Skift
sprog
Play audiofile
Fanö - en ö i Vadehavet
DA SV BM FO IS
2
Fanø - en ø i Vadehavet

Jette Laursen


Indlæst på svensk af Daniel Bisseberg
Indlæst på dansk af Louise Hermansen Starup
3
4

Fanö är en 56 km2 stor sandö i Vadehavet utanför Esbjerg i Danmark.
Play audiofile

Fanø er en 56 km2 stor sandø i Vadehavet ud for Esbjerg i Danmark.
Play audiofile

5
6

Vadehavet är ett lågvattensområde, som sträcker sig från Fanö till Holland. Det är en nationalpark.
Play audiofile

Vadehavet er et lavvandsområde, som strækker sig fra Fanø til Holland. Det er en nationalpark.
Play audiofile

7
8

Segelturen mellan Esbjerg och Fanö tar 12 minuter.
Play audiofile

Sejlturen mellem Esbjerg og Fanø tager 12 minutter.
Play audiofile

9
10

En del av Fanö är täckt av ljung.
Play audiofile

En del af Fanø er dækket af hedelyng.
Play audiofile

11
12

Du möter ofta rådjur på vägar och stigar.
Play audiofile

Man møder ofte rådyr på veje og stier.
Play audiofile

13
14

De vilda kaninerna lever i hålsystem under jorden.
Play audiofile

De vilde kaniner bor i gangsystemer under jorden.
Play audiofile

15
16

Sälarna solar sig gärna på en sandbank.
Play audiofile

Sælerne soler sig gerne på en sandbanke.
Play audiofile

17
18

Vinden och den breda sandstranden är perfekt om du vill flyga med drake.
Play audiofile

Vinden og den brede sandstrand er perfekt, hvis man vil sætte drager op.
Play audiofile

19
20

Ett typiskt Fanö-hus med halmtak, grön entrédörr och lucka till loftet.
Play audiofile

Et typisk Fanø-hus med stråtag, grøn indgangsdør og luge til loftet.
Play audiofile

21
22

Varje år i juli är det Fannikerdagen i Nordby, där både barn och vuxna klär sig i Fanödräkter.
Play audiofile

Hvert år i juli er der Fannikerdage i Nordby, hvor både børn og voksne ifører sig Fanødragter.
Play audiofile

23
24

Känner du till några andra danska öar?
Play audiofile

Kender du andre danske øer?
Play audiofile

25
Fanö - en ö i Vadehavet

Foto/ Myndir:
S1+8+10+16+20+22: Jette Laursen
S4+24: Google Maps
S6: Aotearoa - commons.wikimedia.org
S12+14+18: Ole Skovgaard
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dinosaurier - Skräcködlor
SV IS DA
2
Dinosaurer - skrækøgler

Klass 2 Frösakullsskolan

Oversat til dansk af Freja Nicolajsen & Line Siefert
Indlæst på svensk af Jakob Norberg
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
3
4

Dinosaurierna är de mest berömda och de största kräldjuren som levt på jorden. De hade kraftiga ben och långa svansar. Det fanns både köttätare och växtätare bland dinosaurierna.
Play audiofile

Dinosaurerne er de mest berømte og de største krybdyr, som har levet på jorden. De havde kraftige ben og lange haler. Der fandtes både kødædere og planteædere blandt dinosaurerne.
Play audiofile

5
6

Allosaurus var 4-6 meter hög och vägde 1-2 ton. Man tror att de var asätare och att de jagade i flock eftersom de var tunga och klumpiga. Den hade korta framben och långa bakben.
Play audiofile

Allosaurus var 4-6 meter høj og vejede 1-2 ton. Man mener, at de var ådselædere, og at de jagede i flok, eftersom de var tunge og kluntede. Den havde korte forben og lange bagben.
Play audiofile

7
8

Albertosaurus levde i Nordamerika för 70 miljoner år sedan. Man tror att Albertosaurus senare utvecklades till Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

Albertosaurus levede i Nordamerika for 70 millioner år siden. Man mener, at Albertosaurus senere udviklede sig til Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

9
10

Giganotosaurus betyder gigantisk sydlig ödla. Den kunde bli 15 meter lång och väga 8 ton. Den var större än en T-Rex. Djurets skalle kunde bli 1,5 meter långt och man tror att den kunde springa 30 km/h.
Play audiofile

Giganotosaurus betyder ´gigantisk sydlig øgle´. Den kunne blive 15 meter lang og veje 8 ton. Den kunne blive større end en T-Rex. Dyrets kranium kunne blive 1,5 meter langt, og man mener, at den kunne løbe 30 km/t.
Play audiofile

11
12

Spinosaurus var en enormt stor fiskätande dinosaurie som levde vid vattnet under kritaperioden. Man tror att den kunde bli 15 meter lång och väga 7,5 ton.
Play audiofile

Spinosaurus var en enorm stor fiskeædende dinosaur, som levede ved vandet under kridttiden. Man mener, at den kunne blive 15 meter lang og veje 7,5 ton.
Play audiofile

13
14

Carcharodontosaurus är ett av de största rovdjuren som man känner till. Den levde under kritaperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Den upptäcktes 1920.
Play audiofile

Carcharodontosaurus er en af de største rovdyr, som man kender til. Den levede under kridttiden for cirka 100 millioner år siden. Den blev opdaget i 1920.
Play audiofile

15
16

Tyrannosaurus Rex kallas också T-Rex. Det är den mest kända skräcködlan. Den var 13 meter lång och 5 meter hög. Deras tänder kunde bli 15 cm långa. Den åt mest döda djur men kunde även döda djur med sina vassa klor och fasansfulla gap.
Play audiofile

