Skipta um
tungumál
Play audiofileda
Fregatten Jylland - verdens længste træskib
Die Fregatte Jylland - Das längste Holzschiff der Welt

Stefan Nielsen

þýtt á Þýska frá Kea Kröber
3
4

Fregatten Jylland er verdens længste træskib, som er bevaret. Det er 71 meter langt og næsten 14 meter bredt. Det blev søsat 20. november 1860.


Play audiofile

Die Fregatte Jylland ist das längste Holzschiff der Welt, was es noch gibt. Es ist 71 Meter lang und fast 14 Meter breit. Es ging zur See am 20. November 1860.

5
6

Fregatten Jylland var det tredje af fire planlagte skibe i Niels Juel-klassen. De andre hed ´Niels Juel´, ´Fregatten Sjælland´ og ´Peder Skram´.


Play audiofile

Die Fregatte Jylland war das dritte von vier geplanten schiffen in der Niels Juel-Klasse. Die Anderen hießen “Niels Juel”, “Fregatten Sjælland” und “Peder Skram”.

7
8

Fregatten blev bygget som både sejlskib og dampskib. Det havde tre master med 29 sejl og én dampmotor med 400 HK.


Play audiofile

Die Fregatte wurden als Segel- und Dampfschiff gebaut. Sie hatte drei Masten mit 29 Segeln und einen Dampfmotor mit 400 HK.

9
10

På det tidspunkt var det flådens hurtigste skib. Det kunne sejle op til 15 knob (27 km/t).


Play audiofile

Zu dem Zeitpunkt war es das schnellste Schiff in der Flotte. Es konnte bis zu 15 Knoten (27km/h) segeln.

11
12

Fregatten havde en besætning på 437 mand, som arbejdede i skiftehold. 4 timers arbejde, 4 timers søvn og 4 timer til mad og afslapning. De yngste var 14 år og kaldtes “krudtaber”, fordi de skulle hente krudt.


Play audiofile

Die Fregatte hatte eine Besatzung von 437 Mann, die in Schichten arbeiteten. 4 Stunden Schlaf und 4 Stunden für Essen und Entspannen. Die Jüngsten waren 14 Jahre alt und wurden “Schießpulveraffen” genannt, weil sie Schießpulver holen mussten.

13
14

Skibet havde 44 kanoner i alt. 30 svenske jernkanoner og 14 andre.


Play audiofile

Das Schiff hatte insgesamt 44 Kanonen. 30 schwedische Eisenkanonen und 14 andere.

15
16

I 1862 var skibet på Færøerne og var med på verdensudstillingen i London.


Play audiofile

In 1862 war das Schiff auf den Färöern und war mit einer Weltausstellung in London.

17
18

I 1864 kom Danmark i krig mod Preussen og Østrig. Den hed den 2. Slesviske krig. Fregatten var med i ´Slaget ved Helgoland´ d. 9. maj.


Play audiofile

In 1864 war Dänemark im Krieg mit Preußen und Österreich. Er hieß der 2. Schlesischer Krieg. Die Fregatten war mit in der “Schlacht bei Helgoland” am 9. Mai.

19
20

Søslaget varede to timer og Jylland affyrede 611 skud. Der blev skudt hul i siden af Fregatten Jylland og Danmark mistede 14 mand i alt, som er begravet i Kristiansand i Norge.


Play audiofile

Die Seeschlacht dauerte zwei Stunden und Jylland feuerte 611 Schuss ab. Es wurde ein Loch in die Seite von der Fregatte Jylland geschossen und Dänemark verlor insgesamt 14 Männer, die in Kristiansand in Norwegen begraben sind.

21
22

Danmark vandt søslaget, men tabte krigen. Danmark mistede Slesvig-Holsten (Nordtyskland) - helt op til Kongeåen (Sønderjylland).


Play audiofile

Dänemark gewann die Seeschlacht, aber verlor den Krieg. Dänemark verlor Schleswig-Holstein (Norddeutschland) - bis zur Königsau (Südjütland).

23
24

Fra 1874-1886 fungerede fregatten som kongeskib for Christian 9. Han besøgte både Island, Færøerne og Rusland med skibet.


Play audiofile

Von 1874- 1886 war die Fregatte ein Königsschiff für Christian den 9. Er besuchte Island, Färöer und Russland mit dem Schiff.

25
26

Fra 1936-1959 lå fregatten i København. Her fungerede det som logiskib for børn fra provinsen, som var på lejrskole i København.


Play audiofile

Von 1936 - 1959 lag die Fregatte in Kopenhagen. Hier diente sie als Wohnschiff für Kinder aus der Provinz, die im Landschulheim in Kopenhagen waren.

27
28

I 1960 kom Fregatten Jylland til Ebeltoft, hvor den ligger i dag. Efter mange års restaurering kunne skibet indvies i 1994 som museum.


Play audiofile

In 1960 kam die Fregatte Jylland nach Ebeltoft, wo sie heute liegt. Nach vielen Jahren Restaurierung konnte das Schiff 1994 als Museum eingeweiht werden.

29
30

Findes der berømte skibe i dit land?


Play audiofile
Fregatten Jylland - verdens længste træskib

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org
S4: www.fregatten-jylland.dk
S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org
S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org
S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org
S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org
S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org
S28: Mdj - commons.wikimedia.org

fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X