Play audiofilesv
Svenska träd
Svenska träd

Åk 4 på Frösakullsskolan

3
4

Boken är ett lövträd och finns i södra Sverige. Boken är skyddad. Det betyder att man måste plantera nya bokar om man hugger ner bokskog. Från boken kan man göra glasspinnar, möbler och parkettgolv.

Play audiofile 5
6

Eken kallas för “Trädens Konung”. Ekar kan bli upp till 400-500 år men den äldsta föddes för 900 år sedan. Nu används ekens ved till möbler, trösklar och parkettgolv mm.

Play audiofile 7
8

Aspen trivs på ljusa platser som skogsbryn, hagar, hyggen och gläntor och finns i nästan hela Sverige. Den blir ungefär 100 år gammal och ca 20 meter hög. Av aspens mjuka virke gör man tändstickor.

Play audiofile 9
10

Vi har tre sorters björkar vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Björken växer i hela landet och kan bli ungefär 25 m hög och omkring 100 år gammal. Björkar är vanliga i Sverige. Björkvirke är särskilt vackert till möbler.

Play audiofile 11
12

Det finns knäckepil, korgvide och hängpil i Sverige. Knäckepilen växer nästan alltid vid sjöar och åar. Av korgvide kan man fläta korgar. Hängpilar ser vi i våra svenska parker.

Play audiofile 13
14

Lind är ett lövträd. Linden kan bli över 30 meter hög. Bladen liknar hjärtan. Linden växer mest i södra delen av Sverige. Av lindens bark kan man göra bast. Av basten kan man göra snöre och rep.

Play audiofile 15
16

Det finns 2 olika alar i Sverige, klibbal och gråal. Gråalen växer i norra Sverige och klibbalen växer i södra Sverige. Alen används till möbler och träskor.

Play audiofile 17
18

Granen är ett barrträd med korta barr och stora kottar. Granen växer i nästan hela Sverige. Granens ved är särskilt bra att göra papper av.

Play audiofile 19
20

Tallen växer i hela Sverige förutom i fjällen. Tallen är ett barrträd. Tallen kan bli över 30 m hög. Den kan bli 800 år i Norrlands inland. Tallens tjocka stockar blir till plankor som man kan använda till husbygge.

Play audiofile 21
22

Lönnen kan bli omkring 150 år och 20-25 meter hög. Lönnen växer vilt i södra och mellersta Sverige. Veden används mest till möbler, skrin och instrument.

Play audiofile 23
24

Växer några av dessa träd i ert land?

Play audiofile 25
Svenska träd

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+24: Lisa Borgström
S4: Malene Thyssen - commons.wikimedia.org
S6: Jorchr - commons.wikimedia.org
S8: Commons.wikimedia.org
S10: Dalimiro - pixabay.com
S12+14+20: Pxhere.com
S16: Nova - commons.wikimedia.org
S18: 746656 - pixabay.com
S22: Rudy and Peter Skitterians - pixabay.com
Forrige side Næste side
X