Info

Kontakt: info@atlantbib.org       

Atlantbib.org är ett skolprojekt med deltagare från Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Färöarna, Grönland, Lettland, Litauen, Sydslesvig  och de samiska områdena i Skandinavien. Projektet stöds ekonomiskt genom Nordplus Nordens språk 2019 och Fonden för dansk-norsk samarbete. Projektet startade 2015 med stöd från Nord Plus Språk 2015.

Atlantbib. org är ett bokprojekt där elever och lärare skriver faktaböcker för gratis användning i alla skolor. Böckerna är onlineböcker med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska / baltiska länderna i relation till historia, geografi, språk och kultur. Eleverna hjälper till att forska, skriva, översätta och spela in böckerna innan de publiceras. Projektet är öppet för alla skolor att skriva eller översätta böcker (Kontakt: info@atlantbib.org).

Målet är att öppna upp det nordiska / baltiska språk- och kultursamhället för barn, samt att erbjuda ett gratis läromedel till alla skolor på olika nivåer.

Deltagande skolor 2019-2021:

 • Vonsild Skole, Kolding, Danmark

 • Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa, Norge (samisk)

 • Frösakullsskolan, Halmstad, Sverige

 • Östergårdsskolan, Halmstad, Sverige

 • S:t Olofsskolan, Turku, Finland*

 • Breiðholtsskóli, Reykjavík, Island

 • Brekkuskóla, Akureyri, Island

 • Síðuskóli, Akureyri, Island*

 • Skúlin við Streymin, Oyrarbakki, Færøerne

 • Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut, Grønland*

 • Ziemelvalstu gimnazija, Riga, Letland*

 • Simono Daukanto Gimzija, Vilnius. Litauen*

 • Bøl-Strukstrup Danske Skole, Sydslesvig/ Tyskland*

(*nya deltagare)


Alla skolor, som har bidraget (2015-2021)

DK - Asnæs Skole
DK - Brændkjærskolen, Kolding

DK - Efterskolen Kildevæld, Kolding
DK - Filipskolen, Amager
DK - Gedved Skole
DK - Haahrs Skole, Svendborg
DK - Lyngby Private Friskole
DK - Nykøbing Skole
DK - Vestegnens Privatskole, Taastrup
DK - Vonsild Skole og Specialcenter
DK - Ødis Skole

FIN - Grundskolan Norsen, Helsingfors/ Helsinki
FIN - Härkävenmaan koulu, Hyvinkaa
FIN - S:t Olofsskolan, Åbo/ Turku
FIN - Vasa Övningsskola 

FO - (Norðskála - Oyrar skúla)
FO - Skúlanum við Streymin

GL - Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Nuuk
GL - Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut
GL - Ukaliusaq Skole, Nuuk 

IS - Breiðholtsskóli, Reykjavik
IS - Brekkuskoli, Akureyri
IS - Siðuskóla, Akureyri
IS - GRV - Grunnskóli Vestmannaeyja

LT - Vilniaus Simono Daukanto Gimnazija

LV - Ziemelvalstu gimnazija, Riga

N - Snåsa skole
N - (Tanem oppvekstsenter)
N - Tanem skole
N - Åarjel-saemiej skuvle (saepmie)

S - Frösakullsskolan, Halmstad
S - Ljungdalens Skola/ Hïngsedaelien skuvle (saepmie)
S - Ôstergårdskolan, Halmstad

SW (D) - Bøl-Strukstrup Danske Skole

Norden i skolen - nordeniskolen.org

Litteratur- og læsefestival - Odsherred Kommune