Tyrannosaurus Rex kaldes også T-Rex. Det er den mest kendte dinosaur. Den var 13 meter lang og 5 meter høj. Deres tænder kunne blive 15 cm lange. Den spiste mest døde dyr, men kunne også dræbe dyr med dens skarpe klør og frygtelige gab.
Play audiofile

17
18

Dinosaurierna levde på jorden i 150 miljoner år. De flesta skräcködlorna levde under perioderna Trias, Jura och Krita. Forskarna vet inte säkert varför de dog ut för 65 miljoner år sedan.
Play audiofile

Dinosaurerne levede på jorden i 150 millioner år. De fleste dinosaurer levede i Trias-, Jura- og Kridttiden. Forskerne ved ikke med sikkerhed, hvorfor de uddøde for 65 millioner år siden.
Play audiofile

19
20

Har det funnits dinosaurier där du bor?
Play audiofile

Har man fundet dinosaurer, hvor du bor?
Play audiofile

21
Dinosaurier - Skräcködlor

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: pxhere.com
S4: maxpixel.freegreatpicture.com
S6: DinoTeam - commons.wikimedia.org
S8: D'Arcy Norman - commons.wikimedia.org
S10: commons.wikimedia.org
S12: Julian Johnson - commons.wikimedia.org
S14: Matthew Deery - flickr.com
S16+20: Pixabay.com
S18: ScottRobertAnselmo - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Känner du till Nuuk?
2
Kender du Nuuk?

Pernille Tonnesen


Indlæst på svensk af Axel Normark
Indlæst på dansk af Maja Bech Rosendahl Petersen
3
4

Här är Nuuk. Det är Grönlands huvudstad och största stad. Där bor ca 17 000 människor i Nuuk.
Play audiofile

Her er Nuuk. Det er Grønlands hovedstad og største by. Der bor cirka 17.000 mennesker i Nuuk.
Play audiofile

5
6

Här är Nuuks stadsvapen. Det visar ett rött hus med fjället Sermitsiaq i bakgrunden.
Play audiofile

Her er Nuuks byvåben. Det viser et rødt hus, med fjeldet Sermitsiaq i baggrunden.
Play audiofile

7
8

Hans Egede grundlade staden 1728. Det står en staty av honom på ett fjäll, där han kan se över hela staden.
Play audiofile

Hans Egede grundlagde byen i 1728. Der står en statue af ham på et fjeld, hvor han kan se over hele byen.
Play audiofile

9
10

Här är den äldsta kyrkan i Nuuk. Det är en träkyrka. Det är domkyrkan för hela Grönland.
Play audiofile

Her er den ældste kirke i Nuuk. Det er en trækirke. Det er domkirken for hele Grønland.
Play audiofile

11
12

Det är många fina och färgglada hus i Nuuk.
Play audiofile

Der er mange flotte og farverige huse i Nuuk.
Play audiofile

13
14

Cirkussjön är där hälften av Nuuks dricksvatten kommer ifrån. Vattnet är smält snö som kommer från fjällen.
Play audiofile

Cirkussøen er der, hvor halvdelen af Nuuks drikkevand kommer fra. Vandet er smeltet sne, som kommer fra fjeldene.
Play audiofile

15
16

I Nuuk kan man paddla kajak, gå i centrum eller simma i simhallen.
Play audiofile

I Nuuk kan man sejle i kajak, gå i centeret eller svømme i svømmehallen.
Play audiofile

17
18

Omkring Nuuk kan man se valar, renar och sälar. Man kan också fiska på sommaren.
Play audiofile

Omkring Nuuk kan man se hvaler, rensdyr og sæler. Man kan også fiske om sommeren.
Play audiofile

19
20

På hösten kan man paddla bort en bit från Nuuk och gå ut på jakt. Då kan man skjuta renar och myskoxar.
Play audiofile

Om efteråret kan man sejle lidt væk fra Nuuk og gå på jagt. Så kan man skyde rensdyr og moskusokser.
Play audiofile

21
22

Vad vet du om Grönland?
Play audiofile

Hvad ved du om Grønland?
Play audiofile

23
Känner du till Nuuk?

Foto/ Myndir:
S1: Peter Lövstrøm - commons.wikimedia.org
S4+22: commons.wikimedia.org
S6: NUUP KOMMUNA
S8: Svickova - commons.wikimedia.org
S10: Pernille Tonnesen
S12: Algkalv - commons.wikimedia.org
S14: www.valterthomsen.dk
S16: Ville Miettinen - commons.wikimedia.org
S18: Tenna Kragh Boye
S20: Dixi - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dinosaurier - Långhalsar
SV IS DA
2
Dinosaurer - Langhalse

Klass 2 - Frösakullsskolan

Oversat til dansk af Jacob Fuchs
Indlæst på svensk af Simon Norberg
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
3
4

Allt man vet om dinosaurier kommer från forskare som heter paleontologer. De gräver upp fossiler och räknar sedan ut hur djuren levde och såg ut.
Play audiofile

Alt, man ved om dinosaurer, kommer fra forskere, der hedder palæontologer. De graver fossiler op og regner derefter ud, hvordan dyret levede og så ud.
Play audiofile

5
6

Även i Sverige har man hittat fossiler efter dinosaurier. Sex tänder och två kotor har hittats i Skåne efter horndinosaurier.
Play audiofile

Selv i Sverige har man fundet fossiler efter dinosaurer. Seks tænder og to ryghvirvler blev fundet i Skåne efter horndinosaurer.
Play audiofile

