SV
Play audiofilesv
Svenska åar och älvar
SV
2
Svenska åar och älvar

Felicia och Selma von Hofsten - Fröskullsskolan, Halmstad

3
4

Kalixälven är en älv som är ca 430 km lång och rinner genom Lappland och Norrbotten. Namnet är en översättnig från det nordsamiska namnet Gáláseatnu.

Play audiofile 5
6

Vindelälven är en älv som är ca 453 km lång och rinner genom södra Lappland och södra Västerbotten.

Play audiofile 7
8

Indalsälven är en älv som ca 430 km lång och rinner igenom Jämtland.

Play audiofile 9
10

Nyköpingsån är en å som är ca 157 km lång. Den flyter genom Södermanland och är en populär kanotled.

Play audiofile 11
12

Motala ström är en älv som är ca 100 km lång. Den rinner igenom Östergötland. Den rinner från Vättern till Östersjön.

Play audiofile 13
14

Göta älv är en älv som är ca 93 km och rinner från Vänern till Älvsborgsfjorden i Kattegatt.

Play audiofile 15
16

Ätran är ca 243 km lång och rinner genom sydvästra Västergötland. Viskan är en å som rinner genom Borås och är ca 142 km lång. Det finns en ramsa om Hallands åar som går så här: Laga Ni Äta Vi! (Lagan, Nissan, Âtran och Viskan).

Play audiofile 17
18

Nissan är en å som rinner genom Halmstad och är ca 200 km lång. Lagan är en å i södra Sverige. Den är ca 244 km lång och den största sjön som ligger längst Lagan är Bolmen.

Play audiofile 19
20

Mörrumsån är en å som rinner genom landskapen Småland och Blekinge. Mörrumsån är ca 186 km lång. Den är en av världens mest kända laxälvar.

Play audiofile 21
22

Har du någon å eller älv nära dig?

Play audiofile 23
Svenska åar och älvar

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Johannes Jansson - norden.org
S4-20: Google Maps
S4: Andreas Lakso - commons.wikimedia.org
S6: Jan Norrmann - commons.wikimedia.org
S8: Ozfroz - commons.wikimedia.org
S10: Raphael Saulus - commons.wikimedia.org
S12: Patrick Strandberg - flickr.com
S14: Alicia Fagerving - commons.wikimedia.org
S16: An-d - commons.wikimedia.org
S18: Pklarsson + Engman
S20: Entheta - commons.wikimedia.org
S22: Pål-Nils Nilsson - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X