Skipta um
tungumál
Play audiofileda
Vandfald i Island
Wasserfall in Island

Svanhvít Hreinsdóttir

þýtt á Þýska frá Hjalte Aaby Salling Sørensen
Lesið af: Hjalte Aaby Salling Sørensen
3
4

I Island er der meget vand. Der er meget grundvand, det sner og regner. Der kommer også vand, når gletsjerne smelter, mest om sommeren. I Island er der bjerge og bakker og derfor mange vandfald.


Play audiofile

In Island gibt es viel Wasser. Es gibt viel Grundwasser, es schneit und regnet. Es kommt auch Wasser, wenn die Gletscher schmelzen, meistens im Sommer. In Island gibt es Berge und Hügel und daher viele Wasserfälle.

5
6

Nogle af elvene er bjergelve og de er klare og rene. Gletsjer-elvene kommer fra gletsjerne og de bærer en masse ler og sand med sig. Ofte mødes disse elve, og det er interessant at se dem blande sig sammen.


Play audiofile

Einige der Flüsse sind Bergflüsse und sie sind klar und sauber. Die Gletscherflüsse kommen von den Gletschern und tragen viel Lehm und Sand mit sich. Oft treffen sich diese Flüsse und es ist interessant zu sehen, wie sie sich vermischen.

7
8

Dettifoss er Islands kraftigste vandfald og det er 100 meter bredt og 45 meter højt. Elven, den ligger i, hedder Jökulsá á Fjöllum. Tæt på Dettifoss er to mindre vandfald - Hafragilsfoss og Selfoss.


Play audiofile

Dettifoss ist Islands mächtigster Wasserfall und er ist 100 Meter breit und 45 Meter hoch. Der Fluss, in dem er liegt, heißt Jökulsá á Fjöllum. In der Nähe von Dettifoss befinden sich zwei kleinere Wasserfälle Hafragilsfoss und Selfoss.

9
10

Gullfoss er det mest berømte og mest besøgte vandfald i Island. Gullfoss ligger i elven Hvítá og den kommer fra Langjökull. Vandfaldet er i alt 32 meter, som er fordelt på to vandfald.


Play audiofile

Gullfoss ist der berühmteste und meistbesuchte Wasserfall in Island. Gullfoss liegt im Fluss Hvítá und kommt aus Langjökull. Der Wasserfall ist insgesamt 32 Meter hoch und in zwei Wasserfälle unterteilt.

11
12

Nedenfor Eyjafjallajökull er Seljalandsfoss. Det er 62 meter højt og populært hos turister. Det er muligt at gå om bagved vandfaldet, som mange synes er helt specielt.


Play audiofile

Unter Eyjafjallajökull ist Seljalandsfoss. Er ist 62 Meter hoch und bei Touristen beliebt. Es ist möglich, hinter den Wasserfall zu gehen, was viele für etwas besonderes halten.

13
14

Skógafoss er et 60 meter højt og 25 meter bredt vandfald i Skógá. Det er det sidste i rækken af mange vandfald i Skógá og det smukkeste. Et sagn siger, at i grotten bagved vandfaldet, er der en guldkiste.


Play audiofile

Skógafoss ist ein 60 Meter hoher und 25 Meter breiter Wasserfall in Skógá. Er ist der letzte in der Reihe von vielen Wasserfällen in Skógá und der schönste. Eine Legende besagt, dass sich in einer Höhle hinter dem Wasserfall ein goldener Sarg befindet.

15
16

Dynjandi ligger på Vestfjordene og øverst er vandfaldet 30 meter bredt men 60 meter nederst. Det er 100 meter højt og der er flere vandfald længere nede.


Play audiofile

Dynjandi liegt an den Westfjorden und an der höchsten Stelle ist der Wasserfall 30 Meter breit, aber unten 60 Meter. Er ist 100 Meter hoch und es gibt mehrere Wasserfälle weiter unten.

17
18

I nationalparken i Skaftafell ligger Svartifoss. Der er meget smukt søjlebasalt omkring vandfaldet.


Play audiofile

Im Nationalpark in Skaftafell liegt  Svartifoss. Rund um den Wasserfall befindet sich ein sehr schöner Säulenbasalt.

19
20

Hraunfossar (lavavandfaldet) ligger ikke i en elv, men vandet kommer direkte fra lavaen i mange små vandfald, som falder i Hvítá i Borgarfjörður.


Play audiofile

Hraunfossar liegt nicht in einem Fluss, aber das Wasser kommt in vielen kleinen Wasserfällen, die in Hvítá in Borgarfjörður fallen, direkt aus der Lava.

21
22

Goðafoss (Gudernes vandfald) er i Skjálfandafljót og er 12 meter højt. Det siges at lagmanden Thorgeir kastede sine hedenske gudestatuer i vandfaldet, da Island valgte kristendommen i år 1000. Derfor har vandfaldet fået dette navn.


Play audiofile

Goðafoss (der Wasserfall der Götter) befindet sich in Skjálfandafljót und ist 12 Meter hoch. Es wird gesagt, dass der Laie Thorgeir seine heidnischen Statuen in den Wasserfall warf, als Island im Jahr 1000 das Christentum wählte. Deshalb hat der Wasserfall diesen Namen erhalten.

23
24

Ikke alle vandfalde er store, men i Elliðaárdal i Reykjavík, Islands hovedstad, er der et lille vandfald, som børn elsker at hoppe i, når vejret er godt.


Play audiofile

Nicht alle Wasserfälle sind groß, aber in Elliðiárdal in Reykjavík, Islands Hauptstadt, gibt es einen kleinen Wasserfall, in den Kinder gerne springen, wenn das Wetter gut ist.

25
26

Findes der vandfald i dit land?


Play audiofile
Vandfald i Island

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1+16: Diego delso - commons.wikimedia.org S4: Jacqueline Macou - pixabay.com S6: www.ferlir.is S8: Txetxu - flickr.com S10: Gamene - flickr.com S12+20+22: 12019 - pixabay.com S14: Jeremy Goldberg - commons.wikimedia.org S18: Andrés Nieto Porras - flickr.com S24: Svanhvít Hreinsdóttir S26: Marshall Sisterson - pixabay.com
Forrige side Næste side
X