Tjaeledh
gïele
Play audiofileda
Gasir - en medeltidsboplats
IS DA SV
2
Gásir - en middelalderboplads

Helga Dögg Sverrisdóttir

Jarkoestamme Helga Dögg Sverrisdóttir
3
4

Gasir är en bo- och handelsplats från medeltiden. Gasir är nominerad till att komma på UNESCOs världsarvlista. Den ligger 11 km norr om Akureyri vid kusten av Eyjafjörour på norra Island.

Gásir er en bo- og handelsplads fra middelalderen. Gásir er nomineret til at komme på UNESCO´s verdensarvliste. Den ligger 11 km nord for Akureyri på kysten af Eyjafjörður i det nordlige Island.


Play audiofile 5
6

Där är gjort många utgrävningar i Gasir. Det finns inga städer på Island där man funnit så många arkeologiska föremål från bebyggelse.

Der er lavet mange udgravninger i Gásir. Ingen steder i Island er der fundet så mange arkæologiske genstande fra beboelse.


Play audiofile 7
8

Området är nämnt många gånger i de isländska sagorna från 1200- och 1300-talet. Man kom till sjöss till Gasir. Man menar, att man seglade till platsen fram till 1300-talet.

Området er nævnt mange gange i de islandske sagaer fra 1200 og 1300-tallet. Man kom ad søvejen til Gásir. Man mener, at man helt frem til det 14. århundrede kom sejlende til stedet.


Play audiofile 9
10

Den tredje helgen i juli hålls en medeltidsmarknad i Gasir. Där möts folk och lever som man gjorde på medeltiden.

Den tredje weekend i juli bliver der holdt middelaldermarked i Gásir. Der mødes folk og lever som man gjorde i middelalderen.


Play audiofile 11
12

På marknaden kan man se, hur hantverk och mat blev gjort. Människor visar, hur man levde på medeltiden och hur handelsplatsen fungerade.

På markedet kan man se, hvordan håndværk og mad blev lavet. Mennesker viser, hvordan man levede i middelalderen, og hvordan handelspladsen fungerede.


Play audiofile 13
14

På medeltidsmarknaden har man fäktning för att visa hur man kämpade om t.ex. varorna som kom till Gasir.

På middelaldermarkedet har mænd sværdkampe for at vise, hvordan man kæmpede om f.eks. varerne, som kom til Gásir.


Play audiofile 15
16

Torrfisk är osaltad, torkad fisk - oftast en torsk. Det är en gammal metod för att höja hållbarheten och används på Island. På medeltiden åt man mycket av den sortens fisk.

Tørfisk er usaltet, tørret fisk - oftest en torsk. Det er en gammel metode til at øge holdbarheden og er brugt i Island. I middelalderen spiste man meget af den slags fisk.


Play audiofile 17
18

Alla hjälpte till när man arbetade och gjorde ett hantverk. Barn och vuxna hade alla en roll.

Alle hjalp til, når man arbejdede og lavede et håndværk. Børn og voksne havde alle en rolle.


Play audiofile 19
20

Man vävde en väv, som var av träplankor. De använder ull från fåren.

Man vævede på en væv, som var lavet af træplanker. De bruger uld fra fårene


Play audiofile 21
22

Till kläder använde man också hästhår. Håret kunde vara i olika färger och är grövre än ullen från får.

Til tøj brugte man også hestehår. Hårene kunne være i forskellige farver og de er grovere end ulden fra får.


Play audiofile 23
24

Man använde en blåsbälg till att hålla liv i glöden, så att man kunde smida det vara järnet.

Man brugete en blæsebelg til at holde liv i gløderne, så at man kunne smedie det varme jern.


Play audiofile 25
26

Har du besökt en medeltidsmarknad?

Har du besøgt en middelaldermarked?


Play audiofile 27
Gasir - en medeltidsboplats

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10+14+26: Minjasafnid.is
S4: Joaoleitao - commons.wikimedia.org
S6: Akureyri.is
S8+16+18+20+22+24: Helga Dögg Sverrisdóttir

minjasafnid.is/is/gasir

 
Forrige side Næste side
X