Ho vil med jamne mellomrom bli oppdatert på bøker, omsetjingar og innlesingar.