Lärarguide/ uppgifter

(OBS: Under utveckling)

Till lärare. Så här kan man arbeta med faktaböckerna: Låt eleven välja en bok. (Alternativt så väljer läraren en bok som eleven ska jobba med.) Eleven läser boken och svarar på frågorna som finns i pdf. En fördel är att låta elever arbeta i par med en bok. Eleven lyssnar på de språk som boken är inläst på. Lyssna gärna tillsammans i gruppen och leta efter likheter och skillnader.

Uppgift till åk 1-6 (svenska)