Skift
sprog
Play audiofile
Elmegård - en traditionel dansk gård
DA SV IS BM
2
Elmegård - en traditionell dansk gård

Jette Laursen

Oversat til svensk af Åk 4 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Laura Juhl Kristensen
Indlæst på svensk af Jonathan Skog
3
4

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn og er en traditionel dansk gård.
Play audiofile

Elmegård ligger i Brenderup på Fyn och är en traditionell dansk gård.
Play audiofile

5
6

Elmegård ligger på Elmegårdsvej.
Play audiofile

Elmegård ligger på Elmegårdsvägen.
Play audiofile

7
8

Elmegård er en bindingsværksgård. Bindingsværk er en byggemetode, hvor der bygges et skelet af tømmer, som bærer husets tag og holder sammen på væggene.
Play audiofile

Elmegård är en timrad bondgård. Timrad är en byggmetod, där man bygger ett skelett av timmer, som bär upp husets tak och håller samman väggarna.
Play audiofile

9
10

Elmegård har været i den samme families eje gennem 6 generationer - i ca. 300 år.
Play audiofile

Elmegård har varit i samma familjs ägo under 6 generationer - i ca 300 år.
Play audiofile

11
12

Elmegård har stråtag. Stråtag er en ældgammel tagtype. Stråtag har en holdbarhed på 40-60 år på nordvendte sider og 20-40 år på sydvendte sider.
Play audiofile

Elmegård har halmtak. Halmtak är en forntida taktyp. Halmtak har en hållbarhet på 40-60 år på den sidan som vetter mot norr och 20-40 år på sidan som vetter mot söder.
Play audiofile

13
14

Her er gårdens spisestue.
Play audiofile

Här är gårdens matsal.
Play audiofile

15
16

Mellem stuerne er der døre med små glasvinduer.
Play audiofile

Mellan rummen är det dörrar med små glasrutor.
Play audiofile

17
18

I køkkenet er der plads til både at lave mad og spise.
Play audiofile

I köket finns det plats för att både laga mat och att äta.
Play audiofile

19
20

Der hører både skov og marker til gården.
Play audiofile

Det hör både skog och mark till gården.
Play audiofile

21
22

I maskinhuset står der en gammel traktor.
Play audiofile

I maskinhuset står det en gammal traktor.
Play audiofile

23
24

Kender du nogen, der bor på en gammel gård?
Play audiofile

Känner du någon, som bor på en gammal gård?
Play audiofile

25
Elmegård - en traditionel dansk gård

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6-24: Jette Laursen
S4: Google Maps
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Dansk Melodi Grand Prix
DA SV BM FO IS
2
Danska Melodifestivalen

Lone Friis

Oversat til svensk af Åk 5 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Mille Schou (Sang: Ole Jensen, Wiktoria Tusinska & Frederik Skovby)
Indlæst på svensk af Sara Fladje
3
4

Melodi Grand Prix er en sangkonkurrence, som holdes hvert år i Danmark for at finde et bidrag til det internationale Melodi Grand Prix - Eurovision.
Play audiofile

Melodifestivalen är en sångtävling, som hålls varje år i Danmark för att hitta ett bidrag som kan tävla i Eurovision song contest.
Play audiofile

5
6

Det første danske Melodi Grand Prix blev afholdt i 1957. Det var Gustav Winckler og Birthe Wilke, der vandt med sangen “Skibet skal sejle i nat”.
Play audiofile

Den första danska Melodifestivalen hölls 1957. Det var Gustav Winckler och Birthe Wilke, med låten “Skibet skal sejle i nat”.
Play audiofile

7
8

Sangen “Skibet skal sejle i nat”.
Play audiofile

Låten “Skibet skal sejle i nat”.
Play audiofile

9
10

I 1963 vandt Danmark for første gang det Internationale Melodi Grand Prix med sangen “Dansevisen”, som blev sunget af Grethe og Jørgen Ingemann. Det skete i London.
Play audiofile

1963 vann Danmark för första gången Eurovision song contest med låten “Dansevisen”, som sjöngs av Grethe och Jörgen Ingemann. Det hände i London.
Play audiofile

11
12

Sangen “Dansevisen”.
Play audiofile

Låten “Dansevisen”.
Play audiofile

13
14

Frem til 1966 kunne man selv bestemme, hvilket sprog, man ville synge på ved det Internationale Melodi Grand Prix. Herefter blev det ændret, så man fremover skulle synge på det sprog, hvis land man repræsenterede.
Play audiofile

Fram till 1966 kunde man själv bestämma vilket språk man ville sjunga på i Eurovision song contest. Efter det blev det ändrat, så att man skulle sjunga på det språket som det land man representerade.
Play audiofile

15
16

I 1967-77 deltog Danmark ikke. I 1973 blev det igen besluttet, at det skulle være valgfrit, om man ville synge på sit eget sprog eller et andet. Det betød, at mange begyndte at synge på engelsk.

Play audiofile

Under 1967-77 deltog inte Danmark. 1973 blev det beslutat att det skulle vara vara valfritt, om man ville sjunga på sitt eget språk eller ett annat språk. Det betydde att många började att sjunga på engelska.
Play audiofile

17
18

I år 2000 vandt Brødrene Olsen i Stockholm med sangen “Fly on the Wings of Love”. De havde oversat sangen til engelsk. På dansk hedder sangen “Smuk som et stjerneskud”.
Play audiofile

År 2000 vann Bröderna Olsen i Stockholm med sången “Fly on the Wings of Love”. De hade översatt låten till engelska. På danska heter låten “Smuk som et stjerneskud”.
Play audiofile

19
20

Sangen “Smuk som et stjerneskud” - "Fly on the wings of love".
Play audiofile

Låten “Smuk som et stjerneskud” - “Fly on the wings of love”.
Play audiofile

21
22

I 2013 sang Emmelie de Forest sangen “Only Teardrops”, som hun vandt det Internationale Melodi Grand Prix med i Malmö.
Play audiofile

År 2013 sjöng Emmelie de Forest låten “Only Teardrops”, som hon vann med i Eurovision song contest i Malmö.
Play audiofile

