Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilesv
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe
2
Renkött - samisk mat

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

þýtt á sænska frá Carina Liljedahl
3
4

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.


Play audiofile

I den här boken får du läsa om hur du kan laga middagsmat av renkött.


Play audiofile 5
6

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.


Play audiofile

Renkött är det bästa köttet du kan äta. Renen är fri och ute hela året. De är bara i gärdet när vi ska märka, skilja och slakta dem.


Play audiofile 7
8

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.


Play audiofile

Ryggen måste du dela upp i lederna. Så lägger du köttet i en kastrull och fyller på vatten tills det täcker köttet.


Play audiofile 9
10

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.


Play audiofile

När det kokar, tar du bort skummet. Efter det har du i salt. Låt det koka i 2 timmar och så är köttet färdigt och du kan äta det.


Play audiofile 11
12

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.


Play audiofile

Tungorna och benen kokar du på samma sätt som köttet från ryggraden, men du måste använda lite mer salt.


Play audiofile 13
14

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.


Play audiofile

Bogköttet kommer från renens framfot. Först måste du skära upp bogköttet.


Play audiofile 15
16

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.


Play audiofile

Du steker köttet i en gryta. När du har stekt köttet hackar du löken och steker den. Till slut måste du ha lite salt i grytan.


Play audiofile 17
18

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.


Play audiofile

Innerfiléerna skär du i bitar och steker i stekpanna. så saltar du lite.


Play audiofile 19
20

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.


Play audiofile

Skär upp grönsakerna och stek dem i ugnen med olja, salt och timjan.


Play audiofile 21
22
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com
S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle
S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
X