Info

Kontakt: info@atlantbib.org      

Atlantbib.org er eit skuleprosjekt med deltakarar frå Danmark, Noreg, Sverige, Island, Færøyane, Grønland, Latvia, Litauen, Sør-Slesvig og dei samiske områda i Skandinavia. Prosjektet får økonomisk støtte frå Nord Plus Språk 2019 og Fondet for dansk-norsk samarbeid. Prosjektet starta i 2015, med støtte frå Nord Plus Språk 2015.

Atlantbib.org er eit bokprosjekt kor elevar og lærarar skriv fagbøker til gratis bruk for alle skulane i Norden. Bøkene er online-bøker med fokus på likheiter og skilnader mellom dei nordiske- og baltiske landa, med tanke på historie, geografi, språk og kultur. Elevane er med på å gjøre research, skrive, oversetje og lese inn bøkene før dei blir utgitte. Prosjektet er opent for at alle skular kan skrive eller oversetje bøker. (Kontakt info@atlantbib.org)

Målet er å opne den nordiske og baltiske språk- og kulturfellesskapen for born, samt tilby eit gratis læremiddel til alle skular, på ulike nivå.

Skular som er med 2019-2020:

  • Vonsild Skole, Kolding, Danmark
  • Skúlin við Streymin, Oyrarbakki, Færøerne
  • Tanem skole, Klæbu, Norge
  • Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa, Norge* (samisk)
  • Frösakullsskolan, Halmstad, Sverige
  • Östergårdsskolan, Halmstad, Sverige*
  • Ljungdalens Skola, Ljungdalen, Sverige* (samisk)
  • Breiðholtsskóli, Reykjavík, Island*
  • Brekkuskóla, Akureyri, Island*
  • Norden i Skolen, København, Danmark*

(*nye deltakere)


Alle skular som har bidrege (2015-2021)

DK - Asnæs Skole
DK - Brændkjærskolen, Kolding

DK - Efterskolen Kildevæld, Kolding
DK - Filipskolen, Amager
DK - Gedved Skole
DK - Haahrs Skole, Svendborg
DK - Lyngby Private Friskole
DK - Nykøbing Skole
DK - Vestegnens Privatskole, Taastrup
DK - Vonsild Skole og Specialcenter
DK - Ødis Skole

FIN - Grundskolan Norsen, Helsingfors/ Helsinki
FIN - Härkävenmaan koulu, Hyvinkaa
FIN - S:t Olofsskolan, Åbo/ Turku
FIN - Vasa Övningsskola 

FO - (Norðskála - Oyrar skúla)
FO - Skúlanum við Streymin

GL - Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Nuuk
GL - Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut
GL - Ukaliusaq Skole, Nuuk 

IS - Breiðholtsskóli, Reykjavik
IS - Brekkuskoli, Akureyri
IS - Siðuskóla, Akureyri
IS - GRV - Grunnskóli Vestmannaeyja

LT - Vilniaus Simono Daukanto Gimnazija

LV - Ziemelvalstu gimnazija, Riga

N - Snåsa skole
N - (Tanem oppvekstsenter)
N - Tanem skole
N - Åarjel-saemiej skuvle (saepmie)

S - Frösakullsskolan, Halmstad
S - Ljungdalens Skola/ Hïngsedaelien skuvle (saepmie)
S - Ôstergårdskolan, Halmstad

SW (D) - Bøl-Strukstrup Danske Skole

Norden i skolen - nordeniskolen.org

Litteratur- og læsefestival - Odsherred Kommune