23
24

Sangen “Only Teardrops”.
Play audiofile

Låten “Only Teardrops”.
Play audiofile

25
26

Kender du andre danske sange fra Melodi Grand Prix?
Play audiofile

Känner du till andra danska låtar från Melodifestivalen?
Play audiofile

27
Dansk Melodi Grand Prix

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+26: Dansk Melodi Grand Prix - commons.wikimedia.org
S4: Miloszk22 - commons.wikimedia.org
S6+8: DR - 1957 - commons.wikimedia.org
S9: Tekst: Poul Sørensen - Musik: Fiehn
S10+12: Jacob Maarbjerg (før 1970) - commons.wikimedia.org
S11: Tekst/ musik: Grethe & Jørgen Ingmann
S14: EBU - commons.wikimedia.org
S16: AVRO - commons.wikimedia.org
S18: Robin Skjoldborg - commons.wikimedia.org
S20: © Wouter van Vliet, EuroVisionary
S21: Tekst/ musik: Jørgen Olsen
S22+24: Albin Olsson - commons.wikimedia.org
S23: Tekst/ musik: Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen og Thomas Stengaard
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Kartoflen
DA SV BM IS
2
Potatis

5. a Vonsild Skole

Oversat til svensk af Åk 3 på Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Marie Luise Bauer-Schliebs
Indlæst på svensk af Johannes Thorstensson
3
4

Kartoflen blev opdaget af indianerne i Andesbjergene i Peru og Chile. Kartoffelplanten er en 25-100 cm høj urt, der er dyrket for sine stivelsesholdige rodknolde.
Play audiofile

Potatisen upptäcktes av indianer i Anderna i Peru och Chile. Potatisplantan är 25-100 cm hög ört, den odlas för sina stärkelserika knölar.
Play audiofile

5
6

Kartoflen kom til Europa i 1537. Det var de spanske soldater, udsendt af Kejser Karl af Spanien, der bragte den med hjem sammen med stjålen inka-guld.
Play audiofile

Potatisen kom till Europa år 1537. Det var de spanska soldaterna, utsända av Kejsaren Karl av Spanien, som tog med sig potatisen hem tillsammans med stulet Inkaguld.
Play audiofile

7
8

I løbet af 1700-tallet blev kartoflen kendt i de nordiske lande.
Play audiofile

Under 1700-talet blev potatisen känd i de nordiska länderna.
Play audiofile

9
10

I 1845 angreb en meget farlig svampesygdom alle kartofler i Irland. Hele kartoffelhøsten slog fejl og det gav hungersnød, hvor ca. 1 million mennesker døde.
Play audiofile

År 1845 angrep en mycket farlig svampsjukdom all potatis i Irland. Hela potatiskörden slog fel och gav hungersnöd, ca 1 miljon människor dog.
Play audiofile

11
12

I 2013 var der 68,1 procent af verdens befolkning, der spiste kartofler.
Play audiofile

År 2013 var det 68,1 procent av världens befolkning som åt potatis.
Play audiofile

13
14

Kartoflen er den tredje mest dyrkede afgrøde lige efter ris og hvede. De overjordiske dele af planten er giftige og kan derfor ikke spises.
Play audiofile

Potatis är den tredje mest odlade grödan strax efter ris och vete. Den del av plantan som växer ovan jord är giftig och kan därför inte ätas.
Play audiofile

15
16

Man kan bruge kartofler til at lave kogte kartofler, chips, pomfritter, kartoffelmos, brændevin og meget mere.
Play audiofile

Man kan använda potatis till att laga kokt potatis, chips, pommes frites, potatismos, brännvin och mycket mera.
Play audiofile

17
18

Kartofler har stor næringsværdi og indeholder næsten alle vitaminer. Specielt er de en vigtig kilde til C-vitamin og kostfibre.
Play audiofile

Potatis har stort näringsvärde och innehåller nästan alla vitaminer. I synnerhet är det en viktig källa till C-vitaminer och kostfiber.
Play audiofile

19
20

Kartofler indeholder kun halvt så mange kalorier som ris og pasta og feder derfor ikke ligeså meget.
Play audiofile

Potatis innehåller bara hälften så många kalorier som ris och pasta och är därför inte lika fett.
Play audiofile

21
22

I 2010 spiste en dansker gennemsnitligt 200 kg kartofler om året.
Play audiofile

Under 2010 åt en dansk genomsnitt 200 kg potatis per år.
Play audiofile

23
24

I Danmark findes der både et kartoffelmuseum og et Kartoffelråd. Der bliver også afholdt Danmarksmesterskab i kartoffeldyrkning.
Play audiofile

I Danmark finns det både ett potatis museum och ett Potatisråd. Det kommer också att hållas danska mästerskapet i potatisodling.
Play audiofile

25
26

I 2014 blev “stegt flæsk med persillesovs” kåret som Danmarks nationalret. Hertil serveres der altid kartofler.
Play audiofile

År 2014 korades "stekt fläsk med persiljesås" till Danmarks nationalrätt. Till detta serveras alltid potatis.
Play audiofile

27
28

I Danmark er der en talemåde, der hedder: “Du er en heldig kartoffel”. Det betyder, at man er meget heldig.
Play audiofile

I Danmark finns ett talesätt som säger: "Du är en lycklig potatis". Detta innebär att du har mycket tur.
Play audiofile

29
30

Den største kartoffel i verden vejede, ifølge Guinness Rekordbog, 4,98 kg.
Play audiofile

Den största potatis i världen vägde, enligt Guinness World Records, 4,98 kg.
Play audiofile

31
32

Kan du lide kartofler? Hvilke kartoffelretter kan du bedst lide?
Play audiofile

Tycker du om potatis? Vilken potatisrätt tycker du bäst om?
Play audiofile

33
Kartoflen

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Christos Giakkas - pixabay.com
S4: Skeeze - pixabay.com
S6: Tiziano Vecelli (1490-1576) - commons.wikimedia.org
S8: Hazhk - commons.wikimedia.org
S10: Clemson University - commons.wikimedia.org
S12: Keeper667 - pixabay.com
S14: Amédée Masclef 1891 - commons.wikimedia.org
S16:Hans Braxmeier - pixabay.com
S18: Silvia & Frank - Pixabay.com
S20: Condesign - pixabay.com
S22: Taken - pixabay.com
S24: Meganelford - pixabay.com
S26: Nillerdk - commons.wikimedia.org
S28: Åsen Teater - åsen.dk
S30: Commons.wikimedia.org
S32: Ilina - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Årstiderne i Danmark
DA SV NN BM IS
2
Årstiderna i Danmark

4. a Vonsild Skole - KM

Oversat til svensk af Åsa Börjessson
Indlæst på dansk af Sara Madsen
Indlæst på svensk af Hugo Lindblad
3
4

