Skift
språk
Play audiofilesv
Nordens nationalsånger
2
Nasjonalsongar i Norden

Atlantbib

Omsett til nynorsk av Silje Jerpstad
Lese opp på svensk av Tess Ingelsten
3
4

Alla människor har en tillhörighet till ett land eller en folkgrupp. Ofta finns det en flagga, ett språk och en nationalsång som du känner samhörighet med. Här kan du läsa om Nordens nationalsånger.


Play audiofile

Alle menneske har ei tilknytning til eit land eller ei folkegruppe. Ofte har ein eit flagg, eit språk og ein nasjonalsong ein kjenner seg knytt til. Her kan du lese om nasjonalsongane i Norden.

5
6

Finlands nationalsång heter "Maamme" (Vårt land). Den var ursprungligen skriven på svenska av Johan Ludvig Runeberg 1848 och översatts till finska 1889 av Paavo Cajander. Melodin är densamma som Estlands nationalsång.


Play audiofile

Nasjonalsongen til Finland heiter “Maamme” (Vårt land). Han er opphaveleg skriven på svensk av Johan Ludvig Runeberg i 1848 og oversett til finsk i 1889 av Paavo Cajander. Nasjonalsongen til Estland har den same melodien.

7
8

På Åland har man sedan självstyret den 9 juni 1922 sjungit "Ålänningens sång" (Ålændernes låt) denna dag. Den var skriven av John Grandell.


Play audiofile

På Åland har ein sidan sjølvstyret den 9. juni 1922 sunge “Ålänningens sång” (Songen til ålendingane) denne dagen. Han er skriven av John Grandell.

9
10

I Sverige heter nationalsången “Du gamla du fria”. Den är skriven av Richard Dybeck år 1844.


Play audiofile

I Sverige heiter nasjonalsongen “Du gamla du fria” (Du gamle, du frie). Han er skriven av Richard Dybeck i 1844.

11
12

“Ja, vi elsker dette landet”, (Ja, vi älskar detta land) används som Norges nationalsång. Den har dock aldrig erkänts som nationalsången i Norge. Den är skriven av Bjørnstjerne Bjørnson 1860.


Play audiofile

“Ja, vi elsker dette landet” blir brukt som nasjonalsong i Noreg. Han har derimot aldri vorte anerkjend som nasjonalsong i Noreg. Han er skriven av Bjørnstjerne Bjørnson i 1860-åra.

13
14

Samernas gemensamma nationalsång är skriven av Isak Saba 1906 på nordsamiska. Den är senare översatt till andra samiska språk. Den heter Sámi soga lávlla” (Samerfolketssång). Först år 1986 valdes den som den samiska nationalsången.


Play audiofile

Samane har ein felles nasjonalsong skriven av Isak Saba i 1906 på nordsamisk. Han er seinare oversett til dei andre samiska språka. Songen heiter “Sámi soga lávlla” (Songen til samefolket). Først i 1986 blei han valgt til nasjonalsongen til samane.

15
16

I Danmark är den mest använda nationalsången "Der er et yndigt land” “Det är ett härlig land). Den var skriven av Adam Oehlenschläger år 1819. Den andra heter “Kong Christian stod ved højen Mast” (Kung Christian stod vid höga masten) av Johannes Ewald från 1778.


Play audiofile

I Danmark brukast nasjonalsongen “Der er et yndigt land” (Det er eit yndig land) mest. Han er skriven av Adam Oehlenschläger i 1819. Den andre songen heiter “Kong Christian stod ved højen Mast” (Kong Christian stod ved haugen Mast) av Johannes Ewald fra 1778.

17
18

"Nunarput utoqqarsuanngoravit" (Vårt gamla land) har sedan 1916 varit Grönlands nationalsång. Den var skriven av Greenlander Henrik Lund.


Play audiofile

“Nunarput Utoqqarsuanngoravit” (Vårt eldgamle land) har sidan 1916 vore nasjonalsongen til Grønland. Han er skriven av grønlendingen Henrik Lund.

19
20

På Färöarna är nationalsången skriven 1906 av Símun av Skarði. Den kallas "Mitt alfagra land" (Du mitt mycket fagra land).


Play audiofile

På Færøyane er nasjonalsongen skriven i 1906 av Símun av Skarði. Han heiter “Mítt alfagra land” (Du mitt særs fagre land).

21
22

På Island är nationalsången en psalm från 1874 skriven av Matthías Jochumsson. Den heter "Lofsöngur" (Lovsång). Först 1983 blev det den officiellt erkänd som Islands nationalsång.


Play audiofile

På Island er nasjonalsongen ein samle fra 1874 skriven av Matthías Jochumsson. Han heiter “Lofsöngur” (Lovsang). Først i 1983 blei han offisielt anerkjend som nasjonalsongen til Island.

23
24

Kan du sjunga med i några av de nationalsångerna?


Play audiofile

Kan du synge med på nokre av dei nasjonale melodiane?

25
Nordens nationalsånger

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Eileen Sandá - commons.wikimedia.org S4: commons.wikimedia.org S6-22: norden.org S24: Ane Cecilie Blichfeldt - norden.org
Forrige side Næste side
X