Play audiofilesv
Svenska ugglor
2
Svenska ugglor

Jakob och Simon Norberg

3
4

Berguven lever i hela Sverige. Den bor i skogar med berg och på klippor. Berguven är den största ugglan i Sverige. Den är också världens största uggla. Den är utrotningshotad så vi föder upp ungar i fångenskap som sen släpps lösa i naturen.

Play audiofile 5
6

Sparvugglan lever i hela Sverige. Det är den minsta ugglan i Sverige och den är bara 16 cm lång. Den lever i barrskog eller blandskog. Sparvugglan äter möss, sorkar eller småfåglar.

Play audiofile 7
8

Slagugglan lever i norra delen av Sverige och gillar att bo i gammal barrskog med hyggen o döda träd. Den äter sorkar, insekter, fåglar och groddjur. Den kan även äta andra ugglor och ibland också harar och ekorrar.

Play audiofile 9
10

Pärlugglan är den näst minsta ugglan och finns i hela Sverige. Den är 26 cm lång och väger 100-200 gram. Den lever i tät barrskog. Ugglan lever på möss, sorkar och fåglar.

Play audiofile 11
12

Kattugglan förekommer i södra och mellersta Sverige. Den är en av våra vanligaste ugglor. Kattugglan låter som en katt, därifrån kommer namnet. Den jagar på natten och den har bra syn och hörsel och flyger fram tyst.

Play audiofile 13
14

Fjällugglan finns i våra fjäll. Den är sällsynt och en av de största ugglorna. Fjällugglan bygger sina bon på marken. Fjällugglans rop kan höras 10 kilometer bort.

Play audiofile 15
16

Hornugglan är en av våra vanligaste ugglor. Den har fått sitt namn eftersom den har två tofsar på huvudet som liknar horn. Hornugglan har orange-röda ögon. Den bygger bo i gamla kråk- och skatbon.

Play audiofile 17
18

Många ugglor samlar mat inför vintern. De flesta ugglor jagar på natten och de behöver äta 4-5 möss eller fåglar varje natt. Det vanligaste är att ugglor lägger 2-6 ägg på våren.

Play audiofile 19
20

En uggla kan vrida huvudet så mycket att de kan se bakåt. En ugglas ögon inte kan röra på sig alls, utan de måste vända på huvudet för att kunna se. En uggla har tre ögonlock; en för att blinka, en för att sova och en för att hålla ögat rent.

Play audiofile 21
22

Finns det ugglor där du bor?

Play audiofile 23
Svenska ugglor

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Boréal - commons.wikimedia.org
S4: Albrecht Fietz - pixabay.com
S6+12: Stefan Berndtsson - flickr.com
S8: Gerhard Gellinger - pixabay.com
S10: Denali National Park and Preserve - commons.wikimedia.org
S14: Daniel Schulz - pixabay.com
S16+18+20: Pxhere.com
S22: Rudy and Peter Skitterians - pixabay.com
Forrige side Næste side
X