Om foråret er der i gennemsnit ca. 7 grader om dagen. Når solen skinner, begynder bladene igen at vokse på træerne. De springer ud.
Play audiofile

Om våren är det i genomsnitt ca 7 grader på dagen. När solen skiner börjar bladen växa ut igen på träden. De slår ut.
Play audiofile

5
6

Planterne begynder at spire og blomster springer ud. Om foråret har vi en højtid, som hedder påske.
Play audiofile

Plantorna börjar spira och blommorna slår ut. På våren har vi en högtid som heter påsk.
Play audiofile

7
8

I det sene forår begynder dyrene at parre sig. Dyrene får unger i de kommende måneder. Mange husdyr kommer ud af staldene. Trækfuglene begynder at flyve tilbage fra syden til Danmark.
Play audiofile

Senare på våren börjar djuren att para sig. Djuren får ungar under de kommande månaderna. Många husdjur släpps ut ur stallen. Flyttfåglarna börjar flyga tillbaka från södern till Danmark.
Play audiofile

9
10

Dagene bliver længere om sommeren. Og man kan tage på stranden og bade. Danmark har mange sandstrande. Temperaturen om sommeren ligger mellem 10 og ca. 36 grader.
Play audiofile

Dagarna blir längre på sommaren. Och man kan åka till stranden och bada. Danmark har många sandstränder. Temperaturen på sommaren ligger mellan 10 och ca 36 grader.
Play audiofile

11
12

I sensommeren begynder landmændene at høste deres marker. Der kommer også frugt på træerne.
Play audiofile

På sensommaren börjar bönderna att skörda på sina åkrar Det kommer också frukt på träden.
Play audiofile

13
14

Om efteråret skifter bladene farve. Nogle planter er grønne hele året rundt f.eks. græs og grantræer. Det bliver koldere om efteråret.
Play audiofile

Under hösten ändrar löven färg. Vissa växter är gröna året runt till exempel gräs och barrträd. Det blir kallare på hösten.
Play audiofile

15
16

Nogle dyr samler mad ind til om vinteren. De samler forråd, mens andre dyr går i hi. I Danmark går pindsvinet i hi.
Play audiofile

Några djur samlar mat inför vintern. De sparar i sitt förråd medans andra djur går i ide. I Danmark går igelkotten i ide.
Play audiofile

17
18

Om vinteren dør nogle dyr af kulde. Trækfuglene flyver sydpå for at overvintre, mens andre bliver her i Danmark som standfugle.
Play audiofile

På vintern dör några djur av kylan. Flyttfårglarna flyger söderut för att övervintra, medans andra blir kvar här i Danmark som stannfåglar.
Play audiofile

19
20

Om vinteren ligger højtiden jul. Her fejrer man, at Jesus blev født. Efter jul holder man nytår. Der samles man med venner og familie og skyder raketter af.
Play audiofile

Under vinter kommer julhögtiden. Då firar man att Jesus blev född. Efter jul firar man nyår. Då samlas man med vänner och familj och skjuter raketer.
Play audiofile

21
22

Er årstiderne anderledes i dit land?
Play audiofile

Är årstiderna olika i ditt land?
Play audiofile

23
Årstiderne i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Roman Káčerek - pixabay.com + Stefan Nielsen + Kristoffer Trolle - flickr.com
S4: Antonio Romagnolo - pixabay.com
S6: Jacob Bøtter - commons.wikimedia.org
S8: Pia - pixabay.com
S10: Thomas Rousing - commons.wikimedia.org
S12: Luftsegen - pixabay.com
S14: PublicDomainPictures - pixabay.com
S16: Artur Żugaj - pixabay.com
S18: Wilhelm Guggenberger - pixabay.com
S20: Kurt Duschek - pixabay.com
S22: Heiko Stein - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Fastelavn i Danmark
DA SV BM FO IS
2
Fastetiden i Danmark

Stine Kaiser

Oversat til svensk af Frösakullsskolan åk 2
Indlæst på dansk af Emilie Boulund
Indlæst på svensk af Ellie Stache
3
4

I Danmark er fastelavn først og fremmest børnenes fest. Ordet fastelavn kommer fra det tyske “Fastelabend”, som betyder “faste-aften”. Fastelavn falder ofte i februar.
Play audiofile

I Danmark är fastetiden först och främst barnens fest. Ordet “fastelavn” kommer från det tyska “Fastelabend”, som betyder “faste-afton”. Fastetiden infaller oftast i februari.
Play audiofile

5
6

I gamle dage holdt man en fastelavnsfest aftenen før de 40 fastedage. I fasten spiste man kun groft brød, grød og fisk. Når fasten er slut begynder påsken.
Play audiofile

Förr i tiden höll man en fastlagsfest kvällen före de 40 fastedagarna. Under fastan åt man bara groft bröd, gröt och fisk. När fastan är slut börjar påsken.
Play audiofile

7
8

I dag slår man “katten af tønden” til fastelavn. I gamle dage var der en levende kat i tønden, som man forbandt med det onde. I dag fyldes tønden med slik og en kat lavet af papir.
Play audiofile

Idag slår man “katten ur tunnan” på fastetiden. Förr i tiden var det en levande katt i tunnan som man förknippade med det onda. Idag fylls tunnan med godis och en katt gjord av papper.
Play audiofile

9
10

Til fastelavn klæder man sig ud. I gamle dage klædte man sig ud som djævle for at skræmme det onde væk. I dag er der forskellige udklædninger. Ofte er der en præmie til bedst udklædte.
Play audiofile

I fastetiden klär man ut sig. Förr i tiden klädde man ut sig som djävulen för att skrämma bort det onda. Idag är det annorlunda utklädningar. Ofta är det ett pris till bästa utklädnad.
Play audiofile

11
12

Den, der slår tønden ned, bliver “kattekonge”, og der kåres også en “kattedronning”.
Play audiofile

Den som slår ner tunnan blir “kattkung” och det koras också en “kattdrottning”.
Play audiofile

13
14

Et fastelavnsris er et bundt grene - oftest fra et birketræ. I gamle dage risede (slog) man sine børn med fastelavnsriset til minde om Jesu lidelser i påsken.
Play audiofile

Ett fastlagsris är en bunt grenar - oftast från ett björkträd. Förr i tiden slog man sina barn med fastlagsriset till minne av Jesus lidelser under påsken.
Play audiofile

