Skift
sprog
Play audiofilesv
Play audiofilekl
Vilda djur på Island
KL
SV
2
Islandimi uumasut nujuartat

Svanhvít Hreinsdóttir

Oversat til grønlandsk af Agapeta Skifte Jensen
3
4

På Island finns det inte många vilda djur i förhållande till andra länder. Grunden till det är att Island är en ö långt från andra länder och därför är det svårt för andra djur att komma till landet.


Play audiofile

Islandimi nunani allanisut uumasunik nujuartarpassuaqanngilaq. Pissutaavoq Islandi qeqertaagami nunanut allanut ungasissumiittoq, taamaattumik uumasunit ornikkuminaatsumiittoq.


Play audiofile 5
6

I havet längs Island finns det två olika sorters sälar, fläckig säl och gråsäl. Den fläckiga sälen finns runt hela Island och den är 1,5 meter lång och väger omkring 100 kilo. Gråsälen är mera sällsynt och den är större. Förr fångade man en massa sälar, åt köttet och använde skinnet.


Play audiofile

Islandip sineriaani puisit assigiinngitsut marluk uumasuupput, tassaasut “spættet sæl” aamma “gråsæl”. “Spættet sæl Islandip sineriaani tamani naammattuugassaavoq. 1,5-2 meteritut takitigivoq, 100 kiilutut oqimaatsigaaq. “Gråsælen” qaqutigoorneruvoq anginerullunili. Siornatigut puisinniartoqartarsimavoq, nerineqartarlunilu amia atorneqartarsimalluni.


Play audiofile 7
8

Räven är det enda däggdjuret, som fanns på Island före människan. Troligen har räven varit här sedan slutet av den sista istiden. Den heter också polarräv eller fjällräv.


Play audiofile

Islandi inunnik najugarineqanngikkallarmalli terianniaq uumasuulersimavoq. Ilimagineqarpoq sikuinnaanerup kingulliup naajartulerneraniilli uumasuulersimavoq.


Play audiofile 9
10

Räven finns över hela Island. Vissa rävar är bruna hela året medan andra är gråaktiga på sommaren och vita på vintern. Räven gör en grotta med mer än en utgång. Där föder den upp 4-10 ungar i taget.


Play audiofile

Islandi tamarmi terianniaqarpoq. Terianniat qalipaataat assigiinngitsuupput. Ilaat aasami kajortuusarput ukiumilu qaqortuullutik. Terianniaq sisiliortarpoq, arlariinnik isertarfilinnik. Tassani 4-10-nik piaqqisarpoq.


Play audiofile 11
12

Minken kommer ursprungligen från Nordamerika. Den kom först till Island 1931 eftersom någon ville föda upp minkar i burar och sälja pälsarna. Minkarna rymde och spred sig över hela landet. Minken är aggressiv och bra på att fånga sitt byte.


Play audiofile

Minki amerikap avannaaneersuugaluarpoq. 1931-mi Islandimut eqqunneqarpoq, iniliani piaqqiorteriarlugu amia tunisarniarlugu. Inilianiit animmat nuna tamakkerlugu siammarpoq. Qaasuttuuvoq piniallaqqillunilu.


Play audiofile 13
14

Råttor eller brunråttor kom först till Island runt 1750 talet och sågs först i Reykjavik. De har säkert kommit med båt från Europa. Idag finns de över hela landet och lever mest vid havet och på soptippen.


Play audiofile

1750-p missaani teriarsu-aq Islandimut pivoq, Reykjavikimilu takune- qaqqaarluni. Europamiit umiarsuarnut ilaalluni nunnissimassangatinneqarpoq. Ullumikkut sumi tamaaniippoq. Immap killingani eqqaavinnilu uumasuuvoq.


Play audiofile 15
16

På Island finns det två sorters möss. Husmusen som bor nära människorna och äter allt, som den kan smälta ner och förstör mat. Skogsmusen bor i naturen men också nära människors hem. De äter frön och insekter. Musen är 6-12 cm. och får många ungar.


Play audiofile

Islandimi terissat assigiinngitsut marluk uumasuupput. Illup iluanimioq, inuit qanillugit uumasuuvoq, sunalu tamaat nerisarisarpaa. Orpippassuarmioq pinngotitami uumasuuvoq Illunut aamma qanittumi. Sullernit naratsillu nerisari. Teriaq 6-12 cm angitigaaq.


Play audiofile 17
18

Renarna flyttades först till Island 1771 från Norge och några år senare kom fler djur. I dag finns det ca. 3000-4000 renar och de håller till på östra sidan. På sommaren är djuren på höglandet men på vintern kommer de närmare folks bostäder.


Play audiofile

1771-mi tuttu Norgemiit Islandimut eqqunneqarpoq, ukiualuillu qaangiummata amerlaninngorput. Ullumikkut 3000-4000 missaaniipput. Kangianiinnerupput. Aasami qutsissumiittarput ukiukkullu inuit najugaat qanittarpaat.


Play audiofile 19
20

På hösten får man skjuta ett visst antal renar, annars blir de för många. Man måste betala för att få lov att skjuta renar.


Play audiofile

Ukiakkut amerlassutsit aalajangersimasut kisimik piniarneqarsinnaalersar-put, amerlivallaannginniassammata. Akileeqqarrlutik tuttunniartarput.


Play audiofile 21
22

Vilka vilda djur, tror du, det är i havet runt om Island?


Play audiofile

Islansip imartaani uumasut suut uumasuussangatippigit?


Play audiofile 23
Vilda djur på Island

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Tanya Simms - pixabay.com S4: Commons.wikimedia.org S6: Kai Kalhh - pixabay.com S8: Skeeze - pixabay.com S10: Diapicard - pixabay.com S12: Mwanner - commons.wikimedia.org S14: Silvia - pixabay.com S16: Laurana Serres-Giardi - commons.wikimedia.org S18: Alexandre Buisse - commons.wikimedia.org S20+22: Pxhere.com
Forrige side Næste side
X