Skift
sprog
Play audiofile
Roskilde domkyrka
DA SV BM IS
2
Roskilde Domkirke

Mille Schou, Anna Kristensen, Katrine Skov & Viktor Pedersen

Oversat til bokmål af Isabell Kristiansen
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

Det är tio kyrkor i Danmark som är domkyrkor. En domkyrka är en kyrka, där det finns en biskop som har ansvaret för alla andra kyrkor i det området. Roskilde domkyrka är en av dem.
Play audiofile

Det er 10 kirker i Danmark som er domkirker. En domkirke er en kirke, med en biskop, som har ansvaret for alle andre kirker i området. Roskilde Domkirke er en av dem.

5
6

Roskilde domkyrka finns på UNESCO:s världsarvslista. Det betyder att den är värd att bevara och är viktig för världen. Domkyrkan kom med på listan år 1995.
Play audiofile

Roskilde Domkirke er på UNESCOs verdensarvsliste. Det betyr at den er bevaringsverdig og viktig for verden. Domkirken ble satt opp på listen i 1995.

7
8

På 980-talet byggde Harald Blåtand en träkyrka här. På 1170-talet började Biskop Absalon uppbyggnaden av den nuvarande Roskilde domkyrka.
Play audiofile

I 980 startet Harald Blåtand å bygge en trekirke her. I 1170 begynte Biskop Absalon oppføring av den nåværende Roskilde Domkirke.

9
10

Ursprungligen liknade kyrkan ett kors sett från luften. Det gör den inte längre, då kyrkan under dess ombyggnad blev byggd utan tvärskepp.
Play audiofile

Opprinnelig lignet kirken et kors sett fra lufta. Det gjør den ikke lengre, fordi kirken ble bygget uten korsarmer under ombyggingen.

11
12

26 augusti 1968 utbröt det en brand i takramen. Branden blev släckt innan det skedde skador inne i kyrkan. Tyvärr gick den ursprungliga klockan från medeltiden förlorad under branden.
Play audiofile

Den 26. august i 1968 utbrøt det en brann i takverket. Brannen ble slukket før den gjorde innvendige skader i kirka. Dessverrre gikk den opprinnelige klokken fra middelalderen tapt under brannen.

13
14

Roskilde Domkyrka är den mest betydelsefulla kyrkbyggnaden i Danmarks historia. Det beror på att den sedan 1400-talet varit kungligheternas gravplats.
Play audiofile

Roskilde Domkirke er den mest betydningsfulle kirkebygning i Danmarkshistorien. Det skyldes, at den siden 1400-tallet har vært kongeslektens foretrukne gravkirke.

15
16

Harald Blåtand är begravd här innan det blev en domkyrka. Sedan är både Margrethe I och Christian IV begravda här. Totalt finns det 21 kungar och 18 drottningar.
Play audiofile

Harald Blåtand ble begravd her, før kirka ble en domkirke. Senere er både Margrethe 1. og Christian 4. begravd her. I alt ligger det 21 konger og 18 dronninger her.

17
18

Kyrkan har fyra stora kapell och en kyrkogård. Här är det Christian IV:s kapell.
Play audiofile

Kirken har fire store kapeller og en begravelsesplass. Her er Christian 4.s kapell.

19
20

Danmarks drottning Margrethe II skall också begravas i kyrkan. Redan nu står en modell av den glassakrofag som konstnären Björn Nörgaard har designat till henne.
Play audiofile

Danmarks dronning Margrethe 2. skal også begraves i kirken. Allerede nå står det en modell av glassarkofagen som kunstneren Bjørn Nørgaard har designet til henne.

21
22

Finns det domkyrkor i ditt land?
Play audiofile

Finnes det domkirker i ditt land?

23
Roskilde domkyrka

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: Hans Jørn Storgaard Andersen - commons.wikimedia.org
S4+10: Väsk - commons.wikimedia.org
S6: Vejdirektoratet.dk
S8: Vilhelm Bissen (1836-1913) - Københavns Rådhus
S12: Ukendt - 1968
S14: Claude David - commons.wikimedia.org
S16: Christian Bickel - commons.wikimedia.org
S18: Slaunger - commons.wikimedia.org
S20: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side