IS DA BM SV
Broyt
mál
Play audiofilesv
Play audiofileda
Räddningstjänsten på Island
IS DA BM SV
2
Islands redningskorps

Helga Dögg Sverrisdóttir

Týtt: Helga Dögg Sverrisdóttir
Lisið inn: Truls Åkessons
Lisið inn: Marie Luise Bauer-Schliebs
3
4

Räddningsföreningen Landsbjörg täcker hela landet och består av räddningstjänst och säkerhet på Island.


Play audiofile

Redningsforeningen Landsbjörg dækker hele landet og består af redningskorps, som hjælper med sikkerhed i Island.


Play audiofile 5
6

Rädningstjänsten arbetar i hela landet men antalet medlemmar beror på hur många människor som bor i kommunen. I denna bok kan du läsa om deras arbete.


Play audiofile

Redningskorpset arbejder i hele landet, men antallet af medlemmer afhænger af, hvor mange der bor i kommunen. I denne bog kan du læse om deres arbejde.


Play audiofile 7
8

Föreningen grundades 2 oktober 1999 och blev då den största frivilliga föreningen på Island med omkring 18 000 medlemmar.


Play audiofile

Foreningen blev grundlagt den 2. oktober 1999, og da blev det den største frivillige forening i Island med omkring 18.000 medlemmer.


Play audiofile 9
10

Kommer människor till skada uppe i bergen kommer räddningstjänsten. De arbetar tillsammans med polis och ambulans. Om det inte är möjligt att får ner alla tillkallas helikopter.


Play audiofile

Kommer folk til skade oppe i bjergene, kommer redningskorpset. De arbejder sammen med politiet og Falck. Hvis det ikke er muligt at få alle ned, hjælper helikopteren.


Play audiofile 11
12

Räddningstjänsten har byggt upp kunskap och erfarenhet med att kunna rycka ut snabbt när det sker en olycka på Island, som polis och ambulanspersonal inte kan klara.


Play audiofile

Redningskorpset har opbygget kendskab og erfaring med at kunne reagere hurtigt, når det sker en ulykke i Island, som politiet og Falck-redderne ikke kan klare.


Play audiofile 13
14

Deras arbete lockar uppmärksamhet över hela världen. Bland annat säkerställer god teknisk utrustning att arbetet är på hög professionell nivå vid olycksplatsen.


Play audiofile

Deres arbejde vækker opmærksomhed i hele verden. Blandt andet sørger godt teknisk udstyr for, at arbejdet er på et højt fagligt niveau på ulykkesstedet.


Play audiofile 15
16

För att bibehålla det de har lärt sig får medlemmarna gå kurser.


Play audiofile

For at vedligeholde det lærte får medlemmerne kurser.


Play audiofile 17
18

På sommaren arbetar kåren i bergen och hjälper till med allt som är möjligt. Det är både islänningar och turister som får hjälp, helt gratis.


Play audiofile

Om sommeren arbejder korpset i fjeldene og hjælper til med alt muligt. Det er både islændinge og turister, som får hjælp. Helt gratis.


Play audiofile 19
20

Kåren arbetar ofta under svåra omständigheter när vädret är dåligt. När det kommer vulkanutbrott, översvämningar och mycket snö. Djuren blir också hjälpta.


Play audiofile

Korpset arbejder ofte under svære omstændigheder, blandt andet når vejret er dårligt. Når der kommer vulkanudbrud, oversvømmelser og meget sne. Dyrene bliver også hjulpet.


Play audiofile 21
22

Om vintern hjälper de människor på grund av snön och dåligt väder.


Play audiofile

Om vinteren hjælper de mennesker på grund af sneen og dårligt vejr.


Play audiofile 23
24

På vintern använder räddningstjänsten snöskotrar.


Play audiofile

Om vinteren bruger redningskorpset snescootere.


Play audiofile 25
26

På hösten kommer stormar ibland och då flyger stora saker i luften. Studsmattor flyger iväg och taken på husen blir förstörda.


Play audiofile

Om efteråret kommer der nogle gange store ting flyvende. Trampoliner flyver afsted og tagene på husene bliver ødelagt.


Play audiofile 27
28

När vädret är mycket dåligt och folk som arbetar på sjukhus och vårdhem inte kan komma till arbetet så kommer räddningstjänsten i stora bilar och kör personalen till arbetet.


Play audiofile

Når vejret er meget dårligt og folk, som arbejder på sygehuse eller plejehjem, ikke kan komme på arbejde, så kommer redningskorpset i store biler og kører personalet på arbejde.


Play audiofile 29
30

Hundtjänsten är en avdelning av räddningstjänsten. Hundarna har blivit tränade till att leta efter folk som har försvunnit.


Play audiofile

Hundekorpset er en afdeling af redningsforeningen. Hundene bliver trænet til at lede efter folk, som er forsvundet.


Play audiofile 31
32

För att få nya medlemmar har kåren en ungdomsavdelning. De blir tränade på olika sätt.


Play audiofile

For at få nye medlemmer har korpset en ungdoms-afdeling. De bliver trænet på forskellige måder.


Play audiofile 33
34

För att tjäna pengar till kåren säljer de bland annat nyårsfyrverkerier.


Play audiofile

For at tjene penge til korpset sælger de blandt andet nytårsfyrværkeri.


Play audiofile 35
36

Kan du tänka dig att vara med i räddningstjänsten?


Play audiofile

Kunne du tænke dig at være med i et redningskorps?


Play audiofile 37
Räddningstjänsten på Island

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1+4+6+10+12+14+18+22+30+32+36: Björgunarsveitin Kjölur S8: Slysavarnadeild.is S20+28+34: Björgunarsveitin Dagrenning, Hvolsvelli S16+24+26: Björgunarsveitin Kyndill http://kjolur.123.is
Forrige side Næste side
X