SV
Play audiofilesv
Vikingaskepp och upptäcktsresor
SV
2
Vikingaskepp och upptäcktsresor

Ella och Maxinne - Frösakullsskolan

3
4

Vikingarna var duktiga sjömän och båtbyggare. De kunde bygga sina skepp utan ritningar. Oftast tog det flera år att bygga ett skepp.

Play audiofile 5
6

Det vanliga vikingaskeppet var långskeppet. Det kunde vara 30 meter långt och hade en mast och ett stort segel. Om det hade ett djurhuvud i fören kallades det för ett drakskepp.

Play audiofile 7
8

Vikingarna byggde också mindre handelsskepp som var breda med plats för mycket varor. Man hade inga roddare utan kunde segla med bara några sjömän. Ett sådant skepp kallades för knarr.

Play audiofile 9
10

På relingens utsida hängde vikingarna sina sköldar och i aktern satt en stor åra som användes som roder. Vikingarna gav gärna sina skepp ett namn. Ett av de mest berömda är “Ormen Långe”, som tillhörde kung Olav Tryggvesson av Norge.

Play audiofile 11
12

Vikingarna styrde sina skepp efter stjärnorna och solen. Deras skepp hade nästan ingen köl så de kunde segla på grunt vatten. Detta gjorde det lätt för vikingarna att göra överraskande anfall.

Play audiofile 13
14

Vikingarna från Norge och Danmark seglade oftast västerut mot Irland, England och Frankrike. Vikingarna från Sverige seglade oftast österut och följde floderna in i Ryssland och Turkiet.

Play audiofile 15
16

Den norska vikingen Floke upptäckte en isig ö ute i Atlanten. Det nya landet fick namnet Island. Snart flyttade många norska vikingar till Island.

Play audiofile 17
18

Erik Röde blev dömd att lämna Island. Han seglade västerut med sin familj och fann ett nytt land. Landet fick namnet Grönland.

Play audiofile 19
20

Erik Rödes son Leif Eriksson seglade långt västerut från Grönland. Till slut nådde de fram till Nordamerika. Leif kallade landet för Vinland.

Play audiofile 21
22

Under vikingarnas resor ställde de till med mycket elände, men de gjorde också bra saker. De mötte andra människor som de handlade med och på många ställen stannade vikingarna kvar och bildade kolonier som växte till städer.

Play audiofile 23
24

Vad tycker du är mest spännande med vikingarnas båtresor?

Play audiofile 25
Vikingaskepp och upptäcktsresor

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Bil/ Photo:
S1: Wikiwand.com
S4: (800-1099 Tjängvide, Gotland) - Bengt A. Lundberg/Historiska museet - commons.wikimedia.org
S6: Gerhard Albe (1892–1965) - commons.wikimedia.org
S8: Peter EA Lindström - commons.wikimedia.org
S10: Halfdan Egedius - snl.no
S12: JL Field - publicdomainpictures.net
S14: Pinpin - commons.wikimedia.org
S16: Jenikirbyhistory.getarchive.net - CC
S18: Claire Rowland - flickr.com
S20: Tom Stohlman + Gwillhickers - commons.wikimedia.org
S22: Silar - commons.wikimedia.org
S24: Larry Myhre - flickr.com
Forrige side Næste side
X