7
8

Paralititan är en av de största dinosaurier som hittats. Den var 30-32 meter lång och vägde 75 ton. Man har hittat fossil från djuret i Egypten. Den levde på kritaperioden för 100 miljoner år sedan.
Play audiofile

Paralititan var en af de størte dinosaurer, der fandtes. Den var 30-32 meter lang og vejede 75 ton. Man har fundet et fossil fra dyret i Egypten. Den levede i kridttiden for 100 millioner år siden.
Play audiofile

9
10

Diplodocus blev upp till 30 meter lång och vägde 30 ton. Djuret hade ett litet huvud med en liten hjärna. Diplodocus hade fötter som var en meter i diameter.
Play audiofile

Diplodocus blev op til 30 meter lang og vejede 30 ton. Dyret havde et lille hoved med en lille hjerne. Diplodocus havde fødder, som var en meter i diameter.
Play audiofile

11
12

Brachiosaurus kunde bli 25-26 meter lång och väga 80 ton. Den kunde bli 12 meter hög. Dessa djur levde under juraperioden. Brachiosaurus betyder armödla.
Play audiofile

Brachiosaurus kunne blive 25-26 meter lang og veje 80 ton. Den kunne blive 12 meter høj. Disse dyr levede i juratiden. Brachiosaurus betyder “armøgle”.
Play audiofile

13
14

Seismosaurus är en av de största dinosaurier som någonsin hittats. Den kunde bli 33 meter lång och levde i USA.
Play audiofile

Seismosaurus er en af de største dinosaurer, der nogensinde er fundet. Den kunne blive 33 meter lang og levede i USA.
Play audiofile

15
16

Apatosaurus kallas också “åsködlan”, eftersom man tror att marken skakade och dundrade när den gick. Den kunde resa sig upp på bakbenen och försvara sig från rovdjur.
Play audiofile

Apatosaurus kaldes også “torden-firben”, fordi man mener,, at jorden rystede og buldrede, når den gik. Den kunne rejse sig op på bagbenene og forsvare sig mod rovdyr.
Play audiofile

17
18

Argentinosaurus levde i Argentina under kritaperioden. Den levde i flock och åt växter. Den hade en lång hals och en jättelik kropp.
Play audiofile

Argentinosaurus levede i Argentina i kridttiden. Den levede i flok og åd planter. Den havde en lang hals og en gigantisk krop.
Play audiofile

19
20

Sauropoderna är de största djuren som någonsin vandrat runt på jorden. De hade jättestora ben, en lång hals och en lång svans. Sauropoderna la ägg och var växtätande dinosaurier.
Play audiofile

Sauropoderne er de største dyr, som nogensinde har vandret rundt på Jorden. De havde kæmpestore ben, en lang hals og en lang hale. Sauropoderne lagde æg og var planteædende dinosaurer.
Play audiofile

21
22

Vilken dinosaurie är din favorit?
Play audiofile

Hvilken dinosaurus er din favorit?
Play audiofile

23
Dinosaurier - Långhalsar

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+10: Charles R. Knight - commons.wikimedia.org
S4: Oregon State University - commons.wikimedia.org
S6: Hans Rohmann - pixabay.com
S8: Dmitry Bogdanov - commons.wikimedia.org
S12: HombreDHojalata - commons.wikimedia.org
S14: Lee Ruk - commons.wikimedia.org
S16: Durbed - commons.wikimedia.org
S18: Dinosaur Zoo - commons.wikimedia.org
S20: DiBgd - commons.wikimedia.org
S22: FunkMunk - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dinosaurier - Långhalsar
SV IS DA
2
Dinosaurer - Langhalse

Klass 2 - Frösakullsskolan

Oversat til dansk af Jacob Fuchs
Indlæst på svensk af Simon Norberg
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
3
4

Allt man vet om dinosaurier kommer från forskare som heter paleontologer. De gräver upp fossiler och räknar sedan ut hur djuren levde och såg ut.
Play audiofile

Alt, man ved om dinosaurer, kommer fra forskere, der hedder palæontologer. De graver fossiler op og regner derefter ud, hvordan dyret levede og så ud.
Play audiofile

5
6

Även i Sverige har man hittat fossiler efter dinosaurier. Sex tänder och två kotor har hittats i Skåne efter horndinosaurier.
Play audiofile

Selv i Sverige har man fundet fossiler efter dinosaurer. Seks tænder og to ryghvirvler blev fundet i Skåne efter horndinosaurer.
Play audiofile

7
8

Paralititan är en av de största dinosaurier som hittats. Den var 30-32 meter lång och vägde 75 ton. Man har hittat fossil från djuret i Egypten. Den levde på kritaperioden för 100 miljoner år sedan.
Play audiofile

Paralititan var en af de størte dinosaurer, der fandtes. Den var 30-32 meter lang og vejede 75 ton. Man har fundet et fossil fra dyret i Egypten. Den levede i kridttiden for 100 millioner år siden.
Play audiofile

9
10

Diplodocus blev upp till 30 meter lång och vägde 30 ton. Djuret hade ett litet huvud med en liten hjärna. Diplodocus hade fötter som var en meter i diameter.
Play audiofile

Diplodocus blev op til 30 meter lang og vejede 30 ton. Dyret havde et lille hoved med en lille hjerne. Diplodocus havde fødder, som var en meter i diameter.
Play audiofile

11
12

Brachiosaurus kunde bli 25-26 meter lång och väga 80 ton. Den kunde bli 12 meter hög. Dessa djur levde under juraperioden. Brachiosaurus betyder armödla.
Play audiofile

