FO DA BM SV IS
Broyt
mál
Play audiofilesv
Standfugler på Færøyene
FO DA BM SV IS
2
Stannfåglar på Färöarna

3. flokkur í Norðskála-Oyrar skúla

Týtt: Åk 2 på Frösakullsskolan
Lisið inn: Elvira Börjesson
3
4

Standfugler er fugler som er på Færøyene året rundt.

Stannfågeln är en fågel som är på Färöarna hela året runt.


Play audiofile 5
6

Ærfugl er en and som holder til ved kysten. Hunnfuglen er brun, og ærfuglhannen er svart og hvit.

Ejderfågeln är en and som bor längs kusterna. Honfågeln är brun och ejderhanen är svart och vit.


Play audiofile 7
8

I juni kan man se mange ærfuglreder. Ærfuglen plukker dun av seg selv og legger det rundt de lysegrønne eggene, slik at de ikke skal bli kalde.

I juni kan du se många ejderfågelbo. Ejderfågeln plocka dun av sig själv och lägger det runt de ljusgröna äggen så att de inte ska bli kalla.


Play audiofile 9
10

Stæren er en fugl som man kan se mellom husene året rundt. På nært hold kan man se at den ikke bare er mørk, men skinner i grønt og lilla og har mange hvite og gulbrune prikker.

Staren är en fågel som man kan se mellan husen hela året runt. På nära håll kan man se att den inte bara är mörk, den skiner grön och lila och har många vita och gulbruna prickar.


Play audiofile 11
12

På våren gir de mange lyder fra seg, og er spesielt gode til å etterligne andre fugler. På høsten samles de ofte i store flokker, og leter etter et sted å overnatte sammen.

Under våren ger de många ljud ifrån sig, och de är särskilt bra på att imitera andra fåglar. Under hösten samlas de ofta i stora flockar, när de är tillsammans letar de efter en plats att övernatta.


Play audiofile 13
14

Kråka spiser nesten alt. Den spiser blant annet mark, snegler, egg,fugleunger, mus, rotter, skalldyr, fisk, døde dyr og avfall.

Kråkan äter nästan vad som helst. Den äter bland annat maskar, sniglar, ägg, ungar, möss, råttor, skaldjur, fisk, döda djur och skräp.


Play audiofile 15
16

Kråka er en klok fugl som er god til å samarbeide med andre kråker. To kråker kan finne på å ta hareunger. Den ene lokker haren ut av hulen, mens den andre tar hareungene.

Kråkan är en klok fågel, som är bra på att samarbeta med andra kråkor. Två kråkor kan hitta på ett sätt att fånga harungar. Den ena lockar ut haren ur hålet medans den andra tar harungarna.


Play audiofile 17
18

Havhest er en havfugl. Det vil si, at den lever nesten hele livet på havet. Men den må på land når den skal legge egg. Havhesten legger kun ett egg.

Stormfågeln är en havsfågel. Det vill säga att den lever nästan hela livet på havet. Men den går upp på land när den ska lägga ägg. Stormfågeln lägger bara ett ägg.


Play audiofile 19
20

Allerede når ungen er rundt 6 uker er den større og veier mer enn sine foreldre. På slutten av august drar mange færøyinger på havet, fordi de liker godt å spise havhester. Havhesten ses nesten året rundt.

Redan när ungen är omkring 6 veckor är den större och väger mer än sina föräldrar. I slutet av augusti tar många föröingar sig ut på havet, eftersom det verkligen gillar att äta stormfåglar. Stormfågeln kan man se nästan hela året runt.


Play audiofile 21
22

Vet du noe annet om disse fuglene eller om andre standfugler i andre land?

Vet du något annat om dessa fåglar eller om andra stannfåglar i andra länder?


Play audiofile 23
Standfugler på Færøyene

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1+16: Marek Szczepanek - commons.wikimedia.org S4: Rúni Joensen S6: Martin Olsson - commons.wikimedia.org S8: June-Eyð Joensen S10: Anbucco - commons.wikimedia.org S12: 4028mdk09 - commons.wikimedia.org S14: Inugami-bargho - commons.wikimedia.org S18: Andreas Trepte - commons.wikimedia.org S20: Erik - commons.wikimedia.org S22: Rebekka Dís Káradóttur
Forrige side Næste side
X