15
16

Fastelavnsris i dag er dekoreret med pynt klippet af papir, fjer og blomster i silkepapir. Man kan også være heldig at få et fastelavnsris med slik på.
Play audiofile

Idag är fastlagsriset dekorerat med pynt klippt av papper, fjädrar och blommor i silkespapper. Man kan ha tur att få ett fastlagsris med godis i.
Play audiofile

17
18

Man spiser også fastelavnsboller, som er sødlige boller med vanillecreme i.
Play audiofile

Man äter också fastlagsbullar som är sötaktiga bullar med vaniljkräm i.
Play audiofile

19
20

At rasle er en skik til fastelavn. Udklædte børn går fra dør til dør og synger fastelavnssange. Børnene får penge eller slik som tak for sangen.
Play audiofile

Att skallra är en sed under fastetiden. Utklädda barn går från dörr till dörr och sjunger faslagssånger. Barnen får pengar eller godis som tack för sången.
Play audiofile

21
22

Børnene synger:
“Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have,
hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade”
eller...
Play audiofile

Barnen sjunger:
“Fastlagstiden är mitt namn, bullar vill jag ha,
om jag inga bullar får, så dödar jag”
eller...
Play audiofile

23
24

“Kan du gætte, hvem jeg er?
Kan du gætte, hvem jeg er?
For jeg har fået maske på,
misk-mask maske på
Kan du gætte, hvem jeg er?”
Play audiofile

"Kan du gissa vem jag är?
Kan du gissa vem jag är?
För jag har fått en mask på
misk-mask mask på
Kan du gissa vem jag är?"
Play audiofile

25
26

En sjov leg til fastelavn kan være at “bide til bolle”. Det gælder om hurtigst at spise en bolle med hænderne på ryggen. Bollen hænger i en snor ud for ansigtet.
Play audiofile

En rolig lek under fastetiden är att “bita i en bulle”. Det gäller att snabbast äta en bulle med händerna på ryggen. Bullen hänger i ett snöre framför ansiktet.
Play audiofile

27
28

Fejrer man fastelavn, hvor du kommer fra?
Play audiofile

Firar man fastetiden där du kommer ifrån?
Play audiofile

29
Fastelavn i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+8+10+16+28: Stefan Åge Hardonk Nielsen
S4: Erbs55 - pixabay.com
S6: commons.wikimedia.org
S12+18+22+24+26: Stine Kaiser
S14: Albert d´Arnoux - 1857
S20: dengangi50erne.blogspot.dk
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Kender du Horsens?
DA IS SV BM
2
Känner du till Horsens?

6. årgang - Gedved Skole

Oversat til svensk af William Klasen, Ellie Stache, Ingrid Mattson och Sanna Åberg
Indlæst på dansk af Ida Kramer Høyer
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

Horsens er en by i Danmark, som ligger i Østjylland. Det er Danmarks 8. største by og Østjyllands 3. største efter Århus og Randers. Horsens by har et areal på 189 km².
Play audiofile

Horsens är en stad i Danmark, som ligger i östra Jylland. Det är Danmarks 8:de största stad och östra Jyllands 3:de största stad efter Århus och Randers. Horsens stad har en area på 189 km².
Play audiofile

5
6

Der bor ca. 58.000 indbyggere i Horsens og 88.000 i Horsens Kommune. Kommunens areal er 520 km2. Der er en hest på våbnenskjoldet. Det er fordi, Horsens oprindeligt hed Horsnes, der betyder Hestenæs.
Play audiofile

Där bor ca 58,000 invånare i Horsens och 88,000 i Horsens kommun. Kommunens area är 520 km². Det är en häst på byvapnet. Det beror på Horsens ursprungligen hette Horsnes, som betyder Hestenäs.
Play audiofile

7
8

Horsens blev grundlagt i 1100-tallet. En af Horsens’ kendte gamle bygninger er Klosterkirken. Den blev opført mellem 1261 og 1275.
Play audiofile

Horsens grundades på 1100-talet. En av Horsens berömda gamla byggnader är Klosterkyrkan. Den byggdes mellan 1261 och 1275.
Play audiofile

9
10

Horsens Statsfængsel ligger midt i Horsens. Fængslet blev indviet i 1853. Fængslet lukkede i 2006 og fangerne blev flyttet til Statsfængslet Østjylland. I dag er fængslet museum og kultursted.
Play audiofile

Horsens stadsfängelse ligger mitt i Horsens. Fängelset öppnades 1853. Fängelset stängdes 2006 och fångarna blev flyttade till stadsfängelset på östra Jylland. Idag är fängelset ett museum och kulturplats.
Play audiofile

11
12

En kendt indsat var Carl August Lorentzen. Han gravede sig ud af fængslet i 1949 ved brug af skeer. Det tog ham ca. et år.
Play audiofile

En känd intern var Carl August Lorentzen. Han grävde sig ut ur fängelset år 1949 med hjälp av skedar. Det tog honom ca ett år.
Play audiofile

13
14

Horsens er kendt for sine store koncerter. Paul McCartney var den første, der spillede en stor koncert i Horsens. Siden også Bryan Adams, U2, Robbie Williams, Elton John, Madonna, AC/DC, Bon Jovi, Metallica, David Bowie og mange andre.
Play audiofile

Horsens är känd för sina stora konserter. Paul McCartney var den första, de spelade en stor konsert i Horsens. Sedan också Bryan Adams, U2, Robbie Williams, Elton John, Madonna, AC/DC, Bon Jovi, Metallica, David Bowie och många andra.
Play audiofile

15
16

Der bliver spillet mange koncerter på “Fængslet”, men der bliver også spillet koncerter på stadion og i Lunden. Lunden er en hyggelig park i Horsens.
Play audiofile

Det spelas många konserter på “fängelset”, men det spelas också konserter på stadion och på Lunden. Lunden är en mysig park i Horsens.
Play audiofile

17
18

AC Horsens er byens professionelle fodboldhold, der spiller i Superligaen. Horsens IC er byens basketballhold. De har vundet det danske mesterskab seks gange siden 1992. De blev senest danske mestre i 2016.

