Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Play audiofilekl
Nordens tal
2
Atuarfik Ukaliusaq

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

þýtt á grænlenska frá Bente Møller
Lesið af: Linnea Westerberg
Lesið af: Aila Guldager
3
4

I norden säger vi tal annorlunda. I denna bok kan du se likheterna och skillnaderna.


Play audiofile

Nunani avannarlerni kisitsisit assigiinngitsunik taaguuteqartippavut.


Play audiofile 5
6

noll,
ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.


Play audiofile

nul,
ataaseq, marluk, pingasut, sisamat, tallimat, arfinillit, arfineq marluk, arfineq pingasut, qulingiluat, qulit.


Play audiofile 7
8

tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo.


Play audiofile

qulit, aqqanillit, aqqaneq marluk, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tyve.


Play audiofile 9
10

tjugoett, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, tjugofem, tjugosex, tjugosju, tjugoåtta, tjugonio, trettio.


Play audiofile

enogtyve, toogtyve, treogtyve, fireogtyve, femogtyve, seksogtyvei, syvogtyve, otteogtyve, niogtyve, tredive.


Play audiofile 11
12

tio, tjugo, trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio, åttio, nittio, hundra.


Play audiofile

ti, tyve, tredivie, fyrre, halvtreds, treds, halfjerds, firs, halvfems, hundrede.


Play audiofile 13
14

hundra, tvåhundra, trehundra, fyrahundra, femhundra, sexhundra, sjuhundra, åttahundra, niohundra, ettusen.


Play audiofile

et hundrede, to hundrede, tre hundrede, fire hundrede, fem hundrede, seks hundrede, syv hundrede, otte hundrede, ni hundrede, tusind.


Play audiofile 15
16

ettusen, två tusen, tre tusen, fyra tusen, fem tusen, sex tusen, sju tusen, åtta tusen, nio tusen, tio tusen.


Play audiofile

et tusind, to tusinde, tre tusinde, fire tusinde, fem tusinde, seks tusinde, syv tusinde, otte tusinde, ni tusinde, ti tusinde.


Play audiofile 17
18

tio tusen, tjugo tusen, trettio tusen...
och
hundra tusen, två hundra tusen, tre hundra tusen...


Play audiofile

ti tusinde, tyve tusinde, tredive tusinde...
aamma
hundrede tusinde, to hundrede tusinde, tre hundrede tusinde...


Play audiofile 19
20

en miljon, två miljoner, tre miljoner…
och
en miljard, två miljarder, tre miljarder...


Play audiofile

en million, to million-it, tre millionit...
aamma
Miliardi, to milliardit, tre milliardit...


Play audiofile 21
22

Prova att räkna till 20 på ett annat språk. Vad är lika och vad är annorlunda?


Play audiofile

Misilillugu allamiusut tyvemut kisitsigit. Suut assigiippat suut assigiinngillat?


Play audiofile 23
Nordens tal

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Dave Bleasdale - flickr.com S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org S8+14: maxpixel.freegreatpicture.com S10: Teo - commons.wikimedia.org S12: Mike - pexels.com S16: James Cridland - flickr.com S18: Matt Brown - flickr.com S20: pxhere.com S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X