Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe
2
Hreindýrakjöt- samískur matur

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

þýtt á íslensku frá Helga Dögg Sverrisdóttir
3
4

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.


Play audiofile

Í þessari bók getur þú lesið hvernig er hægt að búa til kvöldmat úr hreindýrakjöti.

5
6

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.


Play audiofile

Hreindýrakjöt er besta kjöt sem þú getur borðað. Dýrið lifir frjálst og er úti allt árið. Þau fara bara í gerði þegar á að merkja þau, þeim stíað í sundur og síðan slátrað.

7
8

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.


Play audiofile

Hryggnum er skorinn eftir liðunum. Svo leggur þú kjötið í pott og fyllir með vatni þar til það flýtur yfir kjötið.

9
10

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.


Play audiofile

Þegar það sýður tekur þú froðuna af. Eftir það setur þú salt. Láta það sjóða í tvo tíma og þá er kjötið tilbúið og þú getur borðað það.

11
12

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.


Play audiofile

Tunguna og beinin sýður þú á sama hátt og kjötið af hryggsúlunni en þú verður að nota aðeins meira salt.

13
14

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.


Play audiofile

Bógurinn kemur af framfæti hreindýrsins. Fyrst verður þú að skera kjötið af bóginum.

15
16

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.


Play audiofile

Þú steikir kjötið í potti. Þegar þú hefur steikt það alla hakkar þú laukinn og steikir hann. Að lokum setur þú smá salt í pottinn.

17
18

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.


Play audiofile

Innri vöðvana skerð þú í bita og steikir á steikarpönnu. Svo saltar þú smá.

19
20

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.


Play audiofile

Skerðu niður grænmeti og steiktu í ofni með olíu, salti og tímían.

21
22
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com
S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle
S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
X