Brachiosaurus kunne blive 25-26 meter lang og veje 80 ton. Den kunne blive 12 meter høj. Disse dyr levede i juratiden. Brachiosaurus betyder “armøgle”.
Play audiofile

13
14

Seismosaurus är en av de största dinosaurier som någonsin hittats. Den kunde bli 33 meter lång och levde i USA.
Play audiofile

Seismosaurus er en af de største dinosaurer, der nogensinde er fundet. Den kunne blive 33 meter lang og levede i USA.
Play audiofile

15
16

Apatosaurus kallas också “åsködlan”, eftersom man tror att marken skakade och dundrade när den gick. Den kunde resa sig upp på bakbenen och försvara sig från rovdjur.
Play audiofile

Apatosaurus kaldes også “torden-firben”, fordi man mener,, at jorden rystede og buldrede, når den gik. Den kunne rejse sig op på bagbenene og forsvare sig mod rovdyr.
Play audiofile

17
18

Argentinosaurus levde i Argentina under kritaperioden. Den levde i flock och åt växter. Den hade en lång hals och en jättelik kropp.
Play audiofile

Argentinosaurus levede i Argentina i kridttiden. Den levede i flok og åd planter. Den havde en lang hals og en gigantisk krop.
Play audiofile

19
20

Sauropoderna är de största djuren som någonsin vandrat runt på jorden. De hade jättestora ben, en lång hals och en lång svans. Sauropoderna la ägg och var växtätande dinosaurier.
Play audiofile

Sauropoderne er de største dyr, som nogensinde har vandret rundt på Jorden. De havde kæmpestore ben, en lang hals og en lang hale. Sauropoderne lagde æg og var planteædende dinosaurer.
Play audiofile

21
22

Vilken dinosaurie är din favorit?
Play audiofile

Hvilken dinosaurus er din favorit?
Play audiofile

23
Dinosaurier - Långhalsar

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+10: Charles R. Knight - commons.wikimedia.org
S4: Oregon State University - commons.wikimedia.org
S6: Hans Rohmann - pixabay.com
S8: Dmitry Bogdanov - commons.wikimedia.org
S12: HombreDHojalata - commons.wikimedia.org
S14: Lee Ruk - commons.wikimedia.org
S16: Durbed - commons.wikimedia.org
S18: Dinosaur Zoo - commons.wikimedia.org
S20: DiBgd - commons.wikimedia.org
S22: FunkMunk - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Lukas Graham - ett danskt band
DA SV IS
2
Lukas Graham - et dansk band

Ella Knudsen, Emma Lund og Victoria Wellendorph - 5. kl. Filipskolen


Indlæst på svensk af Ellie Stache
Indlæst på dansk af Marie Luise Bauer-Schliebs (Sang: Ole Nordahl Jensen)
3
4

Lukas Forchhamme är född den 18 september 1988. Många tror han heter Lukas Graham men egentligen är det namnet på hans band.
Play audiofile

Lukas Forchhammer er født den 18. september 1988. Mange tror han hedder Lukas Graham, men egentlig er det navnet på hans band.
Play audiofile

5
6

Lukas Forchhammer är halvdansk och halvirländsk. Graham är hans fars irländska efternamn. Därför heter bandet Lukas Graham.
Play audiofile

Lukas Forchhammer er halv dansk og halv irsk. Graham er hans fars irske efternavn. Derfor hedder bandet Lukas Graham.
Play audiofile

7
8

Bandet består förutom Lukas av trummisen Mark Falgren, basisten Magnus Larsson och pianisten Morten Ristorp. Tidigare har keyboardspelarna Anders Kirk och Kasper Daugaard också spelat som pianister.
Play audiofile

Bandet består, udover Lukas, af trommeslageren Mark Falgren, bassisten Magnus Larsson og pianisten Morten Ristorp. Tidliger har keyboardspillerne Anders Kirk og Kasper Daugaard også spillet som pianister.
Play audiofile

9
10

Lukas Forchhammer är uppvuxen i fristaden Christiania i Köpenhamn. Den berömda danska konstnären och författaren Kim Fupz Aakeson är farbror till Lukas.
Play audiofile

Lukas Forchhammer er opvokset på fristaden Christiania i København. Den kendte danske tegner og forfatter Kim Fupz Aakeson er onkel til Lukas.
Play audiofile

11
12

Lukas har sjungit i pojkkör i många år och blev tidigt barnskådespelare. Han blev känd i rollen som Grunk i filmen "Krummerne". Han har också använt sin röst till flera tecknade filmer i Danmark.
Play audiofile

Lukas har sunget i drengekor i mange år og blev tidligt barneskuespiller. Han blev kendt i rollen som Grunk i filmen “Krummerne”. Han har også lagt stemme til flere tegnefilm i Danmark.
Play audiofile

13
14

Bandets första album heter “Lukas Graham” och det andra albumet heter ”Blue Album”.
Play audiofile

Bandets første album hedder “Lukas Graham” og det andet album hedder “Blue Album”.
Play audiofile

15
16

Lukas Forchhammer talar om personliga upplevelser i hans låtar. "7 years" är en låt till ära till sin far som dog mycket plötsligt.
Play audiofile

Lukas Forchhammer fortæller om personlige oplevelser i sine sange. “7 years” er en sang til ære for sin far, der døde meget pludseligt.
Play audiofile

