Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Play audiofilelt
Fregatten Jylland - världens längsta träskepp
Fregata “Jutlandija” - ilgiausias pasaulyje medinis laivas

Stefan Nielsen

þýtt á litháeska frá Justas Savčiukas
3
4

Fregatten Jylland är världens längsta träskepp, som är bevarat. Den är 71 meter lång och nästan 14 meter bred. Den blev sjösatt den 20 november 1860.


Play audiofile

Fregata “Jutlandija” yra ilgiausias pasaulyje medinis laivas, kuris yra išsaugotas. Jis yra 71 metro ilgio ir beveik 14 metrų pločio. Jis išplaukė į jūrą lapkričio 20d. 1860 m.


Play audiofile 5
6

Fregatten Jylland var det tredje av fyra planlagda skepp i Niels Juel-klassen. De andra hette Niels Juel, Fregatten Själland och Peder Skram.


Play audiofile

Fregata “Jutlandija” buvo trečias iš keturių planuotų laivų Nilso Juelo klasėje. Kiti buvo pavadinti “Nilsas Juelas”, “Fregata Zelandija” ir “Pederis Skramas”.


Play audiofile 7
8

Fregatten blev byggt både som segelfartyg och ångbåt. Det hade tre master med 29 segel och en ångmotor med 400 HK (hästkrafter).


Play audiofile

Fregata buvo pastatyta tiek kaip burinis laivas, tiek kaip garlaivis. Ji turėjo tris stiebus su 29 burėmis ir garo variklį su 400 arklio galių.


Play audiofile 9
10

Vid den tidpunkten var det flottans snabbaste skepp. Det kunde segla i upp till 15 knop (27 km/tim).


Play audiofile

Tuo metu tai buvo greičiausias karinio jūrų laivyno laivas. Jis galėjo plaukti iki 15 mazgų (27 km/h).


Play audiofile 11
12

Fregatten hade en besättning på 437 man, som arbetade i skift. 4 timmars arbete, 4 timmars sömn och 4 timmar för mat och avkoppling. De yngsta var 14 år och kallades appulver, för att de skulle hämta krut.


Play audiofile

Fregata turėjo 437 vyrų įgulą, kurie dirbo pamainomis. 4 valandos darbo, 4 valandos miego ir 4 valandos maistui bei atsipalaidavimui. Jauniausiems buvo 14 metų ir jie buvo vadinami “parako nevykėliais”, nes jie turėjo nešti paraką.


Play audiofile 13
14

Skeppet hade totalt 44 kanoner. 33 svenska järnkanoner och 14 andra.


Play audiofile

Laive iš viso buvo 44 patrankos. 30 švedų geležinės patrankos ir 14 kitokių.


Play audiofile 15
16

1862 var skeppet på Färöarna och var med på världsutställningen i London.


Play audiofile

1862 m. laivas buvo Farerų salose ir dalyvavo pasaulinėje parodoje Londone.


Play audiofile 17
18

1864 hamnade Danmark i krig med Preussen och Österrike. Det hette det andra slesviska kriget. Fregatten var med i “Slaget vid Helgoland” den 9 maj.


Play audiofile

1864 m. Danija pradėjo karą prieš Prūsiją ir Austriją. Jis buvo vadinamas antruoju Šlėzvigo karu. Fregata dalyvavo Helgolando mūšyje gegužės 9 d.


Play audiofile 19
20

Sjöslaget varade i två timmar och Jylland avfyrade 611 skott. Det blev skotthål i sidan av Fregatten Jylland och Danmark förlorade 14 man totalt, som är begravda i Kristiansand i Norge.


Play audiofile

Jūrų mūšis truko dvi valandas, o “Jutlandija” paleido 611 šūvių. Fregatai “Jutlandija” šone buvo pramušta skylė, o Danija iš viso prarado 14 vyrų, kurie palaidoti Norvegijoje, Kristiansande.


Play audiofile 21
22

Danmark vann sjöslaget, men förlorade kriget. Danmark blev av med Schleswig-Holstein (Nordtyskland) – hela vägen upp till Kongeå.


Play audiofile

Danija laimėjo jūrų mūšį, tačiau karą pralaimėjo. Danija neteko Šlėzvigo- Holšteino (šiaurės Vokietija) - iki Karališkojo ežero (Pietų Jutlandija).


Play audiofile 23
24

Mellan 1874-1886 fungerade fregatten som kungaskepp för Christian den nionde. Han besökte Island, Färöarna och Ryssland med skeppet.


Play audiofile

1874-1886 m. fregata tarnavo kaip karališkas laivas Christianui IX. Su laivu jis lankėsi Islandijoje, Farerų salose ir Rusijoje.


Play audiofile 25
26

Mellan 1936-1950 låg fregatten i Köpenhamn. I staden fungerade den som ett boende för barn från provinsen, som var på lekskola i Köpenhamn.


Play audiofile

1936-1956 m. fregata švartavosi Kopenhagoje. Čia jis veikė kaip logistikos laivas vaikams iš provincijos, kurie stovyklaudavo Kopenhagoje.


Play audiofile 27
28

1960 kom Fregatten Jylland till Ebeltoft, vilket är var den ligger kvar än idag. Efter många års restaurering kunde skeppet invigas 1994 som ett museum.


Play audiofile

1960 m. fregata “Jutlandija” atplaukė į Ebeltoft, kur yra ir šiandien. Po daugelio metų restauravimo laivas buvo atidarytas 1994 m. kaip muziejus.


Play audiofile 29
30

Finns det berömda skepp i ditt land?


Play audiofile
Fregatten Jylland - världens längsta träskepp

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org S4: www.fregatten-jylland.dk S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org S28: Mdj - commons.wikimedia.org Se mere: www.fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X