaarutaani  sisamaasuni pingajuusoq. Allat tassaapput ‘Niels Juel’, ‘Fregatten Sjælland’ aamma ‘Peder Skram’.

Fregatten Jylland var det tredje av fyra planlagda skepp i Niels Juel-klassen. De andra hette Niels Juel, Fregatten Själland och Peder Skram.


Play audiofile 7
8

Fregatti sananeqarami tingerlaatersortutut aalamillu ingerlateqartussatut sanaajuvoq. Pingasunik napparuteqarpoq 29-nik tingerlaasersinnaalluni ataatsimillu aalamik ingerlateqartumik 400hk sakkortugisumik motoreqarluni.

Fregatten blev byggt både som segelfartyg och ångbåt. Det hade tre master med 29 segel och en ångmotor med 400 HK (hästkrafter).


Play audiofile 9
10

Taamanikkut imarsiornermi umiarsuit sukkanersarivaat. 15 knob tikillugu sukkatigisinnaagami (27km/t).

Vid den tidpunkten var det flottans snabbaste skepp. Det kunde segla i upp till 15 knop (27 km/tim).


Play audiofile 11
12

Fregatti 437-nik paarlakaajaattunik  inuttaqarpoq. Nal. ak sisamat sulereerunik nal.ak sisamat sinissapput aamma nal. ak sisamat nerinermut qasuersernermullu atorneqartarlutik. Sulisuni nukarliit 14-nik ukioqartarput taaneqartarlutik “krudtaber” paassanik aallertartuummata.

Fregatten hade en besättning på 437 man, som arbetade i skift. 4 timmars arbete, 4 timmars sömn och 4 timmar för mat och avkoppling. De yngsta var 14 år och kallades appulver, för att de skulle hämta krut.


Play audiofile 13
14

Umiarsuaq 44-nik qamutileqarpoq. 30-nik svenskinik savimminernik qamutileqarluni allallu 14-t.

Skeppet hade totalt 44 kanoner. 33 svenska järnkanoner och 14 andra.


Play audiofile 15
16

1862- mi umiarsuaqSavalimmiuniippoq aammalu nunarsuarmi saqqummersitsinersuarmut Londonimi peqataalluni.

1862 var skeppet på Färöarna och var med på världsutställningen i London.


Play audiofile 17
18

1864- mi Danmark Preussenimut Østrigimullu sorsulerpoq. Slesviskit sorsuunnerisa aappaannik taaneqartumik. Fregatten aamma Helgoland-mi sorsuunnermut 9. maj peqataavoq.

1864 hamnade Danmark i krig med Preussen och Österrike. Det hette det andra slesviska kriget. Fregatten var med i “Slaget vid Helgoland” den 9 maj.


Play audiofile 19
20

Immami saassussineq nal.ak marlunnik sivisussuseqarpoq. Jyllandi 611-riarluni qamutilissimavoq. Fregatten Jyllandip saneraa putuneqarpoq Damarkilu inunnik 14-nik annaasaqarpoq, taakkulu Kristansandimi Norgemiittumi tamarmik ilineqarput.

Sjöslaget varade i två timmar och Jylland avfyrade 611 skott. Det blev skotthål i sidan av Fregatten Jylland och Danmark förlorade 14 man totalt, som är begravda i Kristiansand i Norge.


Play audiofile 21
22

Danmark immami saassussinermi ajugaavoq, kisianni sorsuunnermi ajorsarluni, taamaalilluni Danmarkip Slesvig-Holsten (Tysklandip avannaa) -avunga Kongeåen-p (Sønderjylland) annaavaa.

Danmark vann sjöslaget, men förlorade kriget. Danmark blev av med Schleswig-Holstein (Nordtyskland) – hela vägen upp till Kongeå.


Play audiofile 23
24

1874-1886 Umiarsuaq kunngit Christian qulingiluaata umiarsuarivaa. Kunngi Savalimmiut aamma Ruslandi  taassuminnga tikeraartarpai.

Mellan 1874-1886 fungerade fregatten som kungaskepp för Christian den nionde. Han besökte Island, Färöarna och Ryssland med skeppet.


Play audiofile 25
26

1936-miit 1959-mut umiarsuaq Københavnimiippoq. Tassaniinnerani atuartut Københavnip eqqamiuilu atuarnerminni “aallaarsimaarfigisarpaat”.

Mellan 1936-1950 låg fregatten i Köpenhamn. I staden fungerade den som ett boende för barn från provinsen, som var på lekskola i Köpenhamn.


Play audiofile 27
28

1960-mi umiarsuaq Jyllandimut Ebeltoftimut pivoq. Suli ullumikkut tassaniippoq. Ukiorpassuit nutarterneqareerluni 1994- mi katersugaasivittut ammarneqarpoq.

1960 kom Fregatten Jylland till Ebeltoft, vilket är var den ligger kvar än idag. Efter många års restaurering kunde skeppet invigas 1994 som ett museum.


Play audiofile 29
30

Illit nunagisanni umiarsuarmik tusaamasamik peqarpa?

Fregatten Jylland - tingerlaataannallit nunarsuarmi takinersaat

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org
S4: www.fregatten-jylland.dk
S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org
S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org
S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org
S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org
S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org
S28: Mdj - commons.wikimedia.org

fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X