Skift
språk
Play audiofilenb
Kjenner du til Troms?
2
Kjenner du til Troms?

Connie Isabell Kristiansen

Omsett til nynorsk av Silje Jerpstad
3
4

Troms er et fylke som ligger langt nord i Norge.


Play audiofile

Troms er eit fylke som ligg langt nord i Noreg.

5
6

Troms er kjent for sine høye fjell og frodige fjorder.


Play audiofile

Troms er kjend for sine høge fjell og frodige fjordar.

7
8

Det er svært variert klima i Troms. Det kan variere opp til 60 grader fra laveste til høyeste temperatur, i løpet av et år.


Play audiofile

Det er eit svært variert klima i Troms. Det kan variere opp til 60 gradar frå lågaste til høgaste temperatur, i løpet av eit år.

9
10

I omtrent to måneder i året, er det mørketid i Troms. Det betyr at store deler av døgnet er mørklagt, og sola blir borte mellom fire og åtte uker i strekk.


Play audiofile

I omtrent to månadar i året er det mørketid i Troms. Det betyr at store delar av døgnet er mørklagt, og at sola er under horisonten mellom fire og åtte veker i strekk.

11
12

Når det er mørkt ute kan man se nordlys på himmelen. Nordlys oppstår når partikler fra sola treffer atmosfæren på jorda.


Play audiofile

Når det er mørkt ute kan ein sjå nordlys på himmelen. Nordlys oppstår når partiklar frå sola treffer atmosfæren på jorda.

13
14

Når sola vender tilbake, feirer man med en solfest. Da spiser man solboller og synger soltrall.


Play audiofile

Når sola vender tilbake, feirar ein med ein solfest. Da et ein solbollar og syng soltrall.

15
16

På sommeren er det midnattsol i hele fylket. Det betyr at sola er over horisonten hele døgnet.


Play audiofile

På sommaren er det midtnattsol i heile fylket. Det betyr at sola er over horisonten heile døgnet.

17
18

Tromsø er den største byen i Troms. Det bor cirka 72 000 mennesker her. Byen blir også kalt for Nordens Paris.


Play audiofile

Tromsø er den største byen i Troms. Det bur cirka 72 000 menneske her. Byen blir òg kalla for Nordens Paris.

19
20

Du kan møte på bjørn hvis du reiser inn i Troms sine dype skoger. Bjørnen er Norges største rovdyr.


Play audiofile

Du kan møte på bjørn viss du reiser inn i dei djupe skogane i Troms. Bjørnen er det største rovdyret i Noreg.

21
22

Det finnes mye elg i Troms. Det er Norges største pattedyr.


Play audiofile

Det finst mykje elg i Troms. Det er det største pattedyret i Noreg.

23
24

Gaupe er et kattedyr som vandrer i Troms. De er veldig sky, og det eneste viltlevende kattedyret i Nord-Europa.


Play audiofile

Gaupe er eit kattedyr som vandrar i Troms. Dei er veldig sky. Gaupe er det einaste viltlevande kattedyret i Nord-Europa.

25
26

Kjenner du til andre fylker i Norge?


Play audiofile

Kjenner du til andre fylke i Noreg?

27
Kjenner du til Troms?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+14+18+26: Kurt Kristiansen
S4: Wikipedia.org
S6+8+10+16: Rune Thorleif Kristiansen
S12: Connie Isabell Kristiansen
S20: Robert Balog - Pixabay.com
S22: David Mark - Pixabay.com
S24: Werner Moser - Pixabay.com
Forrige side Næste side
X