Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilefo
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
2
Reindýrahald - tær 8 árstíðirnar

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle

þýtt á færeyska frá June-Eyð Joensen
Lesið af: Mia Erika Sparrok
Lesið af: Arna Olivia Grunveit Thomassen
3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.


Play audiofile

Sámar hava átta árstíðir, sum siga nakað um reindýrahald gjøgnum árið.


Play audiofile 5
6

Gïjre
Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.


Play audiofile

Várið
Um várið kálva hindirnar, og árið við reindýrahaldi byrjar. Vit muga ansa eftir, at rándýr ikki taka smáu kálvarnar.


Play audiofile 7
8

Gïjre-giesie
Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.


Play audiofile

Tíðliga á sumri
Í juni er kálvingin næstan av. Tá hevur tað týdning ikki at órógva reindýrini, so at tey fáa frið at bíta hagan.


Play audiofile 9
10

Giesie
Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.


Play audiofile

Summarið
Í juni og juli reka vit reindýrini inn um girðingina. Tá verða kálvarnir markaðir.


Play audiofile 11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.


Play audiofile

Vit marka teir við knívi. Allir sámar, sum hava reindýr, hava sítt egna reindýramark. Markini hava týdning, so vit síggja, hvør eigur hvørji reindýr.


Play audiofile 13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.


Play audiofile

Vit brúka ein stav við einari bukt og eina snaru, tá ið vit skulu fanga kálvarnar.


Play audiofile 15
16

Tjaktje-giesie
Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.


Play audiofile

Seint á sumri
Her hjá okkum plaga reindýrini at fara yvir um eina jarnbreyt og ein motorveg. Vit mugu ansa eftir, at tok og bilar ikki koyra á reindýrini.


Play audiofile 17
18

Tjaktje
Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.


Play audiofile

Heystið
Um heystið mugu vit ansa eftir, at reindýrini ikki rýma inn í onnur øki, sum liggja upp at okkara. Vit reka reindýrini inn um girðingina og slakta bukkarnar.


Play audiofile 19
20

Tjaktje-daelvie
Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.


Play audiofile

Tíðliga á vetri
Í girðingini verða reindýrini býtt sundur, so vit síggja, hvør eigur hvørji reindýr og hvørji vit skulu slakta.


Play audiofile 21
22

Daelvie
Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.


Play audiofile

Veturin
Um veturin verða reindýrini flutt til vetrarlendið. Okkara familja plagar at flyta til strondina fyri at røkta reindýr.


Play audiofile 23
24

Gïjre-daelvie
Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.


Play audiofile

Tíðliga á vári
Reindýrini byrja at ganga ímóti økinum, har tey skulu kálva. Vit flyta reindýrini til várlendið, og hindirnar kálva.


Play audiofile 25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?


Play audiofile
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side
X