Play audiofileda
Rovdyr i Danmark
Rovdyr i Danmark

1. b - Vonsild Skole

3
4

Et rovdyr er et dyr, som lever af at spise andre dyr. Det kan både være pattedyr, fisk, fugle, insekter og andre smådyr.

Play audiofile 5
6

Ræven er et almindeligt rovdyr i hele Danmark. Den lever mest af mus og bor i rævegrave. Der skydes 40.000 ræve i Danmark om året.

Play audiofile 7
8

Måren findes i Danmark som husmår og skovmår. Skovmåren har gulligt bryst. Den er sjælden og derfor fredet. Husmåren har hvidt bryst. Den må skydes, fordi den kan ødelægge folks huse på loftet.

Play audiofile 9
10

En lækat/ hermelin er et lille rovdyr, som skifter pels om vinteren. Den er normalt brun og hvid, men bliver helt hvid med sort halespids. Den lever af mus, fugle og æg.

Play audiofile 11
12

Grævlingen er det næststørste rovdyr i Danmark. Den er aktiv om natten. Den lever i grupper med op til 30 grævlinge sammen. Grævlingen spiser det meste, men elsker regnorme. I Danmark er grævlingen fredet.

Play audiofile 13
14

Ulven er det største rovdyr i Danmark og er nu tilbage i naturen. Den spiser blandt andet rådyr, får, harer og mus. Der findes 20-25 ulve i Danmark.

Play audiofile 15
16

I Danmark findes der flere uglearter. Stor hornugle er den største. Den lever mest af rotter, pindsvin og fugle. Ugler jager om natten.

Play audiofile 17
18

Der yngler også havørne og kongeørne i Danmark. De er truede i naturen og derfor fredet. De spiser rotter, fugle, fisk og ådsler, som er døde dyr.

Play audiofile 19
20

I Danmark lever der flere steder gråsæler og spættede sæler langs kysterne. De føder deres unger på land. Sælerne lever mest af fisk.

Play audiofile 21
22

Gedden er den største ferskvandsfisk i Danmark. Den største, som er fanget, var 26,5 kg. Gedden spiser mindre fisk, frøer, vandrotter og ællinger.

Play audiofile 23
24

Mårhunden hører ikke til i Danmark, men ses af og til i Jylland. Den må skydes, fordi den er en invasiv art og ødelægger jagten for de andre rovdyr i Danmark.

Play audiofile 25
26

Findes der andre rovdyr i dit land?

Play audiofile 27
Rovdyr i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Tomas Huber - pixabay.com
S4: József Kincse - pixabay.com
S6: Unsplash - pixabay.com
S8 Huhu Uet - commons.wikimedia.org
S10: James Lindsey - commons.wikimedia.org + Frank Vassen - Flickr.com
S12: Kallena - commons.wikimedia.org
S14: Rain Carnation - pixabay.com
S16: Gianfilippo Maiga - Pixabay.com
S18: Juan Lacruz - commons.wikimedia.org
S20: Skeeze - Pixabay.com
S22: Luc Viatour - commons.wikimedia.org
S24: Karlakas - commons.wikimedia.org
S26: Bjørn Christian Tørrissen - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X