Molsso
Giela
Play audiofileda
Play audiofilelt
Affaldssortering og genbrug
DA IS SV DE LT
2
Atliekų rūšiavimas ir pertvarkymas

3. b Vonsild Skole

Jorgaluvvon litaua giella Matas Janavičius - Vilniaus Simono Daukanto gimnazija
3
4

I gamle dage kaldte man genbrugsstationen for lossepladsen. Dengang gravede man alt affald ned i store huller og dækkede det til med jord.


Play audiofile

Anksčiau atliekų perdirbimo vietos buvo sąvartynai. Tuo metu, visos atliekos būdavo sumetamos į iškastas duobes bei uždengiamos žemės sluoksniu.


Play audiofile 5
6

Meget af det affald, vi smider ud, kan genbruges og laves til nyt. Derfor sorterer vi i Danmark affald i containere eller på genbrugspladsen.


Play audiofile

Didelę dalį atliekų, kurias mes išmetame, galima perdirbti ir pagaminti iš naujo. Būtent todėl Danijoje žmonės šiukšles meta į perdirbimo konteinerius arba tiesiog atnešdami į perdirbimo vietas.


Play audiofile 7
8

Papir laves af træ, men rent brugt papir kan genbruges og laves til nyt papir eller pap. Derfor skal man sortere aviser, reklamer, kuverter og tegnepapir fra. Pap kan blive til ny pap. Sådan passer vi på skovene.


Play audiofile

Popierius yra pagamintas iš medžio, tačiau švarų panaudotą popierių galima perdirbti ir pagaminti naują popierių ar kartoną. Todėl reikia rūšiuoti laikraščius, skelbimų skrajutes, vokus ir piešimo popierius. Kartonas gali tapti nauju kartonu. Taip mes padėtume išlikti medžiams.


Play audiofile 9
10

Plastik laves af olie og sviner meget i naturen, hvor det nedbrydes til mikroplast. Ved at samle og sortere plast, kan man genbruge den og lave nye plastprodukter. Mange sodavandsflasker er der pant på i Danmark.


Play audiofile

Plastmasė gaminama iš gamtoje auginamų kiaulių aliejaus, o po to tas aliejus yra perdirbamas mikroplastikos būdu. Rinkdami ir rūšiuodami plastiką galime jį perdirbti ir gaminti naujus plastikinius gaminius. Jau daugybė gaiviųjų gėrimų skardinių yra perdirbtos Danijoje.


Play audiofile 11
12

Metal henter man fra bjerge eller i jorden. Der findes mange forskellige typer. F.eks. jern, aluminium og kobber. Hvis vi ikke genbruger det, er der til sidst ikke mere i jorden.


Play audiofile

Metalas išgaunamas iš kalnų ar žemės. Yra daugybė skirtingų metalo rūšių. Pavyzdžiui, geležis, aliuminis ar varis. Jei mes metalo neperdirbsime, žemės greitai neteksime dėl per didelės taršos.


Play audiofile 13
14

Metal tager ikke skade af at blive smeltet om. Jern kan laves til cykler, aluminium kan bruges til sodavandsdåser og kobber kan bruges til ledninger.


Play audiofile

Metalas nekenkia dėl jo ištirpimo, todėl geležį galima naudoti dviračių gamybai, aliuminį - gėrimų skardinėms, o varį - laidų gamybai.


Play audiofile 15
16

Glas kan ofte vaskes og genbruges. Mange flasker har pant i Danmark. De flasker, som ikke kan bruges, smeltes om til nyt glas. Det kræver 7 gange mere energi at lave glas fra bunden end at genbruge glas.


Play audiofile

Stiklas dažnai gali būti išplaunamas ir panaudojamas dar kartą. Daugybė butelių yra perdirbti Danijoje. Buteliai, kurių nebegalima naudoti, yra išlydomi į naują stiklą. Stiklo gaminimas iš naujo reikalauja 7 kartus daugiau energijos nei stiklo pakartotinis panaudojimas.


Play audiofile 17
18

Farligt affald kan være batterier og maling. Maling og batterier er farlige fordi, der er giftstoffer i. Hvis det kommer ud i kloakken, i jorden eller brændes, forurener det vandet, vi drikker eller luften vi indånder.


Play audiofile

Pavojingos atliekos aplinkai gali būti elektriniai akumuliatoriai ir dažai. Dažai ir akumuliatoriai yra pavojingi, nes juose yra toksinų. Jei toksinai patenka į kanalizaciją, į žemę ar užsidega, jie užteršia mūsų geriamą vandenį ir orą, kuriuo kvėpuojame.


Play audiofile 19
20

Batterier indeholder syre og flere typer metaller. De kan ofte genbruges til nye ting. Ellers skal det brændes ved meget høje temperaturer for at blive uskadeligt.


Play audiofile

Baterijose yra rūgšties ir kelių rūšių metalų. Jie gali būti panaudoti naujiems dalykams. Arba jis turėtų būti sudegintas labai aukštoje temperatūroje, kad taptų nekenksmingas aplinkai.


Play audiofile 21
22

Haveaffald kan lægges i en beholder eller i en bunke. Så bliver det til muldjord, som kan bruges i haven igen. Det hedder kompost.


Play audiofile

Sodo atliekas galima sukrauti į konteinerį arba į krūvą. Tada jis virsta supuvusiu purvu, kurį vėl galima naudoti sode kaip trąšą. Tai yra kompostas.


Play audiofile 23
24

Madaffald fra køkkenet kan blive til biogas, som kan bruges til brændstof og gødning, som kan bruges på marken af landmanden.


Play audiofile

Virtuvės atliekos gali virsti biodujomis, kurios gali būti naudojamos kurui ir trąšoms, kurios gali būti naudojamos ūkininiame lauke.


Play audiofile 25
26

Restaffald er det affald, som ikke lige kan genbruges. Det kan f.eks. være mælkekartoner og bleer. Det hentes af skraldemanden og køres til forbrænding. Her bruges energien lavet om til el eller varme.


Play audiofile

Liekamosios atliekos yra atliekos, kurių negalima perdirbti. Tai gali, pavyzdžiui būti pieno dėžutės ir sauskelnės. Jas surenka šiukšlininkai ir išveža į deginimo vietą. Ten energija virsta elektra arba šiluma.


Play audiofile 27
28

Verdensmål 12 handler bl.a. om at skabe mindre affald ved at genanvende affald. Hvordan sorterer du affald hjemme hos dig?


Play audiofile

12-asis JTO tvaraus pasaulio tikslas sako, kad reikia kuo mažiau naudoti vienkartinių daiktų, taip sukurti mažiau šiukšlių perdirbant atliekas. O kaip Jūs rūšiuojate atliekas savo namuose?


Play audiofile 29
Affaldssortering og genbrug

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Commons.wikimedia.org
S4+8+10+20+24: pxhere.com
S6: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S12: Anja Osenberg - pixabay.com
S14: Jon Sullivan - pixnio.com
S16: Robert Couse-Baker - flickr.com
S18: Washarapol D BinYo Jundang - pexels.com
S22: Play It Again, SPAM - commons.wikimedia.org
S26: Lav Ulv - flickr.com
S28: Globalgoals.com
Forrige side Næste side
X