Molsso
Giela
Play audiofilesv
Play audiofilelt
Avfallssortering och återvinning
DA IS SV DE LT
2
Atliekų rūšiavimas ir pertvarkymas

3. b Vonsild Skole

Jorgaluvvon litaua giella Matas Janavičius - Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
Lohkojun Isabella Jönsson
Lohkojun Matas Janavičius
3
4

I gamla dagar kallade de återvinningsstationen för dumpningen. Vid den tiden grävdes allt avfall ner i stora hål och täcktes med jord.


Play audiofile

Anksčiau atliekų perdirbimo vietos buvo sąvartynai. Tuo metu, visos atliekos būdavo sumetamos į iškastas duobes bei uždengiamos žemės sluoksniu.


Play audiofile 5
6

Mycket av det avfall som vi slänger ut kan återvinnas och göras nytt. Därför sorterar vi i Danmark i behållare eller på återvinningsställen.


Play audiofile

Didelę dalį atliekų, kurias mes išmetame, galima perdirbti ir pagaminti iš naujo. Būtent todėl Danijoje žmonės šiukšles meta į perdirbimo konteinerius arba tiesiog atnešdami į perdirbimo vietas.


Play audiofile 7
8

Papper görs av trä, men papper som använts klart kan återvinnas och tillverkas till nytt papper eller kartong. Därför måste du sortera tidningar, annonser, kuvert och teckningspapper. Kartong kan bli till ny kartong. Så tänker vi om skogen.


Play audiofile

Popierius yra pagamintas iš medžio, tačiau švarų panaudotą popierių galima perdirbti ir pagaminti naują popierių ar kartoną. Todėl reikia rūšiuoti laikraščius, skelbimų skrajutes, vokus ir piešimo popierius. Kartonas gali tapti nauju kartonu. Taip mes padėtume išlikti medžiams.


Play audiofile 9
10

Plast är tillverkat av olja och förstör mycket i naturen, när den bryts ner till mikroplast. Genom att samla och sortera plast kan man återvinna och tillverka nya plastprodukter. Många läskflaskor är det pant på i Danmark.


Play audiofile

Plastmasė gaminama iš gamtoje auginamų kiaulių aliejaus, o po to tas aliejus yra perdirbamas mikroplastikos būdu. Rinkdami ir rūšiuodami plastiką galime jį perdirbti ir gaminti naujus plastikinius gaminius. Jau daugybė gaiviųjų gėrimų skardinių yra perdirbtos Danijoje.


Play audiofile 11
12

Metall plockas upp från berg eller i marken. Det finns många olika typer. Till exempel järn, aluminium och koppar. Om vi ​​inte återanvänder det igen, finns det inte mer kvar i jorden.


Play audiofile

Metalas išgaunamas iš kalnų ar žemės. Yra daugybė skirtingų metalo rūšių. Pavyzdžiui, geležis, aliuminis ar varis. Jei mes metalo neperdirbsime, žemės greitai neteksime dėl per didelės taršos.


Play audiofile 13
14

Metall tar inte skada av att smältas om. Järn kan användas till cyklar, aluminium kan användas till läskburkar och koppar kan användas för trådar.


Play audiofile

Metalas nekenkia dėl jo ištirpimo, todėl geležį galima naudoti dviračių gamybai, aliuminį - gėrimų skardinėms, o varį - laidų gamybai.


Play audiofile 15
16

Glas kan ofta tvättas och återanvändas. Många flaskor har pant i Danmark. Flaskorna som inte kan användas smälts om till ett nytt glas. Det tar 7 gånger mer energi att göra glas från början än att återvinna glas.


Play audiofile

Stiklas dažnai gali būti išplaunamas ir panaudojamas dar kartą. Daugybė butelių yra perdirbti Danijoje. Buteliai, kurių nebegalima naudoti, yra išlydomi į naują stiklą. Stiklo gaminimas iš naujo reikalauja 7 kartus daugiau energijos nei stiklo pakartotinis panaudojimas.


Play audiofile 17
18

Farligt avfall kan vara batterier och färg. Färger och batterier är farliga eftersom det finns toxiner i dem. Om det kommer ut i avloppet, ner i marken eller bränts, förorenar det vattnet vi dricker eller luften vi andas.


Play audiofile

Pavojingos atliekos aplinkai gali būti elektriniai akumuliatoriai ir dažai. Dažai ir akumuliatoriai yra pavojingi, nes juose yra toksinų. Jei toksinai patenka į kanalizaciją, į žemę ar užsidega, jie užteršia mūsų geriamą vandenį ir orą, kuriuo kvėpuojame.


Play audiofile 19
20

Batterier innehåller syra och flera typer av metaller. De kan ofta återanvändas för nya saker. Eller ska det brännas vid mycket höga temperaturer för att bli ofarligt.


Play audiofile

Baterijose yra rūgšties ir kelių rūšių metalų. Jie gali būti panaudoti naujiems dalykams. Arba jis turėtų būti sudegintas labai aukštoje temperatūroje, kad taptų nekenksmingas aplinkai.


Play audiofile 21
22

Trädgårdsavfall kan placeras i en behållare eller i en hög. Då blir den till jord som kan användas i trädgården igen. Det kallas kompost.


Play audiofile

Sodo atliekas galima sukrauti į konteinerį arba į krūvą. Tada jis virsta supuvusiu purvu, kurį vėl galima naudoti sode kaip trąšą. Tai yra kompostas.


Play audiofile 23
24

Matavfall från köket kan bli biogas, som kan användas för bränsle och gödningsmedel, som kan användas på åkern av bonden.


Play audiofile

Virtuvės atliekos gali virsti biodujomis, kurios gali būti naudojamos kurui ir trąšoms, kurios gali būti naudojamos ūkininiame lauke.


Play audiofile 25
26

Återstående avfall är avfallet som inte kan återvinnas. Det kan t.ex. vara mjölkkartonger och blöjor. Det hämtas av sophämtare och körs till förbränning. Här omvandlas energin till el eller värme.


Play audiofile

Liekamosios atliekos yra atliekos, kurių negalima perdirbti. Tai gali, pavyzdžiui būti pieno dėžutės ir sauskelnės. Jas surenka šiukšlininkai ir išveža į deginimo vietą. Ten energija virsta elektra arba šiluma.


Play audiofile 27
28

Globala målen 12 handlar om att skapa mindre avfall genom att återvinna avfall. Hur sorterar du avfall i ditt hem?


Play audiofile

12-asis JTO tvaraus pasaulio tikslas sako, kad reikia kuo mažiau naudoti vienkartinių daiktų, taip sukurti mažiau šiukšlių perdirbant atliekas. O kaip Jūs rūšiuojate atliekas savo namuose?


Play audiofile 29
Avfallssortering och återvinning

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Commons.wikimedia.org S4+8+10+20+24: pxhere.com S6: Stefan Åge Hardonk Nielsen S12: Anja Osenberg - pixabay.com S14: Jon Sullivan - pixnio.com S16: Robert Couse-Baker - flickr.com S18: Washarapol D BinYo Jundang - pexels.com S22: Play It Again, SPAM - commons.wikimedia.org S26: Lav Ulv - flickr.com S28: Globalgoals.com
Forrige side Næste side
X