Skift
språk
Play audiofile
Noreg
2
Norge

Mari Gjengstø Mostad

Omsett til svensk av Klass 2 Frösakullsskolan
Lese opp på svensk av Isabella Jönsson
3
4

Noreg grensar til Sverige, Finland og Russland,og har sjøgrense til Danmark. Noreg tilhøyrer Skandinavia. Det bur omtrent 5 millionar menneske her. Hovudstaden er Oslo, kor det bur over 700 000 menneske.

Norge gränsar till Sverige, Finland och Ryssland, och har sjögränser till Danmark. Norge tillhör Skandinavien. Det bor omkring 5 miljoner människor här. Huvudstaden är Oslo, där det bor 700 000 människor.


Play audiofile 5
6

Det norske flagget er raudt, kvitt og blått. Noregs nasjonaldag er 17. mai, fordi Noreg fekk sin eigen grunnlov 17. mai i 1814. Noreg ble då lausrive frå Danmark etter omtrent 400 år i union. I 1905 blei landet også lausrive frå Sverige.

Den norska flaggan är röd, vit och blå. Norges nationaldag är 17 maj, eftersom Norge fick sin egen konstitution 17 maj 1814. Norge blev fritt från Danmark efter cirka 400 år i union. År 1905 blev landet också fritt från Sverige.


Play audiofile 7
8

Noreg er eit monarki, i likheit med Sverige og Danmark. Noregs kongepar er kong Harald V og dronning Sonja. Kronprinsparet heiter Håkon og Mette-Marit.

Norge är en monarki, precis som Sverige och Danmark. Norges kungapar är kung Harald V och drottning Sonja. Kronprinsparet heter Håkon och Mette-Marit.


Play audiofile 9
10

Noregs største inntektskjelde er olje. Det finst mange store oljeplattformar i Nordsjøen som pumpar opp olje.

Norges största inkomstkälla är olja. Det finns många stora oljeplattformar i Nordsjön som pumpar upp olja.


Play audiofile 11
12

Noreg har svært vakker natur, noko som gjør landet populært bland turistar som kjem for å oppleve han. Det er veldig populært å ta Hurtigruta (norsk cruiseskip) for å sjå den norske kysten.

Norge har mycket vacker natur, vilket gör landet populärt bland turister som kommer för att uppleva det. Det är väldigt populärt att ta Hurtigrutten (norskt kryssningsfartyg) för att se norska kusten.


Play audiofile 13
14

Noreg er særleg kjend for vakkert nordlys i dei nordlegaste delane av landet.

Norge är särskilt känt för vackert norrsken i de nordligaste delarna av landet.


Play audiofile 15
16

Den norske opera og ballett ligg i Oslo, og er eit av Noregs mest kjende bygningar.

Den norska operan och baletten ligger i Oslo och är en av Norges mest kända byggnader.


Play audiofile 17
18

Kjente personar/gruppar frå Noreg er bland anna Edvard Munch (kunstnar), Henrik Ibsen (forfattar), Thor Heyerdahl (oppdagar), A-HA (popgruppe), Kygo (artist) og Jens Stoltenberg (NATO-sjef).

Berömda personer / grupper från Norge är Edvard Munch (konstnär), Henrik Ibsen (författare), Thor Heyerdahl (upptäckare), AHA (popgrupp), Kygo (konstnär) och Jens Stoltenberg (NATO: s chef).


Play audiofile 19
20

Skisport er stort i Noreg. Ein av våre beste utøvarar er Marit Bjørgen, som har vunne både OL- og VM-gull mange gonger.

Skidsport är stort i Norge. En av våra bästa utövare är Marit Bjørgen, som har vunnit både OS- och VM-guld många gånger.


Play audiofile 21
22

Veit du noko meir om Noreg?

Noreg

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Peter Arvell + Monika Neumann - pixabay.com + Pxhere S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com S6: Morten Johnsen - commons.wikimedia.org S8: Norronalodge.org S10: Hannes Grobe - commons.wikimedia.org S12: Kerstin Riemer - pixabay.com S14: Noel Bauza - goodfreephotos.com S16: Maxpixel.freegreatpicture.com S18: Edvard Munch “Skrik” (1883–1944) S18: Henrik Ibsen af Henrik Olrik (1830-1890) S18: A-HA - Jamesbond Raul - commons.wikimedia.org S18: Thor Heyerdal - Shyamal - commons.wikimedia.org S18: KYGO - Marco Verch - flickr.com S18: Jens Stoltenberg - Magnus Fröderberg - commons.wikimedia.org S20: Bjarte Hetland - commons.wikimedia.org S22: M. Maggs - pixabay.com
Forrige side Næste side
X