Skift
språk
Play audiofileda
Dybbøl Mølle
2
Dybbøl Mølle

Nina Zachariassen

Omsett til nynorsk av Ellen Birgitte Johnsrud
Lese opp på dansk av Marie Luise Bauer-Schliebs
3
4

Dybbøl Mølle finder man på Dybbøl Banke lige vest for Sønderborg i Sønderjylland.


Play audiofile

Dybbøl Mølle finn ein på Dybbøl Banke, like vest for Sønderborg i Sønderjylland.

5
6

Den første mølle var af træ, og blev bygget i 1744. I 1800 blev møllen ramt af et lyn og brændte. Møllen blev dog hurtigt genopbygget, og flere forskellige familier stod for mølledriften mange år frem.


Play audiofile

Den fyrste mølla var av tre og blei bygd i 1744. I 1800 blei mølla ramma av eit lyn og brann ned. Mølla blei raskt bygd opp att, og fleire forskellige familiar stod for mølledrifta mange år framover.

7
8

I 1848 udbrød Den første Slesvigske krig, også kaldet treårskrigen. Her var møllen involveret af flere omgange, og blev blandt andet brugt som observationspost.


Play audiofile

I 1848 braut “Den fyrste Slesvigske krigen” ut. Den blir også kalla “treårskrigen”. Her var mølla involvert i fleire slag, og blei blant anna brukt som observasjonspost.

9
10

Den 13. april 1849 mødtes danske og tyske tropper i Dybbøl, hvor tyskerne bombarderede Dybbøl Banke. I slaget blev møllen ramt og brændte ned. Møllen blev genopbygget i 1853 efter krigens afslutning.


Play audiofile

Den 13. april 1849 møttest danske og tyske troppar i Dybbøl, og tyskarane bombarderte Dybbøl Banke. I slaget blei mølla truffe og brann ned. Mølla blei bygd opp att i 1853, etter at krigen var over.

11
12

I 1864 udbrød Den anden Slesvigske krig, og her blev møllen igen brugt. Det vrimlede med soldater på Dybbøl Banke, og danske officerer flyttede ind på møllen hos det daværende møllepar.


Play audiofile

I 1864 braut “Den andre Slesvigske krigen” ut, og også denne gongen ble mølla brukt. Det vrimla av soldatar på Dybbøl Banke, og danske offiserar flytta inn på mølla hos møllarparet som budde der.

13
14

Den 15. marts 1864 startede et voldsomt bombardement på Dybbøl, og to dage senere gik en granat gennem taget på møllen og taget blev ødelagt.


Play audiofile

15. mars 1864 starta eit valdsamt bombardement på Dybbøl. To dagar seinare gikk ein granat gjennom taket på mølla og taket blei øydelagt.

15
16

Den 10. april 1864 blev selve møllen ramt af en granat og den 18. april 1864 blev møllen stormet og mange soldater omkom.


Play audiofile

10. april 1864 blei sjølve mølla truffe av ein granat. 18. april 1864 blei mølla storma, og mange soldatar omkom.

17
18

Møllen blev genopbygget efter krigen som en hollandsk mølle i teglsten. I 1935 var møllen udsat for brand, og måtte igen genopbygges.


Play audiofile

Mølla blei bygd opp att etter krigen som ei hollandsk mølle i murstein. I 1935 blei mølla utsett for brann og måtte bygges opp endå ei gong.

19
20

Man kan i dag se mange mindesten i området, som er rejst til minde om de faldne soldater. Man mindes også de omkomne hvert år på Dybbøldag d. 18. april. Man markerer dagen med en officiel militærceremoni.


Play audiofile

I området kan ein i dag sjå mange mindesteiner som er reist til minne om dei falne soldatane. Ein minnest også dei omkomne kvart år på Dybbøldagen 18. april. Ein markerer dagen med ein offisiell militærseremoni.

21
22

I 1995 startede Museet på Sønderborg Slot med at lave udstillinger i møllen, og man kan stadig den dag i dag, opleve mange spændende udstillinger i møllen.


Play audiofile

I 1995 starta museet på Sønderborg slott med å lage utstillingar i mølla, og ein kan fortsatt i dag oppleve mange spanande utstillingar der.

23
24

Hvordan ser møllerne ud, hvor du bor?


Play audiofile
Dybbøl Mølle

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Guendel - commons.wikimedia.org
S4: Ziko van Dijk - commons.wikimedia.org
S6+24: Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S8+10+14+16: Rigsarkivet - flickr.com
S12: Vilhelm Rosenstand - 1894
S18+22: Arne List - commons.wikimedia.org
S20: Knuzer - commons.wikimedia.org

1864.dk
Forrige side Næste side
X