Play audiofilesv
Svenska militärer
Svenska militärer

Theodor Winbladh - Frösakullsskolan

3
4

I försvarsmakten har all personal gradbeteckningar. Den visar var personen befinner sig i den militära rangordningen.

Play audiofile 5
6

Svenska militären har sedan 2009 tvåbefälssystem. Officerare börjar som graden fänrik och det kan bli upp till graderna general och amiral.

Play audiofile 7
8

I den svenska militären är den lägsta graden menig. En menig är en soldat utan befälsgrad.

Play audiofile 9
10

Redan när vikingarna levde på tidig medeltid, hade vi värnplikt i Sverige. Värnplikt eller militärtjänst är en skyldighet att delta i ett lands krigsmakt.

Play audiofile 11
12

1901 infördes värnplikt i Sverige. Sedan 2009 har Sveriges värnplikt vilat i fredstid. Sverige har värnplikt för både män och kvinnor.

Play audiofile 13
14

Kung Carl XVI Gustaf är Försvarsmaktens främste representant och han har de högsta militära graderna inom de tre försvarsgrenarna: amiral i flottan, general i armén och general i flygvapnet.

Play audiofile 15
16

Svenska utlandsstyrkan består av frivilliga som jobbar utanför Sveriges gränser. Utlandsstyrkan bildades 2009 då Sverige skickade observatörer vid FN:s första fredsbevarande operation.

Play audiofile 17
18

Utlandsstyrkans uppdrag är:
-Avvärja risk för väpnad konflikt
-Hejda en pågående väpnad konflikt
-Övervaka överenskommelser om fred
-Skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet

Play audiofile 19
20

Skulle du vilja bli militär?

Play audiofile 21
Svenska militärer

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+18: Pxhere.com
S4: Undanurvägen - commons.wikimedia.org
S6: Frankie Fouganthin - commons.wikimedia.org
S8: Marcus Bengtsson - commons.wikimedia.org
S10: Antoine Glédel - commons.wikimedia.org
S12+16: Johannes Jansson - commons.wikimedia.org
S14: Ricardo Stuckert - commons.wikimedia.org
S20: Janee - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X