Skipta um
tungumál
Play audiofilelt
Fregata “Jutlandija” - ilgiausias pasaulyje medinis laivas
Die Fregatte Jylland - Das längste Holzschiff der Welt

Stefan Nielsen

þýtt á Þýska frá Kea Kröber
3
4

Fregata “Jutlandija” yra ilgiausias pasaulyje medinis laivas, kuris yra išsaugotas. Jis yra 71 metro ilgio ir beveik 14 metrų pločio. Jis išplaukė į jūrą lapkričio 20d. 1860 m.


Play audiofile

Die Fregatte Jylland ist das längste Holzschiff der Welt, was es noch gibt. Es ist 71 Meter lang und fast 14 Meter breit. Es ging zur See am 20. November 1860.

5
6

Fregata “Jutlandija” buvo trečias iš keturių planuotų laivų Nilso Juelo klasėje. Kiti buvo pavadinti “Nilsas Juelas”, “Fregata Zelandija” ir “Pederis Skramas”.


Play audiofile

Die Fregatte Jylland war das dritte von vier geplanten schiffen in der Niels Juel-Klasse. Die Anderen hießen “Niels Juel”, “Fregatten Sjælland” und “Peder Skram”.

7
8

Fregata buvo pastatyta tiek kaip burinis laivas, tiek kaip garlaivis. Ji turėjo tris stiebus su 29 burėmis ir garo variklį su 400 arklio galių.


Play audiofile

Die Fregatte wurden als Segel- und Dampfschiff gebaut. Sie hatte drei Masten mit 29 Segeln und einen Dampfmotor mit 400 HK.

9
10

Tuo metu tai buvo greičiausias karinio jūrų laivyno laivas. Jis galėjo plaukti iki 15 mazgų (27 km/h).


Play audiofile

Zu dem Zeitpunkt war es das schnellste Schiff in der Flotte. Es konnte bis zu 15 Knoten (27km/h) segeln.

11
12

Fregata turėjo 437 vyrų įgulą, kurie dirbo pamainomis. 4 valandos darbo, 4 valandos miego ir 4 valandos maistui bei atsipalaidavimui. Jauniausiems buvo 14 metų ir jie buvo vadinami “parako nevykėliais”, nes jie turėjo nešti paraką.


Play audiofile

Die Fregatte hatte eine Besatzung von 437 Mann, die in Schichten arbeiteten. 4 Stunden Schlaf und 4 Stunden für Essen und Entspannen. Die Jüngsten waren 14 Jahre alt und wurden “Schießpulveraffen” genannt, weil sie Schießpulver holen mussten.

13
14

Laive iš viso buvo 44 patrankos. 30 švedų geležinės patrankos ir 14 kitokių.


Play audiofile

Das Schiff hatte insgesamt 44 Kanonen. 30 schwedische Eisenkanonen und 14 andere.

15
16

1862 m. laivas buvo Farerų salose ir dalyvavo pasaulinėje parodoje Londone.


Play audiofile

In 1862 war das Schiff auf den Färöern und war mit einer Weltausstellung in London.

17
18

1864 m. Danija pradėjo karą prieš Prūsiją ir Austriją. Jis buvo vadinamas antruoju Šlėzvigo karu. Fregata dalyvavo Helgolando mūšyje gegužės 9 d.


Play audiofile

In 1864 war Dänemark im Krieg mit Preußen und Österreich. Er hieß der 2. Schlesischer Krieg. Die Fregatten war mit in der “Schlacht bei Helgoland” am 9. Mai.

19
20

Jūrų mūšis truko dvi valandas, o “Jutlandija” paleido 611 šūvių. Fregatai “Jutlandija” šone buvo pramušta skylė, o Danija iš viso prarado 14 vyrų, kurie palaidoti Norvegijoje, Kristiansande.


Play audiofile

Die Seeschlacht dauerte zwei Stunden und Jylland feuerte 611 Schuss ab. Es wurde ein Loch in die Seite von der Fregatte Jylland geschossen und Dänemark verlor insgesamt 14 Männer, die in Kristiansand in Norwegen begraben sind.

21
22

Danija laimėjo jūrų mūšį, tačiau karą pralaimėjo. Danija neteko Šlėzvigo- Holšteino (šiaurės Vokietija) - iki Karališkojo ežero (Pietų Jutlandija).


Play audiofile

Dänemark gewann die Seeschlacht, aber verlor den Krieg. Dänemark verlor Schleswig-Holstein (Norddeutschland) - bis zur Königsau (Südjütland).

23
24

1874-1886 m. fregata tarnavo kaip karališkas laivas Christianui IX. Su laivu jis lankėsi Islandijoje, Farerų salose ir Rusijoje.


Play audiofile

Von 1874- 1886 war die Fregatte ein Königsschiff für Christian den 9. Er besuchte Island, Färöer und Russland mit dem Schiff.

25
26

1936-1956 m. fregata švartavosi Kopenhagoje. Čia jis veikė kaip logistikos laivas vaikams iš provincijos, kurie stovyklaudavo Kopenhagoje.


Play audiofile

Von 1936 - 1959 lag die Fregatte in Kopenhagen. Hier diente sie als Wohnschiff für Kinder aus der Provinz, die im Landschulheim in Kopenhagen waren.

27
28

1960 m. fregata “Jutlandija” atplaukė į Ebeltoft, kur yra ir šiandien. Po daugelio metų restauravimo laivas buvo atidarytas 1994 m. kaip muziejus.


Play audiofile

In 1960 kam die Fregatte Jylland nach Ebeltoft, wo sie heute liegt. Nach vielen Jahren Restaurierung konnte das Schiff 1994 als Museum eingeweiht werden.

29
30

Ar jūsų šalyje yra garsių laivų?


Play audiofile
Fregata “Jutlandija” - ilgiausias pasaulyje medinis laivas

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org
S4: www.fregatten-jylland.dk
S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org
S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org
S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org
S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org
S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org
S28: Mdj - commons.wikimedia.org

fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X