Info

Kontakt: info@atlantbib.org      

Atlantbib.org är ett skolprojekt med deltagare från Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Färöarna, Grönland, Lettland, Estland, Litauen, Sydslesvig  och de samiska områdena i Skandinavien. Projektet stöds ekonomiskt genom Nordplus Nordens språk 2022. Projektet startade 2015 med stöd från Nord Plus Språk 2015.

Atlantbib. org är ett bokprojekt där elever och lärare skriver faktaböcker för gratis användning i alla skolor. Böckerna är onlineböcker med fokus på likheter och skillnader mellan de nordiska / baltiska länderna i relation till historia, geografi, språk och kultur. Eleverna hjälper till att forska, skriva, översätta och tala in ljud till böckerna innan de publiceras. Projektet är öppet för alla skolor att skriva eller översätta böcker (Kontakt: info@atlantbib.org).

Målet är att öppna upp det nordiska / baltiska språk- och kulturgemskapen för barn, samt att erbjuda ett gratis läromedel till alla skolor på olika nivåer.

 

Deltagande skolor 2022-2025:

 • Vonsild Skole & Vonsild Specialcenter, Kolding, Danmark

 • Erdal Ungdomsskole, Erdal, Norge

 • Snåsa skole, Snåsa, Norge (norsk)

 • Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa, Norge (samisk)

 • Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe - Sørsamisk kunnskabspark, Norge (samisk)

 • Frösakullsskolan, Halmstad, Sverige

 • Östergårdsskolan, Halmstad, Sverige

 • S:t Olofsskolan, Turku, Finland

 • Síðuskóli, Akureyri, Island

 • Skúlin við Streymin, Oyrarbakki, Færøerne

 • Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut, Grønland

 • Taebla Kool, Taebla, Estland

 • Ziemelvalstu gimnazija, Riga, Letland

 • Simono Daukanto Gimnazija, Vilnius. Litauen

 • Šiaurés Kryptimi, Vilnius, Litauen

 • Vilniaus Universitetas, Litauen

 • Satrup Danske Skole, Sydslesvig/ Tyskland


Alla skolor, som har bidraget (2015-2025)

DK - Asnæs Skole
DK - Brændkjærskolen, Kolding

DK - Efterskolen Kildevæld, Kolding
DK - Filipskolen, Amager
DK - Gedved Skole
DK - Haahrs Skole, Svendborg
DK - Lyngby Private Friskole
DK - Nykøbing Skole
DK - Vestegnens Privatskole, Taastrup
DK - Vester Mariendal skole (Centerklasserne), Aalborg

DK - Vonsild Skole og Specialcenter
DK - Ødis Skole

FIN - Grundskolan Norsen, Helsingfors/ Helsinki
FIN - Härkävenmaan koulu, Hyvinkaa
FIN - S:t Olofsskolan, Åbo/ Turku
FIN - Vasa Övningsskola 

FO - (Norðskála - Oyrar skúla)
FO - Skúlanum við Streymin

GL - Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Nuuk
GL - Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut
GL - Ukaliusaq Skole, Nuuk 

IS - Breiðholtsskóli, Reykjavik
IS - Brekkuskoli, Akureyri
IS - Hvolsskóli, Hvolsvelli

IS - Siðuskóla, Akureyri
IS - GRV - Grunnskóli Vestmannaeyja

EE - Läänemaa Ühisgümnaasium, Haapsalu
EE - Taebla Kool, Taebla

LT - Šiaurés Kryptimi, Vilnius
LT - Vilniaus Simono Daukanto Gimnazija

LV - Ziemelvalstu gimnazija, Riga

N - Snåsa skole
N - (Tanem oppvekstsenter)
N - Tanem skole
N - Åarjel-saemiej skuvle (saepmie)

S - Frösakullsskolan, Halmstad
S - Ljungdalens Skola/ Hïngsedaelien skuvle (saepmie)
S - Ôstergårdskolan, Halmstad

SW (D) - (Bøl-Strukstrup Danske Skole)
SW (D) - Satrup Danske Skole
SW-NF (D) - Risem Schölj (Risum Skole)

Norden i skolen - nordeniskolen.org

Sprogpiloterne.org

Litteratur- og læsefestival - Odsherred Kommune

Friisk Foriining