Info

Kontakt: info@atlantbib.org

Atlantbib.org är ett skolprojekt med deltagare från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Två skolor representerar samerna, Sapmi. Norden i skolan (nordeniskolen.org) är en samarbetspartner. Projektet får ekonomiskt stöd av Nord Plus Språk 2017 och Fondet för dansk-norsk samarbeid.

Atlantbib. org är ett bokprojekt där elever och lärare forskar, skriver, läser in och publicerar böcker online. Böckerna är avsedda att användas i skolor i de nordiska länderna . Fokus i böckerna ligger på likheter och olikheter i de nordiska länderna beträffande historia, geografi, språk och kultur. Projektet är öppet för alla skolor i norden. Kontakta info@atlantbib.org för mer information.

Målet är att ge barn möjlighet att bekanta sig med de nordiska språken och kulturerna. Atlantbib böckerna erbjuds som ett gratis läromedel för skolor i de nordiska länderna.

Projektet påbörjades 2015 med stöd från Nord Plus Språk 2015.

De deltagande skolorna är:

 • Vonsild Skole, Kolding, Danmark

 • Skúlin við Streymiin, Oyrarbakki, Färöarna

 • Tanem skole, Klæbu, Norge

 • Aarjel-saemiej skuvle, Snåsa, Norge (samisk)

 • Frösakullaskolan, Halmstad, Sverige

 • Östergårdsskolan, Halmstad, Sverige

 • Ljungdalens skola, Ljungdalen, Sverige (samisk)

 • Breiðholtsskóli, Reykjavik, Island

 • Brekkuskóla, Akureyri, Island

 • Norden i Skolen, Köpenhamn, Danmark

 • Vasa övningsskola, Vasa, Finland

 

 

 

Följ arbejdet på Facebook, Twitter och på  Bloggen: