Skipta um
tungumál
Play audiofilekl
Atuarfik Ukaliusaq
2
Nordens tall

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

þýtt á bókmál frá Anita Dunfjeld Aagård
Lesið af: Aila Guldager
3
4

Nunani avannarlerni kisitsisit assigiinngitsunik taaguuteqartippavut.


Play audiofile

I Norden sier vi tallene forskjellig. I denne boka kan du se likhetene og forskjellene.

5
6

nul,
ataaseq, marluk, pingasut, sisamat, tallimat, arfinillit, arfineq marluk, arfineq pingasut, qulingiluat, qulit.


Play audiofile

null,
en, to , tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti.

7
8

qulit, aqqanillit, aqqaneq marluk, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tyve.


Play audiofile

ti, elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue.

9
10

enogtyve, toogtyve, treogtyve, fireogtyve, femogtyve, seksogtyvei, syvogtyve, otteogtyve, niogtyve, tredive.


Play audiofile

tjueen, tjueto, tjuetre, tjuefire, tjuefem, tjueseks, tjuesju, tjueåtte, tjueni, tretti.

11
12

ti, tyve, tredivie, fyrre, halvtreds, treds, halfjerds, firs, halvfems, hundrede.


Play audiofile

ti, tjue, tretti, førti, femti, seksti, sytti, åtti, nitti, hundre.

13
14

et hundrede, to hundrede, tre hundrede, fire hundrede, fem hundrede, seks hundrede, syv hundrede, otte hundrede, ni hundrede, tusind.


Play audiofile

hundre, to hundre, tre hundre, fire hundre, fem hundre, seks hundre, sju hundre, åtte hundre, ni hundre, tusen.

15
16

et tusind, to tusinde, tre tusinde, fire tusinde, fem tusinde, seks tusinde, syv tusinde, otte tusinde, ni tusinde, ti tusinde.


Play audiofile

tusen, to tusen, tre tusen, fire tusen, fem tusen, seks tusen, sju tusen, åtte tusen, ni tusen, ti tusen.

17
18

ti tusinde, tyve tusinde, tredive tusinde...
aamma
hundrede tusinde, to hundrede tusinde, tre hundrede tusinde...


Play audiofile

ti tusen, tjue tusen, tretti tusen…
og
hundre tusen, to hundre tusen, tre hundre tusen ...

19
20

en million, to million-it, tre millionit...
aamma
Miliardi, to milliardit, tre milliardit...


Play audiofile

million, to million, tre million…
og
milliard, to milliarder, tre milliarder...

21
22

Misilillugu allamiusut tyvemut kisitsigit. Suut assigiippat suut assigiinngillat?


Play audiofile

Prøv å regne til tjue på et annet språk. Hva er likt og hva er annerledes?

23
Atuarfik Ukaliusaq

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Dave Bleasdale - flickr.com S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org S8+14: maxpixel.freegreatpicture.com S10: Teo - commons.wikimedia.org S12: Mike - pexels.com S16: James Cridland - flickr.com S18: Matt Brown - flickr.com S20: pxhere.com S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X