Skipta um
tungumál
Play audiofileda
Noerhterïjkhki taalh
SSM DA SV IS BM KL
2
Nordens tal

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

þýtt á danska frá Carina Gm Liljedahl
Lesið af: Wiktoria Tusinska
3
4

Noerhterïjhkesne jiehtebe taalide ovmessie. Daennie gärjesne plïere jïh ovmessie maahtah vuejnedh.

I norden siger vi tallene forskelligt. I denne bog kan du se lighederne og forskellene.


Play audiofile 5
6

nulle, akte, gøøkte, golme, nieljie, vïjhte, govhte, tjijhtje, gaektsie, uktsie, luhkie.

nul,
en, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti.


Play audiofile 7
8

luhkie, luhkieakte, luhkiegöökte, luhkiegolme, luhkienieljie, luhkievïjhte, luhkiegovhte, luhkietjijhtje, luhkiegaektsie, luhkieuktsie, göökteluhkie.

ti, elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tyve.


Play audiofile 9
10

göökteluhkieakte, göökteluhkiegöökte, göökteluhkiegolme, göökteluhkiennieljie, göökteluhkievijhte, göökteluhkiegovhte, göökteluhkietjijhtje, göökteluhkiegaektsie, göökteluhkieuksie, golmeluhkie.

enogtyve, toogtyve, treogtyve, fireogtyve, femogtyve, seksogtyve, syvogtyve, otteogtyve, niogtyve, tredive.


Play audiofile 11
12

luhkie, göökteluhkie, golmeluhkie, nieljieluhkie, vïjhteluhkie, govhteluhkie, tjijhtjeluhkie, gaektsieluhkie, uktsieluhkie, tjuetie.

ti, tyve, tredive, fyrre, halvtreds, tres, halvfjerds, firs, halvfems, hundrede.


Play audiofile 13
14

tjuetie, göökte tjuetie, golme tjuetie, njielje tjuetie, vïjhte tjuetie, govhte tjuetie, tjijhtje tjuetie, gaektsie tjuetie, uktsie tjuetie, stoerre tjuetie.

hundrede, to hundrede, tre hundrede, fire hundrede, fem hundrede, seks hundrede, syv hundrede, otte hundrede, ni hundrede, tusind.


Play audiofile 15
16

stoerretjuetie, göökte stoerretjuetie, golme stoerretjuetie, njieljie stoerretjuetie, vïjhte stoerretjuetie, govhte stoerretjuetie, tjijhtje stoerretjuetie, gaektsie stoerretjuetie, uktsie stoerretjuetie, luhkie stoerretjuetie.

tusind, to tusinde, tre tusinde, fire tusinde, fem tusinde, seks tusinde, syv tusinde, otte tusinde, ni tusinde, ti tusinde.


Play audiofile 17
18

luhkie stoerretjuetie, göökte luhkie stoerretjuetie, golme luhkie stoerretjuetie… jïh tjuetie stoerretjuetie, göökte tjuetie stoerretjuetie, golme tjuetie stoerretjuetie...

ti tusinde, tyve tusinde, tredive tusinde…
og
hundrede tusinde, to hundrede tusinde, tre hundrede tusinde...


Play audiofile 19
20

milliovne, göökte milliovnh, golme milliovnh... jïh milliarde, göökte milliardh, golme milliardh...

en million, to millioner, tre millioner…
og
en milliard, to milliarder, tre milliarder…


Play audiofile 21
22

Pryövh jeatja gïelesne göökte låhkan ryöknedh. Maam seamma jïh maam jeatjalaahkan?

Prøv at tælle til 20 på et andet sprog. Hvad er ens og hvad er anderledes?


Play audiofile 23
Noerhterïjkhki taalh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Dave Bleasdale - flickr.com
S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org
S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org
S8+14: Maxpixel.freegreatpicture.com
S10: Teo - commons.wikimedia.org
S12: Mike - pexels.com
S16: James Cridland - flickr.com
S18: Matt Brown - flickr.com
S20: Pxhere.com
S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X