Play audiofile

AC Horsens är stadens professionella fotbollslag, de spelar i Superligan. Horsens IC är stadens basketbollslag. De har vunnit det danska mästerskapet sex gånger sedan 1992. De blev senast danska mästare år 2016.
Play audiofile

19
20

Horsens ligger ved Horsens fjord omgivet af mange skove. Landskabet er dannet under sidste istid. Derfor er der mange bakker, bl.a. Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj på 172,54 meter. Selve højen ligger inde i skoven til højre.
Play audiofile

Horsens ligger vid Horsens fjord omgiven av många skogar. Landskapet bildades under den senaste istiden. Därför är det många backar bl.a. Danmarks högsta punkt, Yding Skovhøj på 172,54 meter. Den högsta punkten ligger inne i skogen till höger.
Play audiofile

21
22

Den genfundne bro ligger ved Vestbirk. Den har været begravet i 85 år og blev gravet ud i 2015. Før blev broen brugt til tog, da den var en del af jernbanen mellem Horsens og Silkeborg. Broen er nu en meget populær turistattraktion.
Play audiofile

Den återupptäckta bron ligger vid Vestbirk. Den har varit begravd i 85 år och grävdes ut år 2015. Förr användes bron till tåg, det var en del av järnvägen mellan Horsens och Silkeborg. Bron är nu en mycket populär turistattraktion.
Play audiofile

23
24

Vitus Bering voksede op i Horsens. Han deltog i den store nordiske krig. Efter krigen blev han udnævnt til leder af “Kamtjatka-ekspeditionen” som startede i 1725, hvis primære mål var at kortlægge de østlige egne af Rusland.
Play audiofile

Vitus Bering växte upp i Horsens. Han deltog i det stora nordiska kriget. Efter kriget blev han utsedd till ledare för “Kamtjatka-expeditionen” som startade år 1725, vars främsta mål var att kartlägga de östra delarna av Ryssland.
Play audiofile

25
26

Vitus Bering blev kaldt “Zarens danske Columbus”. Han skulle beviste, at Asien og Nordamerika ikke er forbundet. Mange steder er opkaldt efter ham. I Vitus Bering Parken er der en mindeplade og to kanoner fra hans skib.
Play audiofile

Vitus Bering blev kallad “Zarens danska Columbus”. Han skulle bevisa att Asien och Nordamerika inte var anslutna. Många städer är uppkallade efter honom. I Vitus Bering parken är det en minnestavla och två kanoner från hans skepp.
Play audiofile

27
28

Horsens er venskabsby med blandt andet Moss i Norge, Nokia i Finland, Blönduós på Island og Karlstad i Sverige. I 2013 blev Horsens også venskabsby med Chengdu i Kina.
Play audiofile

Horsens är vänort med bland annat Moss i Norge, Nokia i Finland, Blönduós på Island och Karlstad i Sverige. År 2013 blev Horsens också vänort med Chengdu i Kina.
Play audiofile

29
30

Hvilke byer er venskabsbyer med den by, du bor i?
Play audiofile

Vilken stad är vänort med den staden du bor i?
Play audiofile

31
Kender du Horsens?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6: Horsens´ segl 1421 - J.Th Hansen 1848-1912 / Regicollis - commons.wikimedia.org
S4: Michiel1972 - commons.wikimedia.org
S8: Nils Jepsen - commons.wikimedia.org
S10+26: Hans Jørn Storgaard Andersen - commons.wikimedia.org
S12: Fængselsmuseet, Horsens Museum - faengslet.dk
S14: Paul McCartney: The Admirality - commons.wikimedia.org
Madonna: David Shankbone - commons.wikimedia.org
AC/DC: Weatherman90 - commons.wikimedia.org
S16: faengslet.dk/ horsensandfriends.dk
S18+20+24: Thomas Bech Frandsen
S22: Villy Fink Isaksen - commons.wikimedia.org
S28: Gong Chen, Mlogic - commons.wikimedia.org
S30: Gordon Johnson - pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Svenske slotte
SV DA BM
2
Svenska slott

Lisa Borgström


Indlæst på dansk af Lars Olesen
Indlæst på svensk af Johannes Thorstensson
3
4

Bo Jonsson (Grip) byggede det oprindelige slot Gripsholm omkring år 1380. I begyndelsen af 1400-tallet overtog Dronning Margrethe 1 (1353-1412) slottet af Bo Jonssons arvinger på kongehusets regning.
Play audiofile

Bo Jonsson (Grip) lät omkring 1380 bygga det ursprungliga slottet Gripsholm. I början av 1400-talet, löste drottning Margareta (1353-1412) in slottet av Bo Jonssons arvingar för kronans räkning.
Play audiofile

5
6

Gustav Vasa opholdt sig flere gange på Gripsholm, og i 1537 begyndte han at opføre det nye slot. I dag opbevarer den svenske stat sin store portrætsamling på cirka 4500 værker på Gripsholm.
Play audiofile

Gustav Vasa uppehöll sig på Gripsholm flera gånger, och 1537 började han uppföra det nya slottet. Idag på Gripsholm förvarar svenska staten sin stora porträttsamling som omfattar cirka 4500 verk.
Play audiofile

7
8

På den østlige side af Lovön i Mälaren ligger Drottningsholms slot. Huset blev i 1559 ophøjet til kongsgård og cirka 22 år senere (1581) byggede Johan III en stenbygning med tårn.
Play audiofile

På östra stranden av Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slott. Huset omnämns 1559 som kungsgård och cirka 22 år senare (1581) lät Johan III uppföra en stenbyggnad med torn.
Play audiofile

9
10

Siden 1935 har slottet været en fredet bygning og i 1991 blev den sat på FNs Unesco Verdensarvsliste over verdens mest beskyttelsesværdige kulturarv. Siden starten af 1980’erne har den svenske kongefamilie haft sit hjem på slottet.
Play audiofile

Sedan 1935 är slottet statligt byggnadsminne och 1991 blev det uppfört på FN-organet Unescos världsarvslista över världens mest skyddade kulturarv. Sedan tidigt 1980-tal har den svenska kungafamiljen sitt hem på slottet.
Play audiofile

11
12

Örebro slot ligger på en ø i Svartån i Örebro. Slottet har form som et rektangel med runde tårne i hjørnerne. Det indeholder ca. 80 rum foruden kælderen, som har været anvendt til fængsel.
Play audiofile

Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.
Play audiofile

13
14

I middelalderen blev slottet belejret mange gange og beboet af både svenske og danske konger og befalingsmænd. Danskernes belejring ødelagde borgen. Da Gustav Vasa tog slottet i besiddelse i 1522, genopbyggede han det og gjorde det større.
Play audiofile

