Skift
språk
Sydsamisk Kunskapspark klass 1 -gymnasiet
2
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne 1.kl - videregående

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til bokmål av Tone Vollan Tyldum/ Charlotta Gaebpien-Njaita
3
4

Sydsamisk Kunskapspark ligger i Aarborte (som betyder tidig vår)/ Hattfjelldal, i Nordlands län med fjället Hatten in till.

Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal i Nordland fylke. Fjellet Hatten liggende tett inntil fjellbygda.

5
6

Men varför just Aarborte? Aarborte har ett internat som var en tysk officersbyggnad under andra världskriget. Bredvid interrnatet är skolan, som byggdes på 1970-talet.

Men hvorfor akkurat Hattfjelldal? Hattfjelldal har et internat som var en tysk i offisersmesse under andre verdenskrig. Ved siden av internatet har vi skolehuset som ble satt opp på 70`tallet.

7
8

«Skola för samebarn i Mitt-Norge» startade 1951. Elevantalet var 40-50 elever, och eleverna kom från hela det sydsamiska bosättningsområdet.

«Skole for samebarn i Midt-Norge» startet opp i 1951. Elevtallet var 40-50 elever, og elevene kom fra hele det sørsamiske.

9
10

År 2022 hade skolan 70 års jubileum!! Skolan har fram till i dag gått igenom stora förändringar, både med tanke på elevantal, drift- och undervisningsform.

År 2022 hadde skolen 70`års-jubileum!! Skolen har frem til i dag gått gjennom store forandringer, både med tanke på elevtall og drifts, og undervisningsform.

11
12

Skolan utvecklar sig på olika sätt. På skolgården finns det en gábmá/torvkåta och en buvrie /förrådsbod. Digitalt utvecklas vi med olika plattformar ex, Digilær och Lea Lab.

Skolen utvikler seg på forskjellige måter, blant annet bygges det opp et samisk skoletun med en gábmá/gamme og en buvrie/bur. Digitalt utvikles vi på ulike plattformer for eksempel, Digilær og LearnLab.

13
14

I dag ger vi distansundervisning i tre språk syd-, lule-, och nordsamiska. Med särskild ansvar för lule- och sydsamiskan. Vi har elever från hela Norge och från Sverige också.

I dag tilbyr vi fjernundervisning i tre språk, sør-, lule- og nordsamisk. Med særlig ansvar for lule-, og sørsamisk. Vi har elever fra hele Norge, og vi har også elever fra Sverige.

15
16

Hos oss har vi Giellabiesse/ språksamling. Vi ger det för att eleverna ska nå kunskapsmålen och för att de ska utveckla språket genom flera upplärningsformer. Vi delar eleverna efter låg-, mellan- och högstadiet.

Hos oss har vi Gïelebiesie/språksamling i tillegg til fjernundervisning. Vi tilbyr dette for at elevene skal nå kunnskapsmålene og for at de skal utvikle språket gjennom flere opplæringsformer. Vi deler opp elevene etter trinnene små, mellom- og stortrinnet.

17
18

Giellabiesse har fokus på Árbbediehto/ samisk språk och kultur. Aktiviteter vi gör, följer den samiska året med renskötseln och årstiderna i fokus. Vi tar vara på vad naturen ger och använder det i undervisningen.

Gïelebiesie/språksamling, har fokus på samisk språk og samisk kulturkunnskap. De aktivitetene vi gjør, følger det samiske- året med reindrift og årstidene i fokus. Vi tar vare på hva naturen gir og bruker det i undervisningen.

19
20

Andra spännande och intressanta aktiviter kan vara: Fira samiska nationaldagen, Nationell språkvecka delta på kulturfestivaler, samtala om samisk andlighet och religion med mer.

Andre spennende og interessante aktiviteter kan være: Feiring av samisk nasjonaldag, Nasjonell språkuke, bevisstgjøring om samisk åndlighet og religion.

21
22

Under giellabiesse som är från söndagskväll till torsdag, bor eleverna på internatet. Vi har personal dygnet runt, som ser till att vi har det bra. Efter skoltid har vi roliga kvällsaktiviteter som bad, film, sport, berättarstund m.m.

Under gïelebiesie/Språksamling, som foregår fra søndagskveld til torsdag, bor elevene på internatet. Vi har ansatte døgnet rundt som ser til at alle har det bra. Etter skoletid har vi artige kveldsaktiviteter som basseng, film, sport, fortellerstund m.m.

23
24

Vårdnadshavare får gärna vara med  sina barn på internatet i Hattfjelldal.

Foresatte får gjerne være med sine barn til Hattfjelldal, for å være sammen med de på internatet.

25
26

Vi bjuder in föräldrar och skolor till en årlig "Öppen dag” till ÅSV för information om skolans verksamhet.

Vi inviterer foreldre og skoler inn til en årlig åpen dag på ÅSV for å informere om skolens virksomhet.

27
28

ÅSV erbjuder också workshop till förskolor, grundskolor, gymnasiet, folkhögskolor och Högskolor. Hörs det som en spännande skola?

ÅSV tilbyr også workshops for barnehager, grunnskoler, vgs, folkehøgskoler og Høgskoler. Høres det ut som en spennende skole?

29
Sydsamisk Kunskapspark klass 1 -gymnasiet

You've finished the book Sydsamisk Kunskapspark klass 1 -gymnasiet

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til bokmål av Tone Vollan Tyldum/ Charlotta Gaebpien-Njaita
Forrige side Næste side
X