17
18

Sången “7 years”.
Play audiofile

Sangen “7 years”.
Play audiofile

19
20

År 2015 rankades Lukas Grahams Blue Album på 1: a plats för de 40 populäraste albumen i Danmark. Lukas Graham erbjöds sju miljoner kronor, som de sa nej till för att behålla rättigheterna till sina låtar.
Play audiofile

I 2015 lå Lukas Grahams Blue Album på en 1. plads for de 40 mest populære albummer i Danmark. Lukas Graham blev tilbudt syv millioner kroner, som de sagde nej til for at beholde rettighederne til deres sange.
Play audiofile

21
22

Lukas Graham har vunnit många danska priser och har blivit nominerad till flera internationella. Både Grammy och MTV Awards.
Play audiofile

Lukas Graham har vundet mange danske priser og været nomineret til flere internationale. Både Grammy og MTV Awards.
Play audiofile

23
24

I september 2016 blev Lukas pappa då han tillsammans med sin flickvän fick lilla Viola.
Play audiofile

I september 2016 blev Lukas far, da han, sammen med sin kæreste, fik lille Viola.
Play audiofile

25
26

Känner du till någon låt med Lukas Graham?
Play audiofile

Kender du en sang med Lukas Graham?
Play audiofile

27
Lukas Graham - ett danskt band

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Vimeo.com
S4: Warner Bros. Records - commons.wikimedia.org
S6: Stefan Schweihofer - pixabay.com
S8: Krd - commons.wikimedia.org
S10: Arnaud DG - flickr.com
S12: Anne-Marie Rridderhof - pixabay.com
S14: Copenhagen Records - commons.wikimedia.org
S16: Pixabay.com
S18: Jazzael - pixabay.com
S20: Maxpixel.freegreatpicture.com
S22: Paulae - commons.wikimedia.org
S24: Tore Sætre - commons.wikimedia.org
S26: Jessicaameadowss - instagram.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dinosaurier - Skräcködlor
SV IS DA
2
Dinosaurer - skrækøgler

Klass 2 Frösakullsskolan

Oversat til dansk af Freja Nicolajsen & Line Siefert
Indlæst på svensk af Jakob Norberg
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
3
4

Dinosaurierna är de mest berömda och de största kräldjuren som levt på jorden. De hade kraftiga ben och långa svansar. Det fanns både köttätare och växtätare bland dinosaurierna.
Play audiofile

Dinosaurerne er de mest berømte og de største krybdyr, som har levet på jorden. De havde kraftige ben og lange haler. Der fandtes både kødædere og planteædere blandt dinosaurerne.
Play audiofile

5
6

Allosaurus var 4-6 meter hög och vägde 1-2 ton. Man tror att de var asätare och att de jagade i flock eftersom de var tunga och klumpiga. Den hade korta framben och långa bakben.
Play audiofile

Allosaurus var 4-6 meter høj og vejede 1-2 ton. Man mener, at de var ådselædere, og at de jagede i flok, eftersom de var tunge og kluntede. Den havde korte forben og lange bagben.
Play audiofile

7
8

Albertosaurus levde i Nordamerika för 70 miljoner år sedan. Man tror att Albertosaurus senare utvecklades till Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

Albertosaurus levede i Nordamerika for 70 millioner år siden. Man mener, at Albertosaurus senere udviklede sig til Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

9
10

Giganotosaurus betyder gigantisk sydlig ödla. Den kunde bli 15 meter lång och väga 8 ton. Den var större än en T-Rex. Djurets skalle kunde bli 1,5 meter långt och man tror att den kunde springa 30 km/h.
Play audiofile

Giganotosaurus betyder ´gigantisk sydlig øgle´. Den kunne blive 15 meter lang og veje 8 ton. Den kunne blive større end en T-Rex. Dyrets kranium kunne blive 1,5 meter langt, og man mener, at den kunne løbe 30 km/t.
Play audiofile

11
12

Spinosaurus var en enormt stor fiskätande dinosaurie som levde vid vattnet under kritaperioden. Man tror att den kunde bli 15 meter lång och väga 7,5 ton.
Play audiofile

Spinosaurus var en enorm stor fiskeædende dinosaur, som levede ved vandet under kridttiden. Man mener, at den kunne blive 15 meter lang og veje 7,5 ton.
Play audiofile

13
14

Carcharodontosaurus är ett av de största rovdjuren som man känner till. Den levde under kritaperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Den upptäcktes 1920.
Play audiofile

Carcharodontosaurus er en af de største rovdyr, som man kender til. Den levede under kridttiden for cirka 100 millioner år siden. Den blev opdaget i 1920.
Play audiofile

15
16

Tyrannosaurus Rex kallas också T-Rex. Det är den mest kända skräcködlan. Den var 13 meter lång och 5 meter hög. Deras tänder kunde bli 15 cm långa. Den åt mest döda djur men kunde även döda djur med sina vassa klor och fasansfulla gap.
Play audiofile

Tyrannosaurus Rex kaldes også T-Rex. Det er den mest kendte dinosaur. Den var 13 meter lang og 5 meter høj. Deres tænder kunne blive 15 cm lange. Den spiste mest døde dyr, men kunne også dræbe dyr med dens skarpe klør og frygtelige gab.
Play audiofile

17
18

Dinosaurierna levde på jorden i 150 miljoner år. De flesta skräcködlorna levde under perioderna Trias, Jura och Krita. Forskarna vet inte säkert varför de dog ut för 65 miljoner år sedan.
Play audiofile

Dinosaurerne levede på jorden i 150 millioner år. De fleste dinosaurer levede i Trias-, Jura- og Kridttiden. Forskerne ved ikke med sikkerhed, hvorfor de uddøde for 65 millioner år siden.
Play audiofile

