FO DA IS SV
Tjaeledh
gïele
Play audiofileda
Play audiofilesv
Færøerne
FO DA IS SV
2
Färöarna

Thordis Hansen, Sonni Djurhuus, Anni Joensen og June-Eyð Joensen - Skúlin við Streymin

Jarkoestamme Lisa Borgström
3
4

Færøerne er 18 øer, der ligger i Nordatlanten mellem Norge, Island og Skotland. Færøerne er i rigsfællesskab med Danmark og Grønland.


Play audiofile

Färöarna består av 18 öar som ligger i Nordatlanten mellan Norge, Island och Skottland. Färöarna är i riksgemenskap med Danmark och Grönland.


Play audiofile 5
6

Færøerne er en nation, og vores flag hedder Merkið. Det blev tegnet i 1919, men blev først anerkendt d. 25. april 1940. Siden 1947 er d. 25. april blevet fejret som færingernes flagdag.


Play audiofile

Färöarna är en nation, och vår flagga kallas Merkið. Den tecknades 1919 men blev först erkänd den 25 april 1940. Sedan 1947 är den 25 april Färöarnas nationella flaggdag.


Play audiofile 7
8

Færøernes nye våbenskjold er en vædder på et blåt skjold, som bruges af lagmanden, ministerier og ambassader. Vædderen har været lagmandens segl siden middelalderen og var også på det første færøske flag, som man kender til.


Play audiofile

Färöarnas nya vapensköld är en vädur på en blå sköld som används av lagmän, ministerier och ambassader. Väduren har varit lagmannens sigill sedan medeltiden och var också på den första färöiska flaggan som man känner till.


Play audiofile 9
10

Thorshavn er hovedstad på Færøerne og blandt de mindste hovedstæder i verden. Her ligger Lagtinget, den offentlige administration og meget andet, som man normalt finder i en by.


Play audiofile

Thorshavn är Färöarnas huvudstad och bland de minsta huvudstäderna i världen. Här ligger Lagtinget, den offentliga förvaltningen och mycket mer, som man brukar hitta i en stad.


Play audiofile 11
12

Der bor omkring 50.000 mennesker på Færøerne. Første gang befolkningstallet oversteg 50.000 var i 2017. Mange færinge bor også i andre lande, både i Norden og ude i verden.


Play audiofile

Det bor cirka 50 000 personer på Färöarna. Första gången befolkningen översteg 50 000 var år 2017. Många färöingar bor också i andra länder, både i Norden och i världen.


Play audiofile 13
14

På Færøerne taler vi færøsk. Selv om færøsk er et lille sprog, så er det et sprog med mange dialekter. Bogstavet “ð” (edd) findes kun i færøsk og islandsk skriftsprog. Dog har “ð” ingen udtale på færøsk længere.


Play audiofile

På Färöarna talar vi färöiska. Även om färöiska är ett litet språk, är det ett språk med många dialekter. Bokstaven "ð" (edd) finns endast i färöiska och isländska skriftspråk. Men "ð" har inget uttal på färöiska längre.


Play audiofile 15
16

Olej er vores nationalfest. Den holdes 28.-29. juli i Thorshavn. Til olej åbnes Lagtinget, og mange færinge samles til forskellige arrangementer.


Play audiofile

Olej är vår nationalfest. Den hålls 28-29 juli i Thorshavn. Till Olej öppnas Lagtinget och många färöingar samlas för olika händelser.


Play audiofile 17
18

Den færøske klædedragt er vores nationaldragt. Den færøske klædedragt bruges ved mange forskellige lejligheder, f.eks. til olej, bryllupper og færøsk kædedans.


Play audiofile

Den färöiska klädedräkten är vår folkdräkt. Den färöiska klädedräkten används vid många olika tillfällen tex. till olej, bröllop och färöisk långdans.


Play audiofile 19
20

Den færøske kædedans stammer fra middelalderen. Det er en dans uden instrumenter, i stedet synger vi kvad. Kvadene fortæller ofte historier om helte fra gamle dage.


Play audiofile

Den färöiska långdansen härstammar från medeltiden. Det är en dans utan instrument, istället sjunger vi dikter. Dikterna berättar ofta historier om hjältar från den gamla tiden.


Play audiofile 21
22

Der er et meget rigt fugleliv på Færøerne. Cirka 54 fuglearter yngler her om sommeren. En af dem er strandskaden, som er vores nationalfugl. Man siger, at strandskaderne kommer til gregoriusdag, 12. marts, og denne dag fejrer vi også.


Play audiofile

Det finns ett mycket rikt fågelliv på Färöarna. Cirka 54 fågelarter häckar här på sommaren. En av dem är strandskatan, som är vår nationalfågel. Man säger att strandskatorna kommer till Gregorius dag den 12 mars, och denna dag firar vi också.


Play audiofile 23
24

Den mest almindelige vækst er græs. Der vokser omkring 400 plantearter på Færøerne. En af dem er engkabbelejen, som også er vores nationalblomst. Den blomstrer i maj og juni.


Play audiofile

Den vanligaste växten är gräs. Det finns cirka 400 växtarter som växer på Färöarna. En av dem är Kabbleka, som också är vår nationalblomma. Den blommar i maj och juni.


Play audiofile 25
26

Turismen er i vækst. Mange turister kommer til Færøerne for at opleve naturen, kulturen og maden. De største industrier er dog fiskeri og fiskeopdræt.


Play audiofile

Turismen växer. Många turister kommer till Färöarna för att uppleva natur, kultur och mat. De största industrierna är dock fiske och fiskodling.


Play audiofile 27
28

Hvad ved du mere om Færøerne?


Play audiofile

Vad vet du mera om Färöarna?


Play audiofile 29
Færøerne

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: EileenSanda + Erik Christensen commons.wikimedia.org + RAV_ - pixabay.com S1+10+24+28: Thordis Dahl Hansen S4+14+26: Postverk Føroya - Philatelic Office - commons.wikimedia.org S6: Birgir Kruse S8: Marmelad - commons.wikimedia.org S12: Erik Fløan - commons.wikimedia.org S16+20: Eileen Sandá - commons.wikimedia.org S18: Erik Christensen - commons.wikimedia.org S22: Silas Olofson
Forrige side Næste side
X