SSM DA SV IS BM KL
Skipta um
tungumál
Play audiofile
Tölur Norðurlandanna
SSM DA SV IS BM KL
2
Noerhterïjkhki taalh

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola


Lesið af: Þorgerður Katrín Jónsdóttir
3
4

Á Norðurlöndunum segjum við tölurnar ólíkt. Í þessari bók sérðu hvað er líkt og hvað er ólíkt.


Play audiofile

Noerhterïjhkesne jiehtebe taalide ovmessie. Daennie gärjesne plïere jïh ovmessie maahtah vuejnedh.

5
6

núll
einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu.


Play audiofile

nulle, akte, gøøkte, golme, nieljie, vïjhte, govhte, tjijhtje, gaektsie, uktsie, luhkie.

7
8

tíu, ellefu, tólf, þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán, sautján, átján, nítján, tuttugu.


Play audiofile

luhkie, luhkieakte, luhkiegöökte, luhkiegolme, luhkienieljie, luhkievïjhte, luhkiegovhte, luhkietjijhtje, luhkiegaektsie, luhkieuktsie, göökteluhkie.

9
10

tuttugu og einn, tuttugu og tveir, tuttugu og þrír, tuttugu og fjórir, tuttugu og fimm, tuttugu og sex, tuttugu og sjö, tuttugu og átta, tuttugu og níu, þrjátíu.


Play audiofile

göökteluhkieakte, göökteluhkiegöökte, göökteluhkiegolme, göökteluhkiennieljie, göökteluhkievijhte, göökteluhkiegovhte, göökteluhkietjijhtje, göökteluhkiegaektsie, göökteluhkieuksie, golmeluhkie.

11
12

tíu, tuttugu, þrjátíu, fjörtíu, fimmtíu, sextíu, sjötíu, áttatíu, níutíu, hundrað.


Play audiofile

luhkie, göökteluhkie, golmeluhkie, nieljieluhkie, vïjhteluhkie, govhteluhkie, tjijhtjeluhkie, gaektsieluhkie, uktsieluhkie, tjuetie.

13
14

eitt hundrað, tvö hundruð, þrjú hundruð, fjögur hundruð, fimm hundruð, sex hundruð, sjö hundruð, átta hundruð, níu hundruð, þúsund.


Play audiofile

tjuetie, göökte tjuetie, golme tjuetie, njielje tjuetie, vïjhte tjuetie, govhte tjuetie, tjijhtje tjuetie, gaektsie tjuetie, uktsie tjuetie, stoerre tjuetie.

15
16

Þúsund, tvö þúsund, þrjú þúsund, fjögur þúsund, fimm þúsund, sex þúsund, sjö þúsund, átta þúsund, níu þúsund, tíu þúsund.


Play audiofile

stoerretjuetie, göökte stoerretjuetie, golme stoerretjuetie, njieljie stoerretjuetie, vïjhte stoerretjuetie, govhte stoerretjuetie, tjijhtje stoerretjuetie, gaektsie stoerretjuetie, uktsie stoerretjuetie, luhkie stoerretjuetie.

17
18

tíu þúsund, tuttugu þúsund, þrjátíu þúsund…
og
hundrað þúsund, tvö hundruð þúsund, þrjú hundruð þúsund...


Play audiofile

luhkie stoerretjuetie, göökte luhkie stoerretjuetie, golme luhkie stoerretjuetie… jïh tjuetie stoerretjuetie, göökte tjuetie stoerretjuetie, golme tjuetie stoerretjuetie...

19
20

ein milljón, tvær milljónir, þrjár milljónir...
og
einn milljarður, tveir milljarðar, þrír milljarðar...


Play audiofile

milliovne, göökte milliovnh, golme milliovnh... jïh milliarde, göökte milliardh, golme milliardh...

21
22

Prófaðu að telja upp að 20 á öðru tungumáli. Hvað er eins og hvað er öðruvísi?


Play audiofile

Pryövh jeatja gïelesne göökte låhkan ryöknedh. Maam seamma jïh maam jeatjalaahkan?

23
Tölur Norðurlandanna

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Dave Bleasdale - flickr.com S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org S8+14: maxpixel.freegreatpicture.com S10: Teo - commons.wikimedia.org S12: Mike - pexels.com S16: James Cridland - flickr.com S18: Matt Brown - flickr.com S20: pxhere.com S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X