19
20

Har det funnits dinosaurier där du bor?
Play audiofile

Har man fundet dinosaurer, hvor du bor?
Play audiofile

21
Dinosaurier - Skräcködlor

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: pxhere.com
S4: maxpixel.freegreatpicture.com
S6: DinoTeam - commons.wikimedia.org
S8: D'Arcy Norman - commons.wikimedia.org
S10: commons.wikimedia.org
S12: Julian Johnson - commons.wikimedia.org
S14: Matthew Deery - flickr.com
S16+20: Pixabay.com
S18: ScottRobertAnselmo - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dinosaurier - Skräcködlor
SV IS DA
2
Dinosaurer - skrækøgler

Klass 2 Frösakullsskolan

Oversat til dansk af Freja Nicolajsen & Line Siefert
Indlæst på svensk af Jakob Norberg
Indlæst på dansk af Jeppe Bygebjerg Kristensen
3
4

Dinosaurierna är de mest berömda och de största kräldjuren som levt på jorden. De hade kraftiga ben och långa svansar. Det fanns både köttätare och växtätare bland dinosaurierna.
Play audiofile

Dinosaurerne er de mest berømte og de største krybdyr, som har levet på jorden. De havde kraftige ben og lange haler. Der fandtes både kødædere og planteædere blandt dinosaurerne.
Play audiofile

5
6

Allosaurus var 4-6 meter hög och vägde 1-2 ton. Man tror att de var asätare och att de jagade i flock eftersom de var tunga och klumpiga. Den hade korta framben och långa bakben.
Play audiofile

Allosaurus var 4-6 meter høj og vejede 1-2 ton. Man mener, at de var ådselædere, og at de jagede i flok, eftersom de var tunge og kluntede. Den havde korte forben og lange bagben.
Play audiofile

7
8

Albertosaurus levde i Nordamerika för 70 miljoner år sedan. Man tror att Albertosaurus senare utvecklades till Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

Albertosaurus levede i Nordamerika for 70 millioner år siden. Man mener, at Albertosaurus senere udviklede sig til Tyrannosaurus Rex.
Play audiofile

9
10

Giganotosaurus betyder gigantisk sydlig ödla. Den kunde bli 15 meter lång och väga 8 ton. Den var större än en T-Rex. Djurets skalle kunde bli 1,5 meter långt och man tror att den kunde springa 30 km/h.
Play audiofile

Giganotosaurus betyder ´gigantisk sydlig øgle´. Den kunne blive 15 meter lang og veje 8 ton. Den kunne blive større end en T-Rex. Dyrets kranium kunne blive 1,5 meter langt, og man mener, at den kunne løbe 30 km/t.
Play audiofile

11
12

Spinosaurus var en enormt stor fiskätande dinosaurie som levde vid vattnet under kritaperioden. Man tror att den kunde bli 15 meter lång och väga 7,5 ton.
Play audiofile

Spinosaurus var en enorm stor fiskeædende dinosaur, som levede ved vandet under kridttiden. Man mener, at den kunne blive 15 meter lang og veje 7,5 ton.
Play audiofile

13
14

Carcharodontosaurus är ett av de största rovdjuren som man känner till. Den levde under kritaperioden för cirka 100 miljoner år sedan. Den upptäcktes 1920.
Play audiofile

Carcharodontosaurus er en af de største rovdyr, som man kender til. Den levede under kridttiden for cirka 100 millioner år siden. Den blev opdaget i 1920.
Play audiofile

15
16

Tyrannosaurus Rex kallas också T-Rex. Det är den mest kända skräcködlan. Den var 13 meter lång och 5 meter hög. Deras tänder kunde bli 15 cm långa. Den åt mest döda djur men kunde även döda djur med sina vassa klor och fasansfulla gap.
Play audiofile

Tyrannosaurus Rex kaldes også T-Rex. Det er den mest kendte dinosaur. Den var 13 meter lang og 5 meter høj. Deres tænder kunne blive 15 cm lange. Den spiste mest døde dyr, men kunne også dræbe dyr med dens skarpe klør og frygtelige gab.
Play audiofile

17
18

Dinosaurierna levde på jorden i 150 miljoner år. De flesta skräcködlorna levde under perioderna Trias, Jura och Krita. Forskarna vet inte säkert varför de dog ut för 65 miljoner år sedan.
Play audiofile

Dinosaurerne levede på jorden i 150 millioner år. De fleste dinosaurer levede i Trias-, Jura- og Kridttiden. Forskerne ved ikke med sikkerhed, hvorfor de uddøde for 65 millioner år siden.
Play audiofile

19
20

Har det funnits dinosaurier där du bor?
Play audiofile

Har man fundet dinosaurer, hvor du bor?
Play audiofile

21
Dinosaurier - Skräcködlor

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: pxhere.com
S4: maxpixel.freegreatpicture.com
S6: DinoTeam - commons.wikimedia.org
S8: D'Arcy Norman - commons.wikimedia.org
S10: commons.wikimedia.org
S12: Julian Johnson - commons.wikimedia.org
S14: Matthew Deery - flickr.com
S16+20: Pixabay.com
S18: ScottRobertAnselmo - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Havet omkring Halmstad
SV IS DA
2
Havet omkring Halmstad

Klass 2 - Frösakullsskolan

Oversat til dansk af 5. a Vonsild Skole
Indlæst på svensk af Alexander Andersson
Indlæst på dansk af Freja Vibeke Vad Nicolajsen
3
4

