Skipta um
tungumál
Islandske fossar
Wasserfall in Island

Svanhvít Hreinsdóttir

þýtt á Þýska frá Hjalte Aaby Salling Sørensen
3
4

I Island er det mykje vatn. Det er mykje grunnvatn, og det snør og regner. Det kjem også vatn når isbreane smeltar, mest om sommaren. I Island er det fjell og bakkar og difor mange fosser.

In Island gibt es viel Wasser. Es gibt viel Grundwasser, es schneit und regnet. Es kommt auch Wasser, wenn die Gletscher schmelzen, meistens im Sommer. In Island gibt es Berge und Hügel und daher viele Wasserfälle.

5
6

Nokre av elvane kjem frå fjellvatn og dei er klare og reine. Breelvane kjem frå isbreane og dei tek mykje leire og sand med seg. Ofte møtast desse elvane, og det er spennande å sjå dei blande seg saman.

Einige der Flüsse sind Bergflüsse und sie sind klar und sauber. Die Gletscherflüsse kommen von den Gletschern und tragen viel Lehm und Sand mit sich. Oft treffen sich diese Flüsse und es ist interessant zu sehen, wie sie sich vermischen.

7
8

Dettifoss er Islands største foss, 100 meter brei og 45 meter høg. Elva han ligg i heiter Jökulsá á Fjöllum. Rett ved Dettifoss er det to mindre fossar - Hafragilsfoss og Selfoss.

Dettifoss ist Islands mächtigster Wasserfall und er ist 100 Meter breit und 45 Meter hoch. Der Fluss, in dem er liegt, heißt Jökulsá á Fjöllum. In der Nähe von Dettifoss befinden sich zwei kleinere Wasserfälle Hafragilsfoss und Selfoss.

9
10

Gullfoss er den mest berømde og mest besøkte fossen i Island. Gullfoss ligg i elva Hvítá og han kjem frå Langjökull. Fossen er i alt 32 meter, fordelt på to fossar.

Gullfoss ist der berühmteste und meistbesuchte Wasserfall in Island. Gullfoss liegt im Fluss Hvítá und kommt aus Langjökull. Der Wasserfall ist insgesamt 32 Meter hoch und in zwei Wasserfälle unterteilt.

11
12

Nedanfor Eyjafjallajökull ligg Seljalandsfoss. Han er 62 meter høg og populær hos turistane. Det er mogleg å gå bak fossen, noko mange synest er heilt spesielt.

Unter Eyjafjallajökull ist Seljalandsfoss. Er ist 62 Meter hoch und bei Touristen beliebt. Es ist möglich, hinter den Wasserfall zu gehen, was viele für etwas besonderes halten.

13
14

Skógafoss er ein 60 meter høg og 25 meter brei foss i Skógá. Det er den siste og vakraste i ei rekkje av mange fossar i Skóg. Eit sagn seier at det finst ei gullkiste i ei grotte bak fossen.

Skógafoss ist ein 60 Meter hoher und 25 Meter breiter Wasserfall in Skógá. Er ist der letzte in der Reihe von vielen Wasserfällen in Skógá und der schönste. Eine Legende besagt, dass sich in einer Höhle hinter dem Wasserfall ein goldener Sarg befindet.

15
16

Dynjandi ligg i Vestfjordane. Øvst er fossen 30 meter brei, men 60 meter nedst. Han er 100 meter høg, og det er fleire fossar lengre nede.

Dynjandi liegt an den Westfjorden und an der höchsten Stelle ist der Wasserfall 30 Meter breit, aber unten 60 Meter. Er ist 100 Meter hoch und es gibt mehrere Wasserfälle weiter unten.

17
18

I nasjonalparken i Skaftafell ligg Svartifoss. Rundt fossen er det en svært vakker steinsort som heiter søylebasalt.

Im Nationalpark in Skaftafell liegt  Svartifoss. Rund um den Wasserfall befindet sich ein sehr schöner Säulenbasalt.

19
20

Hraunfossar (lavafossen) ligg ikkje i ei elv, men vatnet kjem direkte frå lavaen i mange små fossar som renn ut i Hvítá i Borgarfjörður.

Hraunfossar liegt nicht in einem Fluss, aber das Wasser kommt in vielen kleinen Wasserfällen, die in Hvítá in Borgarfjörður fallen, direkt aus der Lava.

21
22

Goðafoss (Gudanes foss) ligg i Skjálfandafljót og er 12 meter høg. Det blir sagt at lagmannen Thorgeir kasta sine heidenske gudestatuar i fossen då Island valde kristendomen i år 1000. Difor har fossen fått dette namnet.

Goðafoss (der Wasserfall der Götter) befindet sich in Skjálfandafljót und ist 12 Meter hoch. Es wird gesagt, dass der Laie Thorgeir seine heidnischen Statuen in den Wasserfall warf, als Island im Jahr 1000 das Christentum wählte. Deshalb hat der Wasserfall diesen Namen erhalten.

23
24

Alle fossane er ikkje store .I Elliðaárdal i Reykjavík, Islands hovudstad, er det ein liten foss som born elskar å hoppe i når været er fint.

Nicht alle Wasserfälle sind groß, aber in Elliðiárdal in Reykjavík, Islands Hauptstadt, gibt es einen kleinen Wasserfall, in den Kinder gerne springen, wenn das Wetter gut ist.

25
26

Finst det fossar i ditt land?

Islandske fossar

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1+16: Diego delso - commons.wikimedia.org S4: Jacqueline Macou - pixabay.com S6: www.ferlir.is S8: Txetxu - flickr.com S10: Gamene - flickr.com S12+20+22: 12019 - pixabay.com S14: Jeremy Goldberg - commons.wikimedia.org S18: Andrés Nieto Porras - flickr.com S24: Svanhvít Hreinsdóttir S26: Marshall Sisterson - pixabay.com
Forrige side Næste side
X