Skift
sprog
Play audiofile
Flagg i Norden
Nordens flag

Stefan Åge Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på svensk af Olivia Sjöö
3
4

Her er Sverige sitt flagg. Det er blått med ein gul kross. Det blei laga på 1500-talet.

Här är Sveriges flagga. Den är blå med ett gult kors. Den härstammar från 1500-talet.
Play audiofile

5
6

Her er Noreg sitt flagg. Det er raudt, kvitt og blått. Det blei laga i 1821.

Här är Norges flagga. Den är både röd, vit och blå. Den härstammar från år 1821.
Play audiofile

7
8

Island sitt flagg er mest blått. Det har ein raud og ein kvit kross. Det har vore det offisielle flagget på Island sidan 1915.

Islands flagga är mest blå. Den har ett rött och ett vitt kors. Den har varit officiell flagga på Island sedan 1915.
Play audiofile

9
10

Her er Danmark sitt flagg. Det er raudt og kvitt. Det heiter Dannebrog.

Här är Danmarks flagga. Den är röd och vit. Den heter Dannebrog.
Play audiofile

11
12

Færøyene har også sitt eige flagg. Det er raudt, kvitt og blått. Flagget heiter “Merkið”, som tyder “Merket”. Det blei tatt i bruk fyrste gong i 1919.

Färöarna har också en flagga. Den är röd, vit och blå. Flaggan heter “Merkið”, som betyder "Etikett". Den användes första gången 1919.
Play audiofile

13
14

Grønland sitt flagg blir kalla Erfalasorput som tyder “Vårt flagg”. Det har ei sol som stig opp frå havet i midten. Flagget er raudt og kvitt.

Grönlands flagga kallas Erfalasorput, som betyder “Vår flagga” Den har en sol i mitten, som stiger upp från havet. Flaggan är röd och vit.
Play audiofile

15
16

Her er flagget til Finland. Det er kvitt og blått. Det blir kalla Siniristilippu som tyder “blå korsflagg”.

Här är flaggan från Finland. Den är vit och blå. Den kallas Siniristilippu, som betyder den "blåa korsflaggan".
Play audiofile

17
18

Åland sitt flagg har fargane blått, gult og raudt. Det er frå 1953. Det likner på det svenske flagget med ein raud kross i midten. Noko som viser svenske røter, sjølv om øya høyrer til Finland.

Färgerna blå, gul och röd finns i Ålands flagga. Den är ifrån 1953. Den liknar den svenska flaggan med ett rött kors i mitten för att visa sina svenska rötter, även om den tillhör Finland.
Play audiofile

19
20

Her er det samiske flagget som blir brukt av samar i Noreg, Sverige, Finland og Russland. Det har vore godkjent sidan 1992.

Här är den samiska flaggan, som används av samerna i Norge, Sverige, Finland, och Ryssland. Den har varit erkänt sedan 1992.
Play audiofile

21
22

Kan du teikne andre flagg?

Kan du rita några andra flaggor?
Play audiofile

23
Flagg i Norden

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Søren Sigfusson - norden.org
S4: Håkan Dahlström
S6: Connie Isabell Kristiansen
S8: Worldislandinfo.com
S10: Kenneth Friis Christensen
S12: Thordis Dahl Hansen
S14: Anna Aleksandrova
S16: Iago Laz
S18: Mark A. Wilson
S20: Connie Isabell Kristiansen
S22: ACME Squares
Forrige side Næste side