Det mesta av livet i havet finns längs stränderna. Här på västkusten i Sverige trivs tång och alger, och många havsdjur lever bland tången.
Play audiofile

Det meste af livet i havet findes langs strandene. Her på vestkysten i Sverige trives tang og alger, og mange havdyr lever i tangen.
Play audiofile

5
6

Räkor ser ut som små kräftor. De har långa och tunna antenner. De kan bli 15 cm långa. Man fiskar mycket räkor vid västkusten i Sverige.
Play audiofile

Rejer ligner små krebs. De har lange og tynde antenner. De kan blive 15 cm lange. Man fisker mange rejer ved vestkysten i Sverige.
Play audiofile

7
8

En hummer lever i saltvatten på 10-30 meters djup. I Sverige finns den i Skagerack och Kattegatt. Man får bara fiska hummer med hummertina. Hummern är en delikatess som ätes kokt, gratinerad eller som hummersoppa.
Play audiofile

En hummer lever i saltvand på 10-30 meters dybde. I Sverige kan man finde den i Skagerrak og Kattegat. Man må kun fange hummer med en hummer-ruse. Hummeren er en delikatesse, som spises kogt, gratineret eller som hummersuppe.
Play audiofile

9
10

Kräftan är grönsvart, 15 cm lång och den har 10 ben. Den äter fisk, smådjur och döda djur av alla slag. När man kokar en kräfta blir den röd. I Sverige har vi fest och äter kräftor med början i augusti. Det kallas kräftskiva.
Play audiofile

Krebsen er grønsort, 15 cm lang og har 10 ben. Den spiser fisk, smådyr og alle slags døde dyr. Når man koger en krebs, bliver den rød. I Sverige holder vi en fest og spiser krebs i begyndelsen af august. Det kaldes ´krebsegilde´.
Play audiofile

11
12

Strandkrabban är grönaktig och fläckig på skalet. Krabbor äter räkor och musslor. Honan får vakta sina ägg i 7-9 månader innan de kläcks.
Play audiofile

Strandkrabben er grønlig og prikket på skjoldet. Krabber æder rejer og muslinger. Hunnen vogter sine æg i 7-9 måneder inden de klækkes.
Play audiofile

13
14

Röd brännmanet kan man finna på den svenska västkusten. Maneten har tentakler som utsöndrar ett gift som vid beröring kan kännas obehagligt eller smärtsamt. Den bränns inte på ovansidan.
Play audiofile

Brandmanden kan man finde på den svenske vestkyst. Brandmanden har fangarme, som udskiller en gift, der ved berøring kan føles ubehagelig eller smertefuld. Den brænder ikke på oversiden.
Play audiofile

15
16

Öronmaneten kallas också blåmanet och är den vanligaste maneten i Sverige. Den blir 25 cm och är lite blåaktig i färgen. Maneten äter fisklarver och hoppkräftor.
Play audiofile

Øre-goplen kaldes også vandmand og er den mest almindelige vandmand i Sverige. Den bliver 25 cm og er lidt blålig i farven. Vandmanden spiser fiskelarver og vandlopper.
Play audiofile

17
18

Laxen är Hallands landskapsdjur. Laxen lever i våra hav och åar. Man kan fiska lax med kastspö eller nät. Den största man har fiskat vägde 36 kilo.
Play audiofile

Laksen er Hallands regions-symbol. Laksen lever i vores have og floder. Man kan fange laks med fiskekrog eller net. Den største, man har fanget, vejede 36 kilo.
Play audiofile

19
20

Torsken äter krabbor, sjöstjärnor, sill och musslor. Torsk betyder torr fisk. Förr i tiden torkade man torsken, men idag lägger vi den i frysen. Fiskpinnar är gjorda av torsk.
Play audiofile

Torsken spiser krabber, søstjerner, sild og muslinger. Torsk betyder tørfisk. Før i tiden tørrede man torsken, men i dag putter man den i fryseren. Fiskepinde er lavet af torsk.
Play audiofile

21
22

Rödspättan är en plattfisk. Den gräver ner sig i sanden på dagen. På natten simmar den på botten och äter kräftor, musslor och sjöstjärnor.
Play audiofile

Rødspætten er en fladfisk. Den graver sig ned i sandet om dagen. Om natten svømmer den på bunden og spiser krabber, muslinger og søstjerner.
Play audiofile

23
24

Vilka djur finns i ditt hav?
Play audiofile

Hvilke dyr findes i havet, hvor du bor?
Play audiofile

25
Havet omkring Halmstad

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+4+24: Lisa Borgström
S6: Commons.wikimedia.org
S8: Bart Braun - commons.wikimedia.org
S10: Pxhere.com
S12: D. Hazerli - commons.wikimedia.org
S14: Jim G - flickr.com
S16: Cherie1212 - pixabay.com
S18: Hans-Petter Fjeld - commons.wikimedia.org
S20: Pixabay.com
S22: 4028mdk09 - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
De isländska jultomtarna
2
De islandske julemænd

Helga Dögg Sverrisdóttir

Oversat til dansk af Helga Dögg Sverrisdóttir
Indlæst på svensk af Tess Ingelsten
Indlæst på dansk af Oliver Dahl Jensen
3
4

De isländska jultomtarna är släkt med trollen. Det finns 13. Förr i tiden skrämde de barn och stal från folk. I dag ger de barnen något i skon t.ex. en mandarin, godis eller leksaker. Barnen sätter skon i fönstret 13 dagar före jul. Om de är stygga får de en potatis i skon.
Play audiofile