Under medeltiden belägrades slottet många gånger och beboddes av både kungar och befälhavare, både svenskar och danskar. Danskarnas belägring förstörde borgen. Då Gustav Vasa tagit slottet i besittning 1522 återuppbyggde han det som förstörts.
Play audiofile

15
16

Da Halmstad slot blev opført i 1595 tilhørte Halmstad Danmark. Slottet blev bygget af den danske konge, Christian 4, i årene 1595-1615. I 1645 gik slottet over i svensk eje, da Halland blev svensk med fredsaftalen i Brömsebro.
Play audiofile

När Halmstads slott började uppföras 1595 tillhörde Halmstad Danmark. Slottet planerades och byggdes åt den danske kungen, Christian IV, mellan åren 1595-1615. År 1645 gick slottet över i svensk ägo då Halland blev svenskt vid freden i Brömsebro.
Play audiofile

17
18

I 1968 blev væggene malet lakserøde og i 1997-98 blev farven ændret til den røde farve, som de har i dag. Frem til 1998 havde lensstyrelsen (Regionen) sine lokaler på slottet.
Play audiofile

1968 målades väggarna laxrosa och 1997-1998 ändrades färgen till den röda som de har idag. Fram till 1998 hade länsstyrelsen sina lokaler i slottet.
Play audiofile

19
20

Kalmar slot ligger på en halvø. Man ved ikke helt præcist, hvornår borgen først blev bygget, men man tror, at det var i slutningen af 1100-tallet, da et forsvarstårn blev bygget. I middelalderen blev borgen udbygget til Sveriges stærkeste fæstning.
Play audiofile

Kalmar slott är beläget på en liten halvö. Man vet inte exakt när den första borgen byggdes men man tror att det var runt slutet av 1100-talet då ett försvarstorn byggdes och under medeltiden utvecklades borgen till landets starkaste fäste.
Play audiofile

21
22

I slutningen af 1200-tallet under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290) blev borgen udbygget med fem store tårne. Den 17. juni 1397 blev Erik af Pommern kronet til konge af Sverige, Norge og Danmark. Kalmar slot er åbent for offentligheden i dag.
Play audiofile

I slutet av 1200-talet, under Magnus Ladulås tid (ca. 1240-1290), byggdes borgen ut med fem stora torn. Den 17 juni 1397 blev Erik av Pommern krönt till kung över Sverige, Norge och Danmark. Kalmar slott är öppet för allmänheten idag.
Play audiofile

23
24

Tjolöholms slot ligger på en halvø i Kungsbackafjorden i Fjärås. I 1892 købte James Fredrik Dickson den gamle herregård Tjolöholm for at opbygge et stutteri med opdræt af race-heste.
Play audiofile

Tjolöholms slott ligger på en halvö i Kungsbackafjorden i Fjärås. År 1892 köpte James Fredrik Dickson det gamla säteriet Tjolöholm för att där bygga upp ett stuteri med uppfödning av rashästar.
Play audiofile

25
26

I dag ejes Tjolöholm af Stiftelsen Tjolöholm og slottet er åbent for offentligheden med rundvisninger og andre aktiviteter alle dage om sommeren.
Play audiofile

Idag ägs Tjolöholm av Stiftelsen Tjolöholm och slottet är öppet för allmänheten med visningar samt andra aktiviteter varje dag under sommaren.
Play audiofile

27
28

Borgholms slotsruin ligger lige udenfor byen Borgholm på Ølands kyst. I april 1611 overgav Hans Ulfsparre sig og overlod slottet til danskerne. Efter freden i Knäred 1613 blev slottet returneret til Sverige, men da var det i en dårlig forfatning.
Play audiofile

Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Ölands kust. I april 1611 gav Hans Ulfsparre upp och överlämnade slottet till danskarna. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades slottet men var då i ett illa medfaret skick.
Play audiofile

29
30

I 1772 blev den sidste gudstjeneste holdt i slotskirken, hvorefter den stod øde frem til 1803. I dag har man guidede ture, værksteder og ridderskole og om sommeren optræder artister inde i borggården.
Play audiofile

1772 hölls den sista gudstjänsten i slottskyrkan varefter slottet stod öde fram till 1803. Idag har man guidade turer, slottsverkstad och riddarskola och på sommaren brukar artister uppträda inne på borggården.
Play audiofile

31
32

Kender du andre slotte i Sverige?
Play audiofile

Känner du till andra slott i Sverige?
Play audiofile

33
Svenske slotte

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1:Thomaskalmar - commons.wikimedia.org (Stävlö Slott)
S4: Xauxa Håkan Svensson - commons.wikimedia.org
S6+22: Alexandru Baboş - commons.wikimedia.org
S8: Fogel - commons.wikimedia.org
S10: Wing-Chi Poon - commons.wikimedia.org
S12: Örebro kommun - commons.wikimedia.org
S14: Edaen - commons.wikimedia.org
S16: Jann Weidemann - pixabay.com
S18: Erlend Bjørtvedt - commons.wikimedia.org
S20: Martin Grädler - commons.wikimedia.org
S24: Tor Svensson - commons.wikimedia.org
S26: Wolfgangus Mozart - commons.wikimedia.org
S28: L.G.foto - commons.wikimedia.org
S30: Moralist - commons.wikimedia.org
S32: Marcinek - commons.wikimedia.org (Skokloster slott)
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Pokémon Go
SV DA BM FO IS
2
Pokémon Go

Åk 2 Frösakullsskolan


Indlæst på dansk af Frederik Skovby
Indlæst på svensk af David Hembjer
3
4

Spillet blev udgivet i juli 2016. Man spiller via en app, som man har hentet på sin smartphone.
Play audiofile

Spelet släpptes i juli 2016. Man spelar via en app som man har hämtat på sin smartphone.
Play audiofile

5
6

Spilleren skal fange, kæmpe, træne sine Pokémon, som dukker op ude i den rigtige verden. Spillet er gratis at hente ned.
Play audiofile

Spelaren ska fånga, strida, träna sina Pokémon som dyker upp ute i den riktiga världen. Spelet är gratis att ladda ner.
Play audiofile

7
8

Charmander er en lille tobenet dinosaur. Hans krop er orange og hans mave er gul. Charmander har en flamme på enden af sin hale.
Play audiofile

Charmander är en liten tvåbent dinosaurie. Hans kropp är orange och hans mage är gul. Charmander har en flamma på slutet av svansen.
Play audiofile

