Skipta um
tungumál
Play audiofileda
Farlige dyr i Norden
Vaarege juvrh Noerhte-laantine

Ellen Birgitte Johnsrud & Marie Fink

þýtt á suðursamískt frá Anita Dunfjeld Aagård
3
4

I Norge lever der ulve, bjørne, los og jærv. Nogle steder er der også ørne.


Play audiofile

Nöörjesne sïejph, duvrieh, råath jïh gierhkieh gååvnesieh. Elmesne aaj naan sijjine aarhtsh.

5
6

I Danmark findes der ulve, skovflåter, hugorme og fjæsing.


Play audiofile

Danmarhkesne sïejph, flåtth, gïermesjh jïh fjesing (akte guelie daalhkesinie) gååvnesieh.

7
8

I Sverige findes der ulve, bjørne, vildsvin og jærv.


Play audiofile

Sveerjesne sïejph, duvrieh, villsvin jïh gierhkieh gååvnesieh.

9
10

I Island findes der storkjove, som kan angribe mennesker, og nogle steder er der mange myg.


Play audiofile

Islaantesne gååvnesieh storejo mij maahta almetjidie låevtedh, jïh naan sijjine tjoejhkh eelpehtieh.

11
12

I Finland lever der ulve, bjørne, los og jærv.


Play audiofile

Soemesne sïejph, duvrieh, råath jïh gierhkieh gååvnesieh.

13
14

På Grønland lever der isbjørne og myg. Isbjørnen er verdens største rovdyr på landjorden.


Play audiofile

Kruanalaantesne jïengebeerh jïh tjoejhkh gååvnesieh. Jïengebeere lea veartenen stööremes juvre laantesne.

15
16

På Færøerne lever der flåter og andre stikkende insekter.


Play audiofile

Færsååline åhtoeh gååvnesieh man nomme flåtth jïh jeatjah åhtoeh mah skurpieh.

17
18

På Åland findes der fjæsing, myg og flåter.


Play audiofile

Ålaantesne fjesing, tjoejhkh jïh flåtth gååvnesieh.

19
20

Findes der andre farlige dyr i dit land?


Play audiofile

Gååvnesieh vielie vaarege juvrh dov laantesne?

21
Farlige dyr i Norden

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1: Skeeze - pixabay.com S4: Martin Mecnarowski - commons.wikimedia.org S6: Hans Hillewaert - commons.wikimedia.org S8: Efraimtochter - pixabay.com S10: Erik Christensen - commons.wikimedia.org S12: Birgit Fostervold - commons.wikimedia.org S14: Alan D. Wilson - naturespicsonline.com S16: Richard Bartz - commons.wikimedia.org S18: Franco Patrizia - pixabay.com S20:Zdeněk Fric - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X