De islandske julemænd er i familie med trolde. Der er 13 i alt. Før i tiden skræmte de børn og stjal fra folk. I dag giver de børnene noget i skoen f. eks. en mandarin, slik eller legetøj. Børn sætter skoen i vinduet 13 dage før jul. Hvis de er uartige, får de en kartoffel i skoen.
Play audiofile

5
6

Jultomtens far heter Leppalúði och mor heter Grýla. Det sägs att Grýla äter stygga barn. Julkatten, som Leppalúður håller, tar barn som inte får nya kläder till jul.
Play audiofile

Julemændenes far og mor hedder Leppalúði og Grýla. Det siges at Grýla spiser uartige børn. Julekatten, som Leppalúði holder, tager børn, som ikke får nyt tøj til jul.
Play audiofile

7
8

Den 12 december börjar jultomten komma till bebodda platser. Den första hette Stekkjastaur. Förr i tiden försökte han suga fårens mjölk i böndernas stall.
Play audiofile

Den 12. december begynder julemændene at komme til beboede områder. Den første hedder Stekkjastaur. Før i tiden prøvede han at suge mælken af fårene i stalden hos landmændene.
Play audiofile

9
10

Den 13 december kommer Giljagaur. Före mjölkmaskinens tid gick han in i stallet och stal skummet i mjölkspannarna.
Play audiofile

Den 13. december kommer Giljagaur. Før malkemaskinens tid listede han ind i stalden og stjal skummet i mælkespandene.
Play audiofile

11
12

Jultomten som kommer den 14 december heter Stúfur för han är den minste. Han stjäler folks stekpannor och äter resterna i dem.
Play audiofile

Julemanden, som kommer den 14. december, hedder Stúfur fordi han er den mindste. Han stjæler folks stegepander og spiser resterne i dem.
Play audiofile

13
14

Den 15 december kommer Thvörusleikir ner från bergen. Han slickar grötsleven som man har skrapat gröten med.
Play audiofile

Den 15. december kommer Thvörusleikir oppe fra fjeldet. Han slikker grydeskeen, som gryden blev skrabet med.
Play audiofile

15
16

Den 16 december kommer Pottasleikir på besök. Han försöker hitta grytor som inte har diskats för att slicka i sig resterna.
Play audiofile

Den 16. december kommer Pottasleikir på besøg. Han prøver at finde gryder, som ikke er vasket op for at slikke resterne.
Play audiofile

17
18

Askasleikir kommer den 17 december. Han gömmer sig under sängen. Om någon förr i tiden satte sin tallrik med mat på golvet tog han maten och slickade i sig allt som fanns.
Play audiofile

Askasleikir kommer den 17. december. Han gemmer sig under sengen. Hvis nogen, i gamle dage, satte deres trækar med mad på gulvet, greb han det og slikkede alt, som var i det.
Play audiofile

19
20

Hurðaskellir kommer till husen den 18 december. Han går runt och bankar på dörrar så att folk inte kan sova.
Play audiofile

Hurðaskellir kommer til husene 18. december. Han går rundt og smækker med døre, så folk ikke kan sove.
Play audiofile

21
22

Jultomten som kommer den 19 december heter Skyrgámur. Han älskar skräp. Han sökte sig in i skafferiet och åt skräp som fanns kvar.
Play audiofile

Julemanden, som kommer 19. december hedder Skyrgámur. Han elsker skyr. Han listede sig ind i spisekammeret og åd skyr fra et kar.
Play audiofile

23
24

Bjúgnakrækir kommer på besök den 20 december. Han älskar att äta tjocka lammkorvar och stal dem som han hittade.
Play audiofile

Bjúgnakrækir kommer på besøg den 20. december. Han elsker at spise tykke lammepølser og stjæler dem, han kan finde.
Play audiofile

25
26

Den 21 december kommer Gluggagæir på besök. Han är inte så girig med mat som några av hans bröder men han är nyfiken och kikar in i fönstren.
Play audiofile

Den 21. december kommer Gluggagæir på besøg. Han er ikke så grådig med mad, som nogle af hans brødre, men han er nysgerrig og kigger ind af vinduerne.
Play audiofile

27
28

Gáttathefur kommer den 22 december. Han har en stor näsa och gillar lukten av tunt "tunnbröd" (laufabrauð) och andra kakor när de bakas till jul.
Play audiofile

Gáttathefur kommer den 22. december. Han har en stor næse og synes godt om duften af tynde ´løvbrød´ (laufabrauð) og andre kager, når der bages før julen.
Play audiofile

29
30

Lilljulafton den 23 december kommer Ketkrókur, som är hungrig efter kött. Han använder alla knep för att hitta kött.
Play audiofile

Lillejuleaften, den 23. december, kommer Ketkrókur, som er sulten efter kød. Han bruger alle kneb for at finde kød.
Play audiofile

31
32

Kertasnykker kommer på julafton den 24 december. Förr i tiden var ljus sällsynt och värdefullt, och så var det stor glädje när barnen fick sina egna ljus till jul. Därför skulle Kertasnýkir också ha ett ljus.
Play audiofile

Kertasnikir kommer juleaftensdag 24. december. I gamle dage var lys sjældne og værdifulde, og derfor var det en stor glæde, når børnene fik deres eget lys til jul. Derfor ville Kertasnikir også have et lys.
Play audiofile

33
34

Hur är historien om jultomten i ditt land?
Play audiofile

Hvordan er historien om julemanden i dit land?
Play audiofile

35
De isländska jultomtarna

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1-34: Þjóminjasafn Íslands

www.thjodminjasafn.is
Forrige side Næste side

Pages