9
10

Eevee er en lille Pokémon med brun pels og sort næse. Eevee har runde brune øjne. Den har en lille busket cremefarvet manke og en kort busket hale.
Play audiofile

Eevee är en liten Pokémon med brun päls och svart nos. Eevee har runda bruna ögon. Den har en fluffig gräddfärgad man och en kort yvig svans.
Play audiofile

11
12

Bulbasaur ligner en dinosaur. Bulbasaur har store røde øjne og store grønne prikker på kroppen. Han har et stort blomsterløg på ryggen.
Play audiofile

Bulbasaur liknar en dinosaurie. Bulbasaur har stora röda ögon och stora gröna prickar på kroppen. Han har en stor blomma på sin rygg.
Play audiofile

13
14

Vulpix er en Pokémon med rødbrun pels og den har seks haler. Vulpix har en flamme inde i sin krop, som aldrig slukker.
Play audiofile

Vulpix är en Pokémon med rödbrun päls och den har sex svansar. Vulpix har en flamma inuti sin kropp som aldrig slocknar.
Play audiofile

15
16

Charizad er en stor dragelignede Pokémon. Charizad er også kendt for at være meget farlig og aggressiv. Han er meget ivrig efter at slås.
Play audiofile

Charizad är en stor drakliknande Pokémon. Charizad är också känd för att vara mycket farlig och aggressiv. Han är mycket ivrig att slåss.
Play audiofile

17
18

Jigglypuff kan blæse sin krop op som en ballon. Hun er rosafarvet og fluffy med blå øjne.
Play audiofile

Jigglypuff kan blåsa upp sin kropp som en ballong. Hon är rosa och fluffig med blå ögon.
Play audiofile

19
20

Pikachu er en af de mest kendte pokémonfigurer. Pikachu har elektriske kræfter og på hver kind har han en rød pose.
Play audiofile

Pikachu är en av de mest välkända Pokémonfiugurerna. Pikachu har elektriska krafter och på varje kind har han en röd påse.
Play audiofile

21
22

Grimer har en slimet gummikrop. Han kan gå gennem smalle åbninger. Denne Pokémon bor i afløbsrør og drikker beskidt afløbsvand.
Play audiofile

Grimer har en slemmig gummikropp. Han kan gå genom trånga öppningar. Denna Pokémon bor i avloppsrör och dricker smutsigt avloppsvatten.
Play audiofile

23
24

Rhyhorn er en næsehornslignende Pokémon. Den har store pigge på ryggen, for at kunne beskytte sig mod fjender. Han har et horn, som kan anvendes som et bor.
Play audiofile

Rhyhorn är en noshörnings-liknande Pokémon. Den har stora piggar på sin rygg för att skydda sig från fiender. Han har ett horn som han kan avändas som en borr.
Play audiofile

25
26

Blastoise er en stor skildpaddelignende Pokémon. Blastoise kan sprøjte vand med sine kanoner. Blastoise har en stor blå krop og cremefarvet mave.
Play audiofile

Blastoise är en stor sköldpaddliknande Pokémon. Blastoise kan skjuta vatten med sina kanoner. Blastoise har en stor blå kropp och krämfärgad mage.
Play audiofile

27
28

Spiller I Pokémon Go?
Play audiofile

Spelar ni Pokémon Go?
Play audiofile

29
Pokémon Go

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1: BagoGames - flickr.com
S4: Darren Mark Domirez - flickr.com
S6: Iphonedigital - flickr.com
S8: Tilde & Olivia - Frösakullsskolan
S10: Elin & Vilma - Frösakullsskolan
S12: David & Noah - Frösakullsskolan
S14: Moa & Inez - Frösakullsskolan
S16: Benjamin & Viktor - Frösakullsskolan
S18: Emilie & Axel - Frösakullsskolan
S20: William & Alexander - Frösakullsskolan
S22: Simon & Israa - Frösakullsskolan
S24: Elliot & Herman - Frösakullsskolan
S26: Armand & Oliver - Frösakullsskolan
S28: BagoGames - flickr.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
Kender du Odense?
DA SV FO BM IS
2
Känner du till Odense?

Stefan Åge Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Åk 1 Frösakullsskolan
Indlæst på dansk af Cathrine Dokkedahl Nielsen
Indlæst på svensk af Emilie Schaffer
3
4

Odense ligger på øen Fyn. Byen ligger næsten lige midt i Danmark. Odense er Danmarks tredje største by.
Play audiofile

Odense ligger på ön Fyn. Staden ligger nästan mitt i Danmark. Odense är Danmarks tredje största stad.
Play audiofile

5
6

Odense er en af Danmarks ældste byer. Man hører allerede om den i år 988. Nu bor der cirka 175.000 mennesker i Odense.
Play audiofile

Odense är en av Danmarks äldsta städer. Man hör talas om den redan år 988. Nu bor det cirka 175 000 människor i Odense.
Play audiofile

7
8

Odenses byvåben viser Knud den Hellige, som var konge af Danmark fra år 1080-1086, hvor han blev dræbt. Han er begravet i Sankt Knuds Kirke, som er Odense Domkirke.
Play audiofile

Odenses stadsvapen visar Knud den Helige, som var kung av Danmark från år 1080-1086, då han blev dödad. Han är begravd i Sankt Knuds kyrka, som är Odense domkyrka.
Play audiofile

9
10

Odense er nok mest kendt for forfatteren H.C. Andersen. Her er han født og opvokset. Man kan besøge hans hus, hvor der er museum i dag.
Play audiofile

Odense är nog mest känt för H.C. Andersen. Här är han född och uppvuxen. Man kan besöka hans hus, där det är museum idag.
Play audiofile

11
12

Overalt i Odense er der skulpturer af H.C. Andersen og hans eventyr. Selv på nogle fodgængerovergange er han afbilledet.
Play audiofile

Överallt i Odense är det skulpturer av H.C. Andersen och hans äventyr. Till och med på några övergångsställen är han avbildad.
Play audiofile

13
14

Hvert år er der en blomsterfestival i Odense. H.C. Andersens eventyr bruges ofte som inspiration.
Play audiofile

Varje år är det en blomsterfestival i Odense. H.C. Andersens äventyr används ofta som inspiration.
Play audiofile

15
16

Odense er også kendt for musikeren Carl Nielsen, som er Danmarks mest kendt klassiske komponist. Han var afbilledet på de gamle danske 100 kr. sedler.
Play audiofile

Odense är också känt för musikern Carl Nielsen, som är Danmarks mest kända kompositör. Han är avbildad på de gamla danska 100-kr sedlarna.
Play audiofile

17
18

Man kan også besøge Odense Zoologiske Have. Den er blevet kendte i hele verden, fordi man har skåret i døde løver og undersøgt deres organer foran publikum.
Play audiofile

Man kan också besöka Odense zoologiska trädgård. Den har blivit världskänd, för man har skurit i döda lejon och undersökt deras inre inför publik.
Play audiofile

19
20

Danmarks Jernbanemuseum ligger også i Odense. Her findes Danmarks ældste damplokomotiv fra 1868 og dette tog fra 1894.
Play audiofile

Danmarks järnvägsmuseum ligger också i Odense. Här finns Danmarks äldsta ånglok från 1868 och detta tåg är från 1894.
Play audiofile

21
22

Odense Boldklub kaldes OB og er en af Danmarks mest kendte fodboldklubber. OB huskes for at vinde 2-0 over Real Madrid i Madrid i 1994. Denne kamp kaldes “Miraklet i Madrid”.
Play audiofile

Odense Bollklubb kallas OB är en av Danmarks mest kända fotbollsklubb. OB minns man för att de vann med 2-0 över Real Madrid i Madrid 1994. Denna match kallades “Miraklet i Madrid”.
Play audiofile

23
24

Odense er venskabsby med blandt andet Trondheim i Norge, Klaksvik på Færøerne, Norrköping og Östersund i Sverige.
Play audiofile

Odense är vänskapsstad med bland annat Trondheim i Norge, Klaksvik på Färöarna, Norrköping och Östersund i Sverige.
Play audiofile

25
26

Hvilke byer er venskabsbyer med den by, du bor i?
Play audiofile

Vilken stad är vänskapsstad med den stad du bor i?
Play audiofile

27
Kender du Odense?

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1+6+10+12+14+18: VisitOdense
S4: NordNordWest - commons.wikimedia.org
S8: ukendt
S16: Nationalbanken.dk
S20: Leif Jørgensen - commons.wikimedia.org
S22: Kristianbang - commons.wikimedia.org
S24 Johannes Jansson - commons.wikimedia.org
S26: Peggy & Marco Lachmann-Anke - Pixabay.com
Forrige side Næste side
Skift
sprog
Play audiofile
N.F.S. Grundtvig - en dansk digter
DA BM SV FO IS
2
N.F.S. Grundtvig - en dansk poet

Stefan Åge Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på dansk af Sophie Marie Jensen Lorentzen
Indlæst på svensk af Gillis Andersson
3
4

Nikolai Frederik Severin Grundtvig er en af de vigtigste digtere fra Danmark. Grundtvig blev født i 1783 i Udby og døde i 1872 i København. Han blev 79 år gammel.
Play audiofile

Nikolai Frederik Severin Grundtvig är en av de viktigaste poeterna från Danmark. Grundtvig föddes 1783 i Udby och dog 1872 i Köpenhamn. Han blev 79 år gammal.
Play audiofile

5
6

Som 9-årig blev Grundtvig sendt langt væk hjemmefra. Her fik han privatundervisning og kom på latinskole. Han blev senere både præst, forfatter, skolemand, folketingspolitiker og salmedigter.
Play audiofile

Som 9-åring blev Grundtvig skickad långt hemifrån. Här fick han privatundervisning och kom in på latinskola. Han blev senare både präst, författare, pedagog, politiker och psalmförfattare.
Play audiofile

7
8

Han skrev cirka 1500 salmer. Nogle af disse salmer synges i hele norden, bl.a. julesalmen “Dejlig er den himmelblå”:
Play audiofile

Han skrev cirka 1500 psalmer. Några av dessa psalmer sjungs i hela Norden, bla julpsalmen “Himlen är så härligt blå”.
Play audiofile

9
10

“Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke,
/:os fra jorden op til sig:/"
Play audiofile

“Himlen är så härligt blå,
underbar att titta på.
Många tusen stjärnor blinkar,
och de säger, när de vinkar:
/:Kom till oss och hälsa på!:/”
Play audiofile

11
12

Grundtvig får ofte æren for at være den, som afskaffede ”den sorte skole”. Han har haft stor indflydelse på, hvordan vi ser på skolen og undervisningen i Danmark. Hans motto var ”Skolen for livet”.
Play audiofile

Grundtvig får ofta beröm för att vara den som avskaffade "svarta skolan". Han har haft stort inflytande på hur vi ser på skola och utbildning i Danmark. Hans motto var “Lära för livet”.
Play audiofile

13
14

Grundtvig nåede at være gift tre gange. Han blev gift første gang, da han var 35 år gammel med en, der hed Lise. Som 65-årig med Marie og igen som 75-årig med Asta.
Play audiofile

Grundtvig lyckades att bli gift tre gånger. Han gifte sig första gången då han var 35 år gammal med en som hette Lise. Som 65- åring med Marie och igen som 75-åring med Asta.
Play audiofile

15
16

Senere kunne man også finde Grundtvig på de danske frimærker.
Play audiofile

Senare kunde man också se Grundtvig på danska frimärken.
Play audiofile

17
18

Han har lagt navn til flere kirker. Grundtvigskirken i København er Danmarks største. Hele kirken stod færdigbygget i 1940.
Play audiofile

Han har lånat sitt namn till flera kyrkor. Grundtvigskyrkan i Köpenhamn är Danmarks största. Hela kyrkan var färdigbyggd 1940.
Play audiofile

19
20

Grundtvig er begravet i en gravhøj ved Køge på Sjælland.
Play audiofile

Grundtvig är begravd på en kulle i Køge på Själland.
Play audiofile

21
22

Kender du andre salmer, som Grundtvig har lavet?
Play audiofile

Känner du till andra psalmer som Grundtvig har gjort?
Play audiofile

23
N.F.S. Grundtvig - en dansk digter

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1: Ad. Lønborg - 1872/ SN
S4: Constantin Hansen - 1862
S6+14: Grundtvig.dk
S8: Rise-a-mui - Pixabay.com
S10: Unsplash - Pixabay.com
S12: Danmarks Lærerforening
S16: Claus Achton Friis/ Post Danmark
S18: Bococo - commons.wikimedia.org
S20: dvl-bornholm.dk/H.M
S22: Fra P. Hansens "Illustreret Dansk Litteraturhistorie"
Forrige side Næste side

Pages