Play audiofilenb
Talespråk i Norge
Talespråk i Norge

Connie Isabell Kristiansen

3
4

Det finnes omtrent 7000 språk i verden. Verdens mest talte språk er mandarin- kinesisk. Det snakkes av cirka 1,2 milliarder mennesker.

Play audiofile 5
6

Norge har to offisielle språk: Norsk og samisk. Minoritetsspråket er samisk, og brukes av samer. Majoritetsspråket i Norge er norsk.

Play audiofile 7
8

Norsk, dansk, svensk, færøysk og islandsk er språk som ligner mye på hverandre. Det er fordi de er nært i slekt med hverandre.

Play audiofile 9
10

Norsk, svensk og dansk språk er så likt at vi lett kan forstå hverandre, selv om vi alle taler ulike språk.

Play audiofile 11
12

Innenfor nasjonale grenser snakker vi ulike dialekter. En dialekt er en måte å snakke på innenfor et geografisk område.

Play audiofile 13
14

Dialektene er i stadig utvikling. De kan variere innenfor geografiske områder, og utvikler seg over tid.

Play audiofile 15
16

Innenfor dialekter har vi noe vi kaller for sosiolekter. Sosiolekt er sosiale varianter av samme dialekt.

Play audiofile 17
18

Det er umulig å fastslå helt presist hvor mange dialekter vi har i Norge. Men vi deler ofte dialektene inn i fire hovedgrupper: Nordnorsk, trøndsk, vestnorsk og østnorsk.

Play audiofile 19
20

Nordnorsk er den type dialekt man snakker i Nord-Norge. Her kan vi si: “Hei! Æ e fra Harstad og snakke nordnorsk”.

Play audiofile 21
22

Trøndsk snakker man midt i Norge. Her kan vi si: “Hei! Æ e fra Klæbu og snakke trøndersk”.

Play audiofile 23
24

Vestnorsk snakker man vest i Norge. Her kan vi si: “Hei. Ej e frå Møre og Romsdal og snakka vestnorsk."

Play audiofile 25
26

Østnorsk snakker man sørøst i Norge. Her kan vi si: “Hei! Jei er fra Oslo og snakker østnorsk."

Play audiofile 27
28

Mange sier at dialektene er i ferd med å dø ut - noen forsvinner, mens noen sprer seg.

Play audiofile 29
30

De norske dialektene vil alltid være i utvikling. Folk som har mye kontakt med hverandre vil utvikle talespråket sammen. Dette er en av årsakene til at talespråket alltid vil være i endring.

Play audiofile 31
32

Hvilken dialekt snakker du?

Play audiofile 33
Talespråk i Norge

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1+12+20+22+24+26: commons.wikimedia.com/ SN
S4: Johannes Jansson - norden.org
S6+8+28: Connie Isabell Kristiansen
S10: Søren Sigfusson - commons.wikimedia.org
S14+16: Gerd Altmann - Pixabay.com
S18: Pajast - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X