Skipta um
tungumál
Die Fregatte Jylland - Das längste Holzschiff der Welt
Freigátan Jótland - heimsins lengsta tréskip

Stefan Nielsen

þýtt á íslensku frá Helga Dögg Sverrisdóttir
3
4

Die Fregatte Jylland ist das längste Holzschiff der Welt, was es noch gibt. Es ist 71 Meter lang und fast 14 Meter breit. Es ging zur See am 20. November 1860.

Freigátan Jótland er heimsins lengsta tréskip sem hefur varðveist. það er 71 metri að lengd og næstum 14 metra á breidd. Það var sjósett 20. nóvember 1860.

5
6

Die Fregatte Jylland war das dritte von vier geplanten schiffen in der Niels Juel-Klasse. Die Anderen hießen “Niels Juel”, “Fregatten Sjælland” und “Peder Skram”.

,,Freigátan Jótland” var þriðja skipið af fjórum sem ákveðið var að byggja fyrir flotann: Hin voru,,Niels Juel,, Freigátan Sjáland” og ,,Peder Skram”.

7
8

Die Fregatte wurden als Segel- und Dampfschiff gebaut. Sie hatte drei Masten mit 29 Segeln und einen Dampfmotor mit 400 HK.

Freigátan var byggð sem seglskip og gufuskip. Það hafði þrjú möstur með 29 seglum og einni gufuvél með 400 hestöfl.

9
10

Zu dem Zeitpunkt war es das schnellste Schiff in der Flotte. Es konnte bis zu 15 Knoten (27km/h) segeln.

Á þessum tíma var það hraðskreiðasta skip flotans. Það gat siglt allt að 15 hnúta (27 km/t).

11
12

Die Fregatte hatte eine Besatzung von 437 Mann, die in Schichten arbeiteten. 4 Stunden Schlaf und 4 Stunden für Essen und Entspannen. Die Jüngsten waren 14 Jahre alt und wurden “Schießpulveraffen” genannt, weil sie Schießpulver holen mussten.

Freigátan hafi 437 áhafnarmeðlimi sem unnu á vöktum. 4 tíma vinna, 4 tíma hvíld og 4 tímar til að matast og hvíla sig. Þeir yngstu voru 14 ára og kallaðir ,,púðurplebbar” því þeir sóttu púðrið.

13
14

Das Schiff hatte insgesamt 44 Kanonen. 30 schwedische Eisenkanonen und 14 andere.

Á skipinu voru 44 fallbyssur. 30 sænskar fallbyssur úr járni og 14 aðrar.

15
16

In 1862 war das Schiff auf den Färöern und war mit einer Weltausstellung in London.

Árið 1862 var skipið í Færeyjum og var með á heimssýningunni í London.

17
18

In 1864 war Dänemark im Krieg mit Preußen und Österreich. Er hieß der 2. Schlesischer Krieg. Die Fregatten war mit in der “Schlacht bei Helgoland” am 9. Mai.

Árið 1864 fór Danmörk í stríð gegn Prússlandi og Austurríki. Það hét annað Slévíska stríðið. Freigátan var með í ,,Orustan við Helgoland” þann 9. maí.

19
20

Die Seeschlacht dauerte zwei Stunden und Jylland feuerte 611 Schuss ab. Es wurde ein Loch in die Seite von der Fregatte Jylland geschossen und Dänemark verlor insgesamt 14 Männer, die in Kristiansand in Norwegen begraben sind.

Sjóorustan stóð í tvo tíma og 611 skotum var skotið. Það komu skot í síðu Freigáturnnar Jótland og Danmörk missti i allt 14 manns sem voru grafnir í Kristiansand í Noregi.

21
22

Dänemark gewann die Seeschlacht, aber verlor den Krieg. Dänemark verlor Schleswig-Holstein (Norddeutschland) - bis zur Königsau (Südjütland).

Danmörk vann sjóorustuna, en tapaði stríðinu. Danmörk missti Slésvík-Holstein (Norður Þýskaland) og allt að Kongeåen (Suður- Jótland).

23
24

Von 1874- 1886 war die Fregatte ein Königsschiff für Christian den 9. Er besuchte Island, Färöer und Russland mit dem Schiff.

Á árunum 1874-1886 var freigátan notuð sem konungsskip fyrir Kristján 9. Hann heimsótti Ísland, Færeyjar og Rússland með skipinu.

25
26

Von 1936 - 1959 lag die Fregatte in Kopenhagen. Hier diente sie als Wohnschiff für Kinder aus der Provinz, die im Landschulheim in Kopenhagen waren.

Á árunum 1936-1959 lá freigátan í Kaupmannahöfn. Það var notað sem dvalarstaður fyrir börn af landsbyggðinni sem voru í skólabúðir í Kaupmannahöfn.

27
28

In 1960 kam die Fregatte Jylland nach Ebeltoft, wo sie heute liegt. Nach vielen Jahren Restaurierung konnte das Schiff 1994 als Museum eingeweiht werden.

Árið 1960 kom Freigátan Jótland til Ebeltoft þar sem hún er í dag. Eftir margra ára endurgerð vígðist skipið sem safn árið 1994.

29
30

Gibt es berühmte Schiffe in deinem Land?

Die Fregatte Jylland - Das längste Holzschiff der Welt

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+10: Carl Locher - 1876+1877 - commons.wikimedia.org
S4: www.fregatten-jylland.dk
S6+12: Christian Mølsted - 1862-1930 - commons.wikimedia.org
S8+14+30: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S16+18: Carl Dahl (1812-1865) - commons.wikimedia.org
S20: Josef Carl Berthold Puettner (1821-1881) - commons.wikimedia.org
S22: NordNordWest - commons.wikimedia.org
S24: Laurits Regner Tuxen (1853-1927) - commons.wikimedia.org
S28: Mdj - commons.wikimedia.org

fregatten-jylland.dk
Forrige side Næste side
X