Skift
språk
Play audiofileda
Dybbøl Mølle
2
Die Düppeler Mühle

Nina Zachariassen

Omsett til tysk av Kea Kröber
Lese opp på dansk av Marie Luise Bauer-Schliebs
3
4

Dybbøl Mølle finder man på Dybbøl Banke lige vest for Sønderborg i Sønderjylland.


Play audiofile

Die Düppeler Mühle liegt an den Düppeler Schanzen westlich von Sonderburg in Südjütland.

5
6

Den første mølle var af træ, og blev bygget i 1744. I 1800 blev møllen ramt af et lyn og brændte. Møllen blev dog hurtigt genopbygget, og flere forskellige familier stod for mølledriften mange år frem.


Play audiofile

Die erste Mühle war aus Holz und wurde in 1744 gebaut. In 1800 wurde die Mühle von einem Blitz getroffen und brannte. Die Mühle wurde jedoch schnell wieder aufgebaut und mehrere verschiedene Familien standen für den Mühlenvertrieb.

7
8

I 1848 udbrød Den første Slesvigske krig, også kaldet treårskrigen. Her var møllen involveret af flere omgange, og blev blandt andet brugt som observationspost.


Play audiofile

In 1848 brach der erste Schleswiger Krieg aus, auch Drei-Jahres-Krieg genannt. Hier wurde die Mühle mehrmals involviert und wurde unter anderen als Observationsposten genutzt.

9
10

Den 13. april 1849 mødtes danske og tyske tropper i Dybbøl, hvor tyskerne bombarderede Dybbøl Banke. I slaget blev møllen ramt og brændte ned. Møllen blev genopbygget i 1853 efter krigens afslutning.


Play audiofile

Am 13. April 1849 trafen sich die dänischen und deutschen Truppen in Düppel, wobei die Deutschen die Düppeler Schanzen bombardierten. In der Schlacht wurde die Mühle getroffen und brannte nieder. Die Mühle wurde 1853 nach dem Kriegsende wieder aufgebaut.

11
12

I 1864 udbrød Den anden Slesvigske krig, og her blev møllen igen brugt. Det vrimlede med soldater på Dybbøl Banke, og danske officerer flyttede ind på møllen hos det daværende møllepar.


Play audiofile

In 1864 brach der zweite Schleswiger Krieg aus und die Mühle wurde wieder genutzt. In den Düppeler Schanzen wimmelte es von Soldaten, und dänische Offiziere zogen in die Mühle des damaligen Mühlenpaares.

13
14

Den 15. marts 1864 startede et voldsomt bombardement på Dybbøl, og to dage senere gik en granat gennem taget på møllen og taget blev ødelagt.


Play audiofile

Am 15. März 1864 startete ein gewaltiger Bombenanschlag, und zwei Tage später ging eine Granate durch das Dach der Mühle und das Dach wurde zerstört.

15
16

Den 10. april 1864 blev selve møllen ramt af en granat og den 18. april 1864 blev møllen stormet og mange soldater omkom.


Play audiofile

Am 10. April 1864 wurde die Mühle von einer Granate getroffen und am 18. April 1864 wurde die Mühle gestürmt und viele Soldaten starben.

17
18

Møllen blev genopbygget efter krigen som en hollandsk mølle i teglsten. I 1935 var møllen udsat for brand, og måtte igen genopbygges.


Play audiofile

Die Mühle wurde nach dem Krieg als holländische Mühle mit Ziegelsteinen wieder aufgebaut. In 1935 wurde die Mühle einem Brand ausgesetzt und musste wieder aufgebaut werden.

19
20

Man kan i dag se mange mindesten i området, som er rejst til minde om de faldne soldater. Man mindes også de omkomne hvert år på Dybbøldag d. 18. april. Man markerer dagen med en officiel militærceremoni.


Play audiofile

Man kann heute viele Denkmäler in der Umgebung sehen, die zum Gedenken der gefallenen Soldaten errichtet worden sind. Man gedenkt auch jedes Jahr zum Düppeler-Tag, am 18. April an die umgekommenen Soldaten. Man markiert den Tag mit einer offiziellen Militärzeremonie.

21
22

I 1995 startede Museet på Sønderborg Slot med at lave udstillinger i møllen, og man kan stadig den dag i dag, opleve mange spændende udstillinger i møllen.


Play audiofile

In 1995 startete das Museum Sonderburg Schloss Ausstellungen in der Mühle zu zeigen und man kann bis heute viele spannende Ausstellungen in der Mühle erleben.

23
24

Hvordan ser møllerne ud, hvor du bor?


Play audiofile

Wie sehen die Mühlen aus, da wo du wohnst?

25
Dybbøl Mølle

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Guendel - commons.wikimedia.org
S4: Ziko van Dijk - commons.wikimedia.org
S6+24: Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S8+10+14+16: Rigsarkivet - flickr.com
S12: Vilhelm Rosenstand - 1894
S18+22: Arne List - commons.wikimedia.org
S20: Knuzer - commons.wikimedia.org

1864.dk